За Нас

НИК е група от компании, внедряваща технологии за прецизно земеделие в България от 20 години с фокус върху предлагане на цялостни решения за автоматизация и оптимизация на процесите в земеделските стопанства. НИК развива своята дейност на румънския пазар от 6 години, където предлага всички продукти и услуги в портфолиото на групата през компанията Vantage. НИК работи с екип от над 260 човека във всички 10 държави, на които оперира.

През 2022 година НИК придоби хардуерния и софтуерния бизнес на Яра България. 

Сделката включва в себе си покупко-продажба на софтуера на Яра – AgroOffice в България и Румъния. А целта е изграждане на водеща дигитална платформа за земеделските производители в региона