За Нас

Фирма Яра България е създадена през 2016 г. в гр. Варна в резултат на придобиване на система за управление на земеделски производители – Агро Офис®, за България и Румъния от страна на Yara International. Основните ни цели са развитие на технологиите за управление на стопанството и прецизно земеделие, в частност Агро Офис® софтуерните продукти, системите за прецизно торене Yara N-Sensor и Yara N-Tester, Почвени и листни анализи и препоръки – Megalab и гамата за прецизно земеделие на АgLeаder.

История Агро Офис® е система за управление на стопанствата създадена от специалисти с над 20 години опит в разработването на софтуер. През 2008 г. е пуснат в експлоатация първия Агро Офис® продукт, а през 2013 г. към екипа от програмисти се присъединява нов отдел – инженери, специализирани в инсталирането и поддръжката на хардуерни устройства за прецизно земеделие и управление на стопанството. От 2014г. Агро Офис®  се предлага и в Румъния. Цели на Yara International  През май 2016 година Yara International ASA придоби бизнеса в направление „Земеделие“ на МикроАкаунт за България и Румъния в това число – Система за управление на замеделски стопанства Агро Офис®; системи за прецизно земеделие AgLeader. „Комбинирайки богатите познания на Яра в областта на хранене на растенията с широкото портфолио от продукти и услуги в сферата на прецизното земеделие и управлението на земеделските стопанствата, ние ще имаме уникална платформа, чрез която да осигуряваме устойчиви решения за увеличаване на печалбата на нашите клиенти. Освен това ние ще излезем далеч извън рамките на географския регион в който този бизнес към момента покрива“ – Терие Кнутсен ръководител на отдела “Crop Nutrition” („Хранене на културите“) в Yara.

Екип от специалисти Софтуерни архитекти – отговорни за анализа на изискванията на нашите клиенти, дизайна на софтуерните ни продукти и управлението  на проекти. Софтуерни специалисти – отговорни за разработването на продукти, персонализиране и интеграцията им. Екип от тестери – осигуряват качествено тестване на нови продукти. Специалисти по обслужване на клиенти – осигуряват качествено обслужване консултация на клиенти с цел максимално покриване на техните нужди. Инженери по електроника – основната им дейност е да инсталират системи за прецизно земеделие на селскостопанската техника и да гарантират правилното внедряване на софтуерните ни продукти· Специалисти по маркетинг и продажби – отговорни за продажбите и контакта с настоящи и бъдещи клиенти. Идентифицират нуждите на нашите клиенти и са в тясно сътрудничество с отделите по техническа поддръжка и бизнес анализаторите. Партньори

  • За да бъдем в крак с най-новите технологии, ние базираме нашите продукти именно на тях. Така  придобихме лиценз за Сребърно партньорство на Майкрософт, за софтуерни разработки през 2010г.
  • През 2012г. придобихме лиценз за Google Maps Enterprise и така започна нашето сътрудничество с Българската Национална Асоциация на Зърнопроизводителите
  • През 2013г. John Deer, избраха нашият софтуер за съвместна работа. Също така станахме партньор на Titan Machinery – България, за управлението на Trimble Data
  • От Март 2015 сме официален дистрибутор на Ag Leader за България