Софтуер

Софтуерът е свързващото звено или „черешката на тортата“ в прецизното земеделие. За да прилага истинско прецизно земеделие фермерът има нужда от софтуер. Прецизното земеделие е един повтарящ се процес. Без софтуер не може да се завърши процесът прецизно земеделие.

Защо ни е необходим софтуера в прецизното земеделие:

  • Картиране – това е първата стъпка. Очертаването на блоковете и зареждането им в софтуера служи като основа за последващите стъпки. Освен това с помощта на софтуера могат да се създават АВ линии (шаблони за движение) предварително с цел възможно най-оптимално движение в блока с минимум завои и дължина на следата. По този начин се елиминира опасността механизатора да избере не оптималната посока на движение. Софтуерът дава възможност АВ линиите от една машина да бъдат използвани и за друга, а също така и очертанията на блоковете – без значение от марката на дисплея. Решението се казва Агро Офис® Карти – повече информация за софтуера можете да намерите тук
  • Визуализиране и анализиране на данните – втората стъпка е данните от обработките: сеитба, торене, пръскане жътва и други да бъдат прехвърлени и съхранени от дисплеите в софтуера. Така можете да видите качеството на извършените обработки (презастъпени и непокрити части), както и нормата и количеството на вложените материали. Решението се казва Агро Офис® Агроном – повече информация да намерите тук

Поддържани данни от обработките:

  • Сеитба – норма на засяване във всяка точка от блока ( InCommand 800 и InCommand 1200 )* + популация на семената (само при InCommand 1200 )*
  • Торене – норма на внасяне във всяка точка от блока ( InCommand 800 и InCommand 1200)*
  • Пръскане – норма на пръскане във всяка точка от блока ( InCommand 800 и InCommand 1200)*

* данните са достъпни ако дисплеят е свързан с инвентара посредством ISOBUS или допълнителен Ag Leder® контролер

  • жътва – карта на добива: количество и влажност във всяка точка от блока ( InCommand 800 и InCommand 1200)**

**данните са достъпни при инсталирано Ag Leader® оборудване за измерване на добива

  • Управление на данните – на тази стъпка всички данни заредени в софтуера се наслагват подобно на „сандвич“ – карта от сеитбата, карта при торене и пръскане, карта на добива и данни от почвени анализи. Софтуерът дава възможност на прецизния земеделец да анализира силните и слабите зони от блоковете и да изолира причините за това, като тази информация в последствие ще се използва за вземане на важни управленски решения. Решението е Агро Офис® Агроном.
  • Изготвяне на карти с предписания за променливо торене – това е последната стъпка, която ще ни даде по-високи добиви при по-ниски разходи следващия сезон. След като картите от: сеитбата, торенето, пръскането, жътвата(добива) и почвените анализи са насложени и са установени причините за различията нееднородността в различните зони идва момента да се създадат карти с променливи норми на влагане при: сеитбата, торенето и пръскането, а тези карти трябва само да бъдат прехвърлени в дисплея на Ag Leader® използвайки USB или Ag Finiti®. Решението е Агро Офис® Агроном.