Politica de Confidențialitate

Informaţii generale

Din data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare noul Regulament pentru protecţia datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation), adoptat de către Uniunea Europeană. Regulamentul are drept scop garantarea protecţiei datelor persoanelor fizice de către toate ţările membre UE şi armonizarea tuturor regulamentelor privind prelucrarea acestora. În calitatea sa de operator cu date cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor „Agro Office” ® – Produse şi servicii software şi hardware către clienţii finali „Yara Bulgaria” Ltd., numită în continuare Furnizor, îndeplineşte toate prevederile noilor regulamente, strângând numai atâtea date cu caracter personal, câte sunt necesare în vederea prestării serviciului şi le stochează în mod responsabil şi legal.

Informaţii cu privire la Operatorul de date cu caracter personal Denumire: „Yara Bulgaria” Ltd.
CUI/Bulstat: 204081311 Sediul şi adresa de management: oraşul Varna, bd. „Osmi Primorski Polk“ nr. 115 Adresa pentru exercitarea activităţii: oraşul Varna, bd. „Osmi Primorski Polk“ nr. 115 Detalii de corespondenţă: oraşul Varna, bd. „Osmi Primorski Polk“ nr. 115 email: info@agro-office.com ;Telefon: +359 52 60 15 18

Informaţii privind numele responsabilului cu protecţia datelor: Nume/denumire: CUI/CNP: Sediul şi adresa de management: Date de corespondenţă Telefon: Email:   Informaţii despre autoritatea de supraveghere competentă Denumire: Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal

Sediul şi adresa de management: oraşul Sofia 1592, bd. „Prof. Tsvetan Lazarov“ nr. 2 Detalii de corespondenţă: oraşul Sofia 1592, bd. „Prof. Tsvetan Lazarov“ nr. 2 Telefon: 02 91 53 518 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg pagină web: www.agro-office.com

„Yara Bulgaria” Ltd. îşi efectuează activitatea în conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal şi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Comisiei, din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

Temei pentru strângerea, prelucrarea şi stocarea datelor dvs. cu caracter personal

Art. 1. „Yara Bulgaria” Ltd. colectează şi prelucrează datele Dvs. personale în legătură cu furnizarea de servicii aferente: „Agro Office” ® – Produse şi servicii software şi hardware legate de sistemele de fertilizare cu precizie marca Yara N-Sensor şi Yara N-Tester, analize şi recomandări privind solul şi frunzele – Megalab şi gama pentru agricultura de precizie marca AgLeader şi încheierea de contracte cu compania în temeiul art. 6 alin. 1, Regulamentul (UE) 2016/679 şi, în special, în temeiul următoarelor:

 

Consimţământului explicit primit de Dvs., în calitate de client;

Îndeplinirea obligaţiilor Yara Bulgaria Ltd în baza contractului încheiat cu Dvs.;

Respectarea obligaţiei legate aplicată faţă de Yara Bulgaria Ltd;

În scopurile interesului legitim al Yara Bulgaria Ltd.

(2) Yara Bulgaria Ltd are calitatea de date cu caracter personal referitor la datele Dvs. în calitate de utilizatori ai serviciilor noastre. În ceea ce priveşte datele Dvs. cu caracter personal pe care Dvs. le prelucraţi folosind serviciile noastre, Yara Bulgaria Ltd. acţionează ca operator de date cu caracter personal. Obiective şi principii în strângerea, prelucrarea şi stocarea datelor dvs. cu caracter personal

Art. 2. (1) La încheierea unui contract cu un partener comercial, colectăm şi prelucrăm date cu caracter personal cu privire la numele reprezentantului legal al persoanei juridice – parte la contract, în scopul individualizării părţii la contract şi implementarea acestuia. (2) Datele de contact ale reprezentantului legal sau ale ofiţerului de contact sunt informaţii oficiale şi, ca atare, nu sunt considerate a fi date cu caracter personal. (3) La încheierea contractului cu un partener – o persoană fizică, noi colectăm şi prelucrăm date cu caracter personal cu privire la numele său complet, cifra numerică personală, în scopul individualizării părţii contractuale şi implementării acestuia.

Art. 3. (1) Noi colectăm/strângem şi prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi atunci când aplicaţi la un loc de muncă la Yara Bulgaria Ltd., inclusiv în următoarele scopuri:

 

individualizarea aplicantului;

efectuarea contactului cu Dvs. şi efectuarea comunicării;

selecţia candidaţilor.

(2) Noi păstrăm datele Dvs. cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat pentru întreaga perioadă a anunţului de muncă şi, în cazul în care dorim să păstrăm în continuare datele Dvs. şi după această perioadă în scopul comunicării ulterioare cu Dvs., vă vom trimite o solicitare prin e-mail prin care vă vom cere consimţământul explicit pentru ca datele Dvs. să fie stocate în continuare. Art. 4. (1) Yara Bulgaria Ltd. strânge şi prelucrează datele Dvs. cu caracter personal pe care Dvs. ni le puneţi la dispoziţie în vederea folosirii serviciilor prestate de noi, şi pentru încheierea contractului cu societatea, inclusiv în următoarele scopuri:

 

crearea de profil şi asigurarea de funcţionalităţi complete în furnizarea serviciilor noastre;

individualizarea părţii contractuale;

obiective de contabilitate;

scopuri statistice;

protecţia securităţii informaţionale;

asigurarea executării contractului şi în vederea prestării serviciului respectiv;

transmiterea de de mesaje informative, mesaje despre modificări ale serviciului, recomandări cu privire la îmbunătăţirea utilizării platformei.

servicii clienţi: furnizorul are dreptul de a accesa un set de date de-ale Dvs. non-anonime pentru a furniza serviciul definit prin contract, pentru a onora comenzile de produse sau servicii, precum şi pentru alte servicii legate de comanda Dvs., cum ar fi livrarea produselor, mentenanţa, service-ul de garanţie, leasing-ul, etc;

Mentenanţă produs şi service clienţi: prestare servicii de mentenanţă, inclusiv monitorizarea şi gestionarea disponibilităţii produselor pe care le Dvs. achiziţionaţi, furnizarea de îmbunătăţiri şi perfecţionări de produse pentru comunicaţiile software, precum şi pentru scopurile de diagnosticare şi reparaţii, siguranţa produselor şi reminder-e, după caz;

Marketing: transmiterea de oferte pentru produse şi servicii din partea noastră sau din partea reprezentanţilor comerciali, furnizorilor şi partenerilor noştri, inclusiv oferte bazate pe interesul Dvs., pe caracteristicile personale şi comerciale, precum şi pe locaţia;

Sondaje şi evenimente promoţionale: pentru administrarea sondajelor sociologice, studiilor, loteriilor, competiţiilor, programelor de fidelizare clienţi şi alte evenimente promoţionale;

Drept la participare: pentru a determina dacă aveţi dreptul la anumite produse, servicii sau oferte;

Comunicaţii: furnizarea de informaţii care ar putea fi de interes pentru Dvs. cum ar fi ştirile despre produse, revistele companiei, cataloage, anunţuri, reminder-e, newsletter-e tehnice;

Gestionarea nevoilor noastre zilnice de afaceri: cum ar fi procesarea plăţilor şi gestionarea conturilor financiare, dezvoltarea produselor, siguranţa produselor, gestionarea contractelor, administrarea site-urilor web, gestionarea forumurilor web, onorarea comenzilor sau îndeplinirea contractelor, analize, prevenirea fraudei, managementul corporate, raportarea şi respectarea legislaţiei.

(2) Yara Bulgaria Ltd. respectă următoarele principii în cadrul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal:

 

Legalitate, bună credinţă şi transparenţă – prelucrarea în prezenţa temeiurilor legale, acordându-se atenţia cuvenită şi persoana vizată fiind informată;

Limitări legate de scop – colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi interdicţie pentru prelucrarea ulterioară într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

Minimizarea datelor – datele trebuie să fie potrivite, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în legătură cu scopurile prelucrării;

Acurateţe – menţinerea la zi şi luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a se asigura ştergerea sau corectarea în timp util a datelor inexacte, luându-se în considerare scopurile prelucrării;

Limitarea stocării – datele care urmează să fie prelucrate într-o perioadă de durată minimă, conform scopurilor. Stocarea pe un termen mai lung este permisă în scopul arhivării în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice, dar cu condiţia aplicării măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate;

Exhaustivitate şi confidenţialitate – prelucrarea într-un mod care asigură un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal, aplicându-se măsuri tehnice sau organizaţionale adecvate;

(3) În cadrul prelucrării şi stocării datelor cu caracter personal, Yara Bulgaria Ltd. poate prelucra şi stoca datele cu caracter personal, în vederea protecţiei următoarelor interese legitime de-ale sale:

 

onorarea obligaţiilor faţă de Agenţia Naţională de Venituri, Ministerul Afacerilor Interne şi alte organe municipale şi ale statului.

Ce feluri de date cu caracter personal strânge, prelucrează şi stochează Yara Bulgaria Ltd.? Art. 5. (1) Yara Bulgaria Ltd. prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal şi informaţii cu privire la următoarele obiective şi cu următorul temei legal:

Datele care vă individualizează pe Dvs. personal (numele şi prenumele, numărul de telefon, numele de utilizator, adresa poştală, adresa de e-mail, precum şi limba pe care Dvs. o preferaţi)

Informaţii despre relaţii care ne ajută să înţelegem cine sunteţi şi de ce aveţi nevoie pentru ca noi să vă putem oferi produse şi servicii potrivite pentru Dvs., într-un mod care vă interesează, cum ar fi proprietatea, informaţiile agricole sau de afaceri, locaţia Dvs. (locul de muncă) precum şi alte informaţii demografice.

Informaţii despre tranzacţii, modul în care interacţionaţi cu noi, cu comercianţii şi partenerii noştri de afaceri, inclusiv achiziţii, solicităţi făcute şi conturi de clienţi.

Informaţii financiare despre profil necesare pentru ca Dvs. să finalizaţi achiziţia Dvs. cum ar fi detaliile companiei, CUI (Bulstat), reprezentant legal etc.

Date automatizate – acestea sunt datele generate prin procesul de utilizare, colectate sau stocate în echipamentul sau hardware-ul Dvs. (spre exemplu, server), pe dispozitivul mobil sau pe alt dispozitiv electronic care interacţionează cu echipamentul Dvs., precum şi datele introduse printr-o altă interfaţă de sistem (spre exemplu, prin intermediul „user interface” sau interfaţă de dezvoltare a aplicaţiei etc.). Datele despre dispozitive /maşini/ includ locaţia echipamentului, numărul de ore de condus, datele de utilizare (cum ar fi cantitatea de combustibil utilizat: istoricul despre service, umiditatea, graniţele blocurilor, hărţile de documentare etc.);

Date strânse de „Agro Office“ ® Produse şi servicii software şi hardware precum: amplasare/locaţie geografică a terenurilor agricole; Teren arabil; Culturi cultivate; Rezultatele analizelor de sol şi de frunze Megalab (probe de frunze şi sol); Conţinutul elementelor; Raportul dintre elementele solului; pH; CE; Materie organică; Structura solului; Recomandare pentru fertilizarea pe baza analizelor; Rezultatele măsurătorilor cu senzor N; Indicele de biomasă; Ratele de fertilizare; Produse utilizate pentru fertilizare; Rezultatele măsurătorilor cu N-Tester; Conţinutul de azot în cultură la momentul măsurării cu N-Tester; Recomandare pentru fertilizarea cu azot pe baza măsurării efectuate; Costul procesării pe unitate de suprafaţă (decar); Tipul de maşini şi inventare etc.

Alte date pe care Yara Bulgaria Ltd le prelucrează – La accesarea site-ului nostru web sau prin accesarea profilului Dvs., Yara Bulgaria Ltd strânge date privind adresa Dvs. de IP. Prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a contractului în care persoana vizată este parte  – art. 6, alin. 1, litera (b) GDPR. Până la crearea unui profil de utilizator, adresa de IP este înregistrată în temeiul exercitării intereselor legitime ale operatorului de date – art. 6, alin. 1, litera (f) din GDPR.

Datele Dvs. pentru emiterea facturii pe persoană fizică – În cazul în care doriţi emiterea facturii către Dvs. în calitatea Dvs. de persoană fizică, trebuie să ne puneţi la dispoziţie CNP-ul Dvs. Scopul pentru care sunt colectate datele este emiterea unei facturi pentru efectuarea plăţilor în temeiul unui contract încheiat pentru furnizarea de servicii.

(2) Putem procesa şi / sau stoca informaţii din sisteme externe (cum ar fi Google Maps, Microsoft Bing Maps etc.) sau putem conecta informaţiile pentru a vă oferi serviciile pe care le-aţi solicitat. (3) Dacă se oferă ca serviciu sau ca îmbunătăţire a funcţiei, putem colecta informaţii în numele Dvs. pentru a presta serviciul, utilizând tehnologia GSM – date despre locaţie, precum şi puncte, jurnale şi / sau limite. Trebuie să ştiţi că puteţi utiliza sistemele de geolocalizare numai pentru a urmări poziţia unei anumite persoane, însă numai dacă persoana respectivă şi-a dat acordul scris în prealabil. (4) Pentru aplicaţiile mobile care depind de dispozitive sau de caracteristicile sistemelor de operare, aplicaţia noastră mobilă are acces la:

 

Locaţie aproximativă (bazată pe web);

Locaţie exactă (GPS şi bazată pe web);

Modificarea sau ştergerea conţinutului din stick USB de-al Dvs.;

Citirea conţinutului de la stick-ul Dvs. USB;

Afişare conexiuni prin Wi-Fi;

Afişare conexiuni de reţea;

Acces complet la reţea;

Informaţii despre conexiuni prin Buletooth;

Setări Bluetooth;

Compatibilitate Bluetooth;

Conectează şi deconectează conexiunea Wi-Fi;

Modificarea setărilor sistemului;

Lansare la pornire;

Locaţii nevalabile;

Control al vibraţiilor;

Protejarea dispozitivul de „adormire” (sleep mode).

Cum strângem informaţiile şi datele? Art. 6. (1) Colectăm date şi informaţii cu caracter personal direct de la Dvs. Vă vom cere informaţii personale (de exemplu, informaţii de contact şi informaţii despre relaţii) atunci când ne contactaţi, precum şi atunci când vă înregistraţi pe site-ul nostru sau efectuaţi o achiziţie. Putem colecta informaţii suplimentare de la părţi terţe, furnizoare de informaţii care ne îmbogăţesc fişierele şi ne ajută să ne înţelegem clienţii mai uşor sau prin intermediul reţelelor sociale precum Facebook dacă daţi „Like” pe paginile noastre sau vă alăturaţi grupurilor noastre. De asemenea, colectăm informaţii personale atunci când utilizaţi aplicaţia noastră mobilă sau ne contactaţi cu privire la serviciile pentru clienţi. (2) De la partenerii, comercianţii şi alţi parteneri de afaceri de-ai noştri – persoane controlate – în situaţiile în care cumpăraţi sau închiriaţi un produs, colectăm informaţii personale (de exemplu, informaţii despre tranzacţii şi informaţii financiare despre cont) de la dealerii şi partenerii noştri financiari. De asemenea, putem colecta informaţii personale de la terţi (Registrul Comercial) pentru a finaliza achiziţia Dvs. (3) De pe site-ul nostru web – dacă ne contactaţi online, folosim „cookie-uri” şi alte instrumente tehnologice pentru a colecta informaţii despre calculatorul Dvs., utilizarea site-ului şi a aplicaţiilor noastre. Tratăm aceste informaţii ca fiind personale atunci când sunt asociate cu informaţiile de contact. Pentru mai multe detalii despre cookie-uri şi alte tehnologii, consultaţi secţiunea „Cookies” şi „Tehnologii similare” mai jos. (4) De pe dispozitivul Dvs. – dacă setările Dvs. permit acest lucru, noi vom colecta date automatizate de pe dispozitivele Dvs. utilizând tehnologii de transfer de date fără fir. Este posibil să primim şi informaţii despre locaţia Dvs. de pe telefonul smartphone sau de pe alte dispozitive de localizare geografică. Tratăm aceste informaţii ca fiind informaţii cu caracter personal şi le asociem cu informaţiile de contact. Cum stocăm informaţii şi date şi care este politica noastră de stocare?

Art. 7. Datele Dvs. sunt stocate pe serverele noastre situate în comun în centrul corporate, în Bulgaria şi România, cărora li se aplică regulile de confidenţialitate, nedivulgarea informaţiilor şi acordurile contractuale. Până când Dvs. nu solicitaţi eliminarea accesului şi utilizării noastre a informaţiilor cu caracter personal sau a datelor despre maşini, datele vor fi stocate, cu condiţia ca această stocare a datelor respectă toate legile şi reglementările aplicabile pe teritoriul pe care informaţiile respective sunt stocate. Avem dreptul, însă nu şi obligaţia, de a stoca datele pe termen nelimitat sau de a le şterge în orice moment, după expirarea perioadelor de stocare specificate în condiţiile de utilizare a produselor noastre sau în contractul încheiat cu Dvs., cu condiţia ca stocarea datelor va fi în conformitate cu toate legile aplicabile pe teritoriul pe care informaţiile respective sunt stocate. Dvs. confirmaţi şi sunteţi de acord că datele, odată şterse de pe server (e), nu pot fi recuperate sau recreate. „Cookies“ şi tehnologii similare

Art. 8. (1) Când accesaţi site-ul nostru web sau utilizaţi aplicaţiile noastre mobile, noi colectăm anumite informaţii prin mijloace automate folosind tehnologii precum cookie-uri, pixeli de urmărire, instrumente de analiză a browserului, jurnale de server şi web beacons. Vizitând site-ul nostru web, Dvs. acceptaţi folosirea de cookies. De exemplu, atunci când accesaţi site-ul nostru, noi plasăm cookie-uri pe calculatorul Dvs. Cookie-urile sunt fişiere text mici pe care site-urile web le trimit către calculatorul Dvs. sau către un alt dispozitiv conectat la Internet pentru a putea identifica în mod elocvent browserul Dvs. sau pentru a stoca informaţii sau setări în browserul propriu-zis. Cookie-urile ne permit să vă recunoaştem când vă reîntoarceţi. De asemenea, ne ajută să prestăm servicii practice mai personalizate şi ne permit posibilitatea să detectăm anumite tipuri de fraude. (2) Noi folosim a.z. „Flash Cookies“ (cuoscute şi sub denumirea de „Local Stored Objects“), „Microsoft Silverlight“ şi tehnologii similare pentru a vă personaliza şi îmbunătăţi experienţa online. The Adobe Flash Player este o aplicaţie care permite dezvoltarea rapidă a conţinutului dinamic precum videoclipuri şi animaţie. Flash „Cookies“ (şi aplicaţii similare) folosesc tehnologia pentru a salva setări, favorite şi utilizări, similare cu „Cookies” în browser, dar acestea sunt gestionate de o altă interfaţă decât cea furnizată de browserul Dvs. web. Pentru a gestiona cookie-urile Flash şi Silverlight, vă rugăm să consultaţi site-urile web Adobe şi Microsoft. (3) Etichetele (tag-uri) pixel şi web beacons sunt mici imagini grafice plasate pe paginile unui site web sau în e-mailurile noastre, care ne permit să stabilim dacă aţi efectuat o acţiune anume. Când accesaţi, deschideţi sau faceţi clic pe aceste pagini, se generează o notificare pentru etichetele pixelilor şi semnalizatoarele web beacons. Aceste instrumente ne permit să măsurăm răspunsul la comunicările noastre şi să îmbunătăţim paginile noastre web şi promoţiile.

Art. 9. (1) Strângem multe tipuri diferite de informaţii prin cookie-uri şi alte tehnologii. Spre exemplu, putem colecta informaţii de pe dispozitivul pe care îl utilizaţi pentru ca să accesaţi site-ul nostru web, în ​​funcţie de tipul sistemului Dvs. de operare, tipul browserului, domeniul şi alte setări ale sistemului, precum şi limba utilizată de sistem, ţara şi fusul orar unde este amplasat dispozitivul. Jurnalele noastre de server pot înregistra, de asemenea, adrese IP sau un derivat al dispozitivului pe care îl utilizaţi pentru a vă conecta la Internet. O adresă de IP este un identificator unic pe care dispozitivele îl utilizează pentru a comunica între ele prin Internet. De asemenea, este posibil să preluăm informaţii despre site-ul pe care l-aţi vizitat înainte de a-l accesa pe al nostru şi despre site-ul pe care l-aţi vizitat după aceea. (2) În multe cazuri, informaţiile pe care le colectăm folosind cookie-uri şi alte instrumente sunt utilizate numai într-o manieră ce nu permite identificarea, fără a face referire la detaliile informaţiilor personale. De exemplu, folosim informaţiile pe care le colectăm despre vizitatorii site-ului pentru a ne optimiza site-urile şi pentru a înţelege tendinţele traficului prin site. (3) În unele cazuri, asociem datele pe care le colectăm prin utilizarea de cookie-uri şi a altor tehnologii cu informaţiile Dvs. personale. În plus, dacă setările dispozitivului Dvs. mobil care poate fi descoperit permit aplicaţiei mobile să colecteze informaţii despre locaţie, acestea vor fi colectate automat. Această declaraţie de confidenţialitate stabileşte modul în care folosim toate aceste informaţii atunci când le asociem cu informaţiile Dvs. personale.

Art. 10. Întreţinem relaţii cu companii de publicitate terţe pentru a efectua funcţii de urmărire şi de raportare pentru procesarea noastră web. Aceste companii terţe de publicitate pot plasa „Cookie-uri” pe calculatorul Dvs. pentru a afişa reclame relevante pentru Dvs. Aceste companii terţe de publicitate nu trebuie să colecteze informaţii personale în acest proces, iar noi nu furnizăm acestora asemenea date. Temeiul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal

Art. 11. (1) Prin acceptarea condiţiilor generale stipulate pe site-ul web şi prin achiziţia unui serviciu, între Dvs. şi Yara Bulgaria Ltd. se creează o relaţie contractuală şi în temeiul respectiv noi prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal – art. 6, alin. 1, litera (b) GDPR. (2) Datele Dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimţământului Dvs. – art. 6 alin. 1, p. (а) GDPR.

Art. 12. (1) Yara Bulgaria Ltd. efectuează următoarele operaţiuni cu datele cu caracter personal furnizate de Dvs. în calitate de aplicanţi la joburi, în următoarele scopuri:

 

Încheierea şi executarea unui contract de muncă sau a unui contract de colaborare civilă: Pentru a efectua selecţia candidaţilor pentru locul de muncă vacant, procesăm datele cu caracter personal pe care ni le-aţi trimis prin CV.

(2) Yara Bulgaria Ltd. nu strânge şi nu prelucrează date cu caracter personal care se referă la următoarele:

 

în cazul în care acestea dezvăluie originea rasială sau etnică;

divulgă convingeri politice, religioase sau filozofice, sau calitatea de membru la organizaţii sindicale;

date genetice şi biometrice, date privind starea de sănătate sau date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală.

(3) Datele cu caracter personal sunt strânse de Yara Bulgaria Ltd. de la persoanele la care se referă. (4) Societatea nu efectuează procese decizionale automatizate cu datele strânse. (5) Societatea nu prelucrează date privind persoane sub 16 ani, cu excepţia situaţiei în care există consimţământul expres al părinţilor sau reprezentanţilor acestor minori. Termenul de stocare a datelor dvs. cu caracter personal

Art. 13. (1) Yara Bulgaria Ltd. stochează datele Dvs. cu caracter personal pe durata existenţei contului Dvs. şi, cu acordul explicit al clientului, datele cu caracter personal putând fi stocate suplimentar pe o perioadă de …. ani. După expirarea acestui termen, Yara Bulgaria Ltd. depune grija necesară să şteargă şi să distrugă toate datele Dvs. cu caracter personal, fără întârzieri inutile. (2) Yara Bulgaria Ltd. va aduce la cunoştinţa Dvs. cazurile în care va fi necesară prelungirea termenului de stocare a datelor din motive necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului, având în vedere interesele legitime ale Yara Bulgaria Ltd. sau din alte motive. (3) Yara Bulgaria Ltd. stochează datele Dvs., date pe baza consimţământului, până la retragerea explicită a acestuia, iar acest lucru nu afectează publicaţiile şi comentariile făcute pentru a păstra integritatea semantică a comentariilor. (4) Yara Bulgaria Ltd. stochează datele personale pe care este necesar să le stocheze, în temeiul legislaţiei aplicabile, pe termenul prevăzut de lege care poate depăşi termenul de existenţă a înregistrării Dvs.

Art. 14. (1) Yara Bulgaria Ltd. stochează datele dvs. cu caracter personal în calitate de aplicant la loc de muncă pentru o perioadă care nu depăşeşte perioada anunţului despre locul de muncă vacant, publicat pe site-ul nostru web sau în altă parte. După expirarea termenului anunţului sau la sfârşitul selecţiei, Yara Bulgaria Ltd. va depune grija necesară pentru a şterge şi distruge toate datele fără întârziere nejustificată sau pentru a le anonima (adică pentru a le aduce într-un aspect care nu este de natură să permită dezvăluirea identităţii Dvs.) cu excepţia cazului în care vă daţi consimţământul explicit pentru ca datele Dvs. să fie stocate şi prelucrate în continuare în viitor. (2) Yara Bulgaria Ltd. stochează datele cu caracter personal ale reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice – părţi la contract sau persoane fizice-partenere în temeiul contractului pe termen nelimitat, în scopul protejării interesului legitim al societăţii Yara Bulgaria Ltd. şi al îndeplinirii obligaţiilor sale legale faţă de organele şi instituţiile statului. Funcţiile „Spune-i unui prieten” Art.15. Oferim pe site-urile noastre funcţia – „Spune-i unui prieten”. Dacă alegeţi să utilizaţi această funcţiune, noi vom trimite automat prietenului Dvs. un e-mail unic cu informaţiile pe care le-aţi furnizat şi o invitaţie de la Dvs. să viziteze site-ul nostru. Folosim aceste informaţii numai în scopul acestui e-mail unic şi nu stocăm informaţiile respective. Predarea datelor Dvs. cu caracter personal spre prelucrare

Art. 16. (1) Yara Bulgaria Ltd. poate, la propria discreţie, să predea o parte sau toate datele Dvs. cu caracter personal către persoane care prelucrează date cu caracter personal, în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor de prelucrare, respectându-se prevederile Regulamentului (CE) 2016/679. (2) Yara Bulgaria Ltd. vă va informa în cazul în care intenţionează să predea o parte sau toate datele Dvs. cu caracter personal către ţări terţe sau către organizaţii internaţionale. Drepturile Dvs. în procesul strângerii, prelucrării şi stocării datelor Dvs. cu caracter personal
Revocarea consimţământului de prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal

Art. 17. (1) În cazul în care nu doriţi ca toate sau o parte din datele Dvs. cu caractr personal să fie în continuare prelucrate de către Yara Bulgaria Ltd.  într-un scop anume sau în toate scopurile de prelucrare, Dvs. puteţi oricând să vă retrageţi consimţământul de prelucrare depunând o cerere în text liber. (2) Yara Bulgaria Ltd. poate solicita să vă legitimaţi şi să dovediţi identitatea Dvs. şi coincidenţa acesteia cu persoana la care se referă datele. (3) Prin retragerea consimţământului Dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care este obligatorie pentru crearea şi menţinerea înregistrării Dvs. pentru utilizarea serviciilor, contul Dvs. va deveni inactiv. Dreptul la acces Art. 18. (1) Dvs. aveţi dreptul să solicitaţi şi să primiţi din partea Yara Bulgaria Ltd. o confirmare privind faptul dacă se prelucrează date legate de Dvs. (2) Dvs. aveţi dreptul să primiţi acces la datele legate de confirmare, precum şi la informaţiile ce se referă la strângerea, prelucrarea şi stocarea datelor Dvs. cu caracter personal. (3) Yara Bulgaria Ltd. vă pune la dispoziţie, la cerere, o copie după datele Dvs. cu caracter personal pe care le prelucrează, în format electronic sau într-un alt format potrivit. (4) Punerea la dispoziţie a accesului la datele Dvs. se face gratuit, dar Yara Bulgaria Ltd. îşi rezervă dreptul de a aplica taxe administrative în cazul repetitivităţii solicitărilor sau din cauza caracterului excesiv al acestora. Dreptul la corecţii sau completare

Art. 19. Dvs. puteţi corecta sau completa datele incorecte sau incomplete legate de Dvs. direct prin profilul Dvs. pe site-ul web sau trimiţând o cerere în atenţia Yara Bulgaria Ltd. Dreptul la ştergere (dreptul „de a fi uitat“)
Art. (1) Dvs. aveţi dreptul să solicitaţi de la Yara Bulgaria Ltd. ştergerea datelor cu caracter personal legate de Dvs., iar Yara Bulgaria Ltd. are obligaţia să le şteargă fără întârzieri, în situaţia în care este prezent unul dintre motivele expuse mai jos:

 

Datele cu caracter personal ale persoanei nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost strânse sau prelucrate într-o altă modalitate;

Dvs. vă retrageţi consimţământul pe care se bazează prelucrarea datelor şi nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;

Dvs. faceţi obiecţiuni împotriva prelucrării datelor personale legate de Dvs. inclusiv în scopurile marketingului direct şi nu există temei legal pentru prelucrare care să prevaleze;

datele cu caracter personal au fost prelucrate în contradicţie cu prevederile legii;

datele cu caracter personal trebuie şterse pentru a se respecta obligaţia juridică conform legislaţiei UE sau conform legislaţiei unui stat membru care să se aplice faţă de Yara Bulgaria Ltd.;

datele cu caracter personal au fost strânse în legătură cu oferirea de servicii către o societate informaţională.

(2) Yara Bulgaria Ltd. nu este obligat să şteargă datele Dvs. cu caracter personal, în cazul în care le strânge şi le prelucrează:

 

pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;

pentru respectarea unei obligaţii legale care solicită prelucrare, prevăzută în dreptul UE sau în dreptul unui stat membru şi care se aplică faţă de Operator sau în vederea aducerii la îndeplinire a unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea atribuţiilor oficiale atribuite;

din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice;

în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice;

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

(3) Pentru ca Dvs. să vă exercitaţi dreptul „de a fi uitat”, trebuie să depuneţi o cerere scrisă prin opţiunea respectivă din profilul Dvs. în atenţia Yara Bulgaria Ltd., precum şi să vă certificaţi identitatea şi identitatea Dvs. cu persoana la care se referă datele, în faţa Yara Bulgaria Ltd., prezentând şi cartea Dvs. de identitate în vederea legitimării, şi în cazul în care va fi nevoie, să introduceţi datele Dvs. de acces în profilul persoanei la care se referă datele, în prezenţa unui angajat Yara Bulgaria Ltd. (4) Yara Bulgaria Ltd. nu şterge datele pe care are dreptul legal să le stocheze, incluziv în vederea apărării sale în caz de acţiuni în instanţă promovate împotriva societăţii sau în vederea dovedirii drepturilor sale. Dreptul la limitare Art. 21. Dvs. aveţi dreptul să solicitaţi de la Yara Bulgaria Ltd. să limiteze prelucrarea datelor legate de Dvs. prin:

 

contestarea exactităţii datelor cu caracter personal, pe un termen care permite Yara Bulgaria Ltd. să verifice exactitatea datelor Dvs. cu caracter personal;

prelucrarea este ilegală, dar Dvs. nu doriţi ca datele Dvs. cu caractr personal să fie şterse, ci doar folosirea acestora să fie limitată;

Yara Bulgaria Ltd. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

Aţi obiectat împotriva prelucrării, aşteptând o verificare dacă temeiul legal al Yara Bulgaria Ltd. prevalează asupra intereselor Dvs.

Dreptul la portabilitate Art. 22. (1) Dvs. puteţi oricând să retrageţi datele stocate şi prelucrare cu privire la Dvs. şi în legătură cu folosirea serviciilor Yara Bulgaria Ltd., direct din profilul Dvs. sau printr-o cerere trimisă prin e-mail. (2) Dvs. puteţi să solicitaţi societăţii Yara Bulgaria Ltd. să transfere direct datele Dvs. personale către un administrator numit de Dvs., în situaţia în care acest lucru va fi tehnic posibil. Dreptul la primire de informaţii Art. 23. Dvs. puteţi solicita din partea Yara Bulgaria Ltd. să vă informeze cu privire la toţi destinatarii către care au fost divulgate datele cu caracter personal pentru care s-a solicitat îndreptare, ştergere sau limitarea prelucrării. Yara Bulgaria Ltd. poate refuza punerea la dispoziţie a acestei informaţii, dacă acest lucru este imposibil sau dacă necesită eforturi prea mari. Dreptul la limitare Art. 24. Dvs. puteţi să obiectaţi oricând împotriva prelucrării datelor Dvs. personale de către Yara Bulgaria Ltd., date care se referă la Dvs. inclusiv dacă sunt prelucrate în vederea profilării sau marketingului direct. Alte drepturi Art. 25 (1) Puteţi limita informaţiile pe care ni le furnizaţi. De asemenea, puteţi restricţiona mesajele pe care vi le trimitem. Pentru a renunţa la e-mailurile de marketing, puteţi vizita site-ul nostru web şi puteţi solicita renunţarea la telefoanele listate. De asemenea, puteţi renunţa la primirea de e-mailuri de marketing viitoare făcând clic pe „dezabonaţi-vă” din partea de jos a e-mailurilor pe care vi le trimitem. (2) Vă rugăm să reţineţi că, chiar dacă renunţaţi la primirea materialelor de marketing, este posibil să fie necesar să vă contactăm în viitor cu informaţii importante despre tranzacţiile utilizatorului sau echipamentului Dvs. De exemplu, chiar dacă renunţaţi la e-mailurile de marketing, vă vom trimite o confirmare atunci când cumpăraţi ceva de pe site-ul nostru şi din motive de siguranţă a produselor. (3) Puteţi gestiona setările pentru „Cookie-uri” şi anularea acestora, precum şi alte tehnologii similare, corectând setările browserului sau interfeţei Dvs. Toate browserele şi interfeţele sunt diferite, deci este necesar să accesaţi secţiunea „Ajutor” a browserului pe care îl utilizaţi pentru a afla despre „Cookie-uri” şi alte setări de confidenţialitate care ar putea fi disponibile. (4) Puteţi controla modul în care dispozitivul Dvs. mobil şi browserul mobil partajează informaţii despre locaţie, precum şi modul în care browserul Dvs. de pe dispozitivul mobil şi tehnologiile conexe gestionează cookie-urile şi prin ajustarea setărilor de confidenţialitate şi securitate ale telefonului mobil. Vă rugăm să consultaţi instrucţiunile furnizate de furnizorul Dvs. de servicii mobile sau de producătorul dispozitivului pentru a vă ajusta setările. (5) De asemenea, puteţi renunţa la partajarea datelor de pe dispozitiv cu noi. Pentru a face acest lucru, ori accesaţi secţiunea „Setări” („Settings“) a produsului software pe care îl utilizaţi, fie cereţi unui responsabil din serviciul „Relaţii cu clienţii” să oprească serviciul telematic pe dispozitivul Dvs. Vă rugăm să reţineţi că, dacă renunţaţi la serviciul telematic, nu veţi mai avea acces la datele dispozitivului. În plus, nu vă vom putea oferi produse sau servicii care necesită acces telematic. (6) Aveţi acces la informaţiile personale pe care le-aţi introdus şi / sau generate din produsele şi serviciile noastre software şi hardware şi pe care sistemul le-a salvat referitor la Dvs. Luăm măsuri rezonabile pentru a vă permite să corectaţi, să modificaţi sau să ştergeţi informaţii care s-au dovedit a fi incorecte sau incomplete. Aveţi dreptul să vă salvaţi în mod repetat datele sau să încărcaţi date noi. Numele şi adresa dvs. de e-mail sunt salvate, astfel încât să vă putem urmări activitatea. Parola – generată de utilizator – este utilizată pentru a activa procedura de acces securizat.   Persoane la dispoziţia cărora se pun datele Dvs. cu caracter personal
Art. 26. În scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal şi a îndeplinirii contractului încheiat, Yara Bulgaria Ltd. poate furniza datele Dvs. către persoane terţe care prelucrează date cu caracter personal şi care respectă toate cerinţele de legalitate şi securitate în prelucrarea şi stocarea datelor Dvs. cu caracter personal. Art. 27. Yara Bulgaria Ltd îşi are sediul central în Bulgaria şi sucursalele sale controlate sunt situate în diferite ţări din întreaga lume. Informaţiile şi datele cu caracter personal despre dispozitiv pot fi accesate sau transferate din Bulgaria sau de la persoanele afiliate şi prelucrătorii de date controlaţi în alte părţi ale lumii, în scopurile descrise în prezenta politică de confidenţialitate. Când introducem sau transferăm informaţii cu caracter personal şi date despre aparat(maşină), facem acest lucru în conformitate cu legislaţia aplicabilă. În plus, noi protejăm informaţiile cu caracter personal şi datele despre aparat(maşină), indiferent unde sunt procesate sau stocate. Politica de confidenţialitate a terţilor

Art. 28. Această declaraţie se adresează numai utilizării şi dezvăluirii informaţiilor şi datelor de către Furnizor. Alte site-uri web şi aplicaţii care pot fi accesate prin intermediul site-ului nostru au propriile politici şi practici de confidenţialitate. Retailerii noştri independenţi, furnizorii şi partenerii de afaceri au, de asemenea, propriile politici şi practici de confidenţialitate. Vă sfătuim să vă familiarizaţi cu politicile de confidenţialitate furnizate de toate părţile terţe înainte de a le oferi informaţii sau de a profita de ofertele sau promoţiile lor. Acces şi Rectificări

Art. 29 Yara Bulgaria Ltd. are dreptul aplicabil de a introduce, rectifica sau şterge informaţiile Dvs. cu caracter personal. Dacă aveţi un cont online, vă puteţi conecta la contul Dvs., îl puteţi accesa şi actualiza anumite informaţii pe care ni le-aţi furnizat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă pentru actualizarea sau ştergerea informaţiilor Dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mai sus. Dacă ne trimiteţi o scrisoare pe hârtie, vă rugăm să indicaţi numele, adresa, adresa de e-mail şi informaţii detaliate despre modificarea pe care doriţi să o faceţi. Confidenţialitatea legată de copii Art. 30. Site-ul web şi aplicaţiile furnizorului nu sunt destinate colectării de informaţii cu caracter personal de la copii. Dacă credeţi că copilul Dvs. foloseşte site-ul nostru, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mai sus, astfel încât să putem investiga şi şterge orice informaţie inadecvată. Forumuri, recenzii despre produse şi alte evenimente publice Art. 31. Site-ul nostru şi paginile de socializare pot conţine forumuri şi alte domenii în care puteţi posta comentarii publice, puteţi comunica cu alte persoane şi puteţi prezenta conţinut media. Vă rugăm să citiţi cu atenţie Condiţiile de utilizare aplicabile înainte de a posta în aceste zone. Nu aveţi drepturi de confidenţialitate în comunicările publice. Toate informaţiile pe care le publicaţi vor fi disponibile oricărei persoane care are acces la Internet, iar orice informaţii personale pe care le postaţi pot fi citite, colectate şi utilizate de către alţii. Spre exemplu, dacă postaţi adresa Dvs. de e-mail împreună cu o recenzie a produsului, este posibil să primiţi spam (mesaje nedorite). Vă rugăm să fiţi atenţi atunci când postaţi informaţii cu caracter personal. Aplicanţii la joburi vacante Art. 32. Dacă aţi aplicat pentru un loc de muncă la noi, informaţiile cu caracter personal atunci când aplicaţi pentru un loc de muncă vor fi utilizate pentru recrutare şi în alte scopuri interne de resurse umane. Drepturile dumneavoastră în caz de încălcare a securităţii datelor dvs. cu caracter personal

Art. 33. (1) În cazul în care Yara Bulgaria Ltd. constată o încălcare a securităţii datelor Dvs. cu caracter personal, fapt care poate provoca risc mare pentru drepturile şi libertăţile Dvs., noi vă vom înştiinţa de îndată privind această încălcare, precum şi privind măsurile pe care le-am întreprins sau care urmează să fie întreprinse. (2) Yara Bulgaria Ltd. nu este obligată să vă înştiinţeze dacă:

 

a întreprins măsurile tehnice şi organizaţionale în vederea protecţiei privind datele afectate de încălcarea securităţii;

a luat măsuri ulterioare care garantează că încălcarea nu va rezulta într-un risc mare pentru drepturile Dvs.;

înştiinţarea ar necesita eforturi dispoporţionale.

Art. 34. În cazul în care drepturile Dvs. sunt încălcate, conform prevederilor sus menţionate sau conform prevederilor legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, Dvs. aveţi dreptul să depuneţi o plângere la Comisia de protecţie a datelor cu caracter personal după cum urmează: Denumire: Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal
Sediul şi adresa de management: oraşul Sofia 1592, bd. „Prof. Tsvetan Lazarov“ nr. 2 Detalii de corespondenţă: oraşul Sofia 1592, bd. „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2, Telefon: 02.915 3.518, email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg site web: www.cpdp.bg Art. 35. Vă puteţi exercita toate drepturile cu privire la protecţia datelor Dvs. cu caracter personal prin formularele ataşate acestor informaţii. Desigur, aceste formulare sunt opţionale şi vă puteţi trimite solicitările în orice formă care conţine o declaraţie în acest sens şi vă identifică ca titular al datelor. Art. 36. În cazul în care declaraţia se referă la un transfer, operatorul de date trebuie să descrie posibilele riscuri pentru transferul de date către părţi terţe în absenţa unei decizii privind o protecţie adecvată şi mijloace de protecţie adecvate. Art. 37. (1). În situaţiile în care atribuiţi către Yara Bulgaria Ltd. sarcina de a prelucra datele cu caracter personal ale unei terţe părţi în scopul utilizării serviciului, Yara Bulgaria Ltd. acţionează ca procesator de date cu caracter personal. (2) În cazurile prevăzute la alin. 1, Yara Bulgaria Ltd. acţionează numai în conformitate cu instrucţiunile Dvs. ca utilizator al serviciului şi numai în măsura în care poate avea control asupra datelor personale pe care le prelucraţi. Yara Bulgaria Ltd. nu are control asupra conţinutului şi datelor pe care Dvs., ca utilizator al serviciului, alegeţi să le încărcaţi în serviciul respectiv (inclusiv dacă aceste date includ sau nu date personale). În acest caz, Yara Bulgaria Ltd. nu are niciun rol în procesul decizional privind faptul dacă utilizatorul foloseşte serviciul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în ce scopuri şi dacă datele respective sunt protejate. În consecinţă, răspunderea Yara Bulgaria Ltd. în acest caz este limitată la 1) respectarea instrucţiunilor utilizatorului serviciului, în conformitate cu contractul şi condiţiile generale şi 2) furnizarea de informaţii despre serviciu şi funcţionalităţi prin intermediul interfeţei sale. Ce măsuri de securitate am luat la Yara Bulgaria Ltd. în ceea ce priveşte securitatea datelor cu caracter personal pe care le stocaţi pe infrastructura noastră?

Art. 38. (1) Securitatea oricărui tip de informaţie, inclusiv a datelor cu caracter personal, situată pe infrastructura noastră este o prioritate pentru noi ca companie. Securitatea este un aspect cu care nu ne permitem compromisuri. (2) Am implementat un program de securitate a informaţiilor şi datelor şi care conţine controale administrative, tehnice şi fizice concepute pentru a proteja în mod rezonabil informaţiile personale şi datele despre maşini. De exemplu, folosim tehnologie standard din industrie pentru a cripta parolele utilizatorilor şi alte informaţii personale. Modificări în declaraţia de confidenţialitate Art. 39. Putem actualiza din când în când această politică de confidenţialitate pentru a include practici noi sau diferite de confidenţialitate. Vom pune o notificare pe pagina noastră atunci când se fac modificări semnificative în această direcţie. În plus, dacă modificările vor afecta în mod semnificativ modul în care sunt utilizate sau colectate informaţiile personale, vă vom notifica modificarea prin trimiterea unui mesaj personal. Concluzii Art. 40. Introducând datele Dvs. cu caracter personal în produsele noastre software / hardware şi în serviciul „Profil utilizator” şi făcând clic pe butonul „Sunt de acord cu Termenii şi condiţiile furnizorului. Profil complet. Spre pagina de înregistrare”, Dvs. vă exprimaţi acordul ca noi să colectam, prelucrăm şi în cazurile limitate descrise mai sus, să dezvăluim informaţii cu caracter personal în modul descris în această politică de confidenţialitate şi în Termenii şi condiţiile noastre. Aceste informaţii obligatorii au fost actualizate ultima dată la ……… ..2018.
Anexa № 1 – Formularul de consimţământ de retragere pentru prelucrarea numelui Dvs.: ……………………………………………………………………………………….. Datele Dvs. de contact (email, telefon):………………………………………………………..   Către
Denumire „Yara Bulgaria” Ltd. Bulsat/CUI: 204081311 Sediul şi adresa de management: oraşul Varna, bd. „Osmi Primorski Polk“ nr. 115 Adresa pentru exercitarea activităţii: oraşul Varna, bd. „Osmi Primorski Polk“ nr. 115 Detalii de corespondenţă: oraşul Varna, bd. „Osmi Primorski Polk“ nr. 115 email: info@agro-office.com Telefon: +359 52 60 15 18 Număr certificat administrator date cu caracter personal nr. ………………. 

 

Îmi retrag consimţământul pentru colectarea, prelucrarea şi stocarea următoarelor date personale furnizate de mine:

 

 

Toate datele pe care le-am pus la dispoziţie

 

 

Doar aceste date ……………………………………………………………………………..

 

 

în următoarele scopuri:

 

 

Următoarele scopuri: ……………………………………. ……………………………………………

 

 

Toate scopurile

 

 

Declar că am luat la cunoştinţă condiţiile companiei pentru furnizarea serviciului după retragerea consimţământului.

  În cazul în care drepturile Dvs. sunt încălcate, conform prevederilor sus menţionate sau conform prevederilor legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, Dvs. aveţi dreptul să depuneţi o plângere la Comisia de protecţie a datelor cu caracter personal după cum urmează:   Denumire: Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal
Sediul şi adresa de management: oraşul Sofia 1592, bd. „Prof. Tsvetan Lazarov“ nr. 2 Detalii de corespondenţă: oraşul Sofia 1592, bd. „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2, Telefon: 02.915 3.518, email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg site web: www.cpdp.bg     Semnătura persoanei:………………………….   Anexa nr 2 – Cerere „de a fi uitat” – pentru ştergerea datelor personale referitoare la mine Numele Dvs.: ……………………………………………………………………………………….. Datele Dvs. de contact (email, telefon): ……………………………………………………….   Către
Denumire „Yara Bulgaria” Ltd. Bulsat/CUI: 204081311 Sediul şi adresa de management: oraşul Varna, bd. „Osmi Primorski Polk“ nr. 115 Adresa pentru exercitarea activităţii: oraşul Varna, bd. „Osmi Primorski Polk“ nr. 115 Detalii de corespondenţă: oraşul Varna, bd. „Osmi Primorski Polk“ nr. 115 email: info@agro-office.com Telefon: +359 52 60 15 18 Număr certificat operator date cu caracter personal nr.  …………….   Solicit ca toate datele cu caracter personal pe care le colectaţi, prelucraţi şi stocaţi furnizate cu privire la mine puse la dispoziţie de mine sau de terţi şi care au legătură cu mine, conform identificării specificate, să fie şterse din bazele de date. Declar că sunt conştient că unele sau toate datele mele cu caracter personal pot continua să fie prelucrate şi stocate de către operator în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale legale. În cazul în care drepturile Dvs. sunt încălcate, conform prevederilor sus menţionate sau conform prevederilor legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, Dvs. aveţi dreptul să depuneţi o plângere la Comisia de protecţie a datelor cu caracter personal după cum urmează: Denumire: Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal
Sediul şi adresa de management: oraşul Sofia 1592, bd. „Prof. Tsvetan Lazarov“ nr. 2 Detalii de corespondenţă: oraşul Sofia 1592, bd. „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2, Telefon: 02.915 3.518, email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg site web: www.cpdp.bg   Semnătura persoanei:………………………….     Anexa nr. 3 – Cerere portabilitate date cu caracter personal
Numele Dvs.:…………………………………………………………………………………… Datele Dvs. de contact (email, telefon): ………………………………………………………..   Către
Denumire „Yara Bulgaria” Ltd. Bulsat/CUI: 204081311 Sediul şi adresa de management: oraşul Varna, bd. „Osmi Primorski Polk“ nr. 115 Adresa pentru exercitarea activităţii: oraşul Varna, bd. „Osmi Primorski Polk“ nr. 115 Detalii de corespondenţă: oraşul Varna, bd. „Osmi Primorski Polk“ nr. 115 email: info@agro-office.com Telefon: +359 52 60 15 18 Număr certificat operator date cu caracter personal nr. ……………..   Vă rog să trimiteţi toate datele cu caracter personal care mă privesc pe mine şi care sunt colectate, procesate şi stocate în bazele Dvs. de date la: 

 

e-mail:

Vă rugăm să transferaţi datele mele personale în următorul format:

 

XML

Vă rog să trimiteţi toate datele cu caracter personal care mă privesc pe mine şi care sunt colectate, procesate şi stocate în bazele Dvs. de date la:…………………………………………………….. În cazul în care drepturile Dvs. sunt încălcate, conform prevederilor sus menţionate sau conform prevederilor legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, Dvs. aveţi dreptul să depuneţi o plângere la Comisia de protecţie a datelor cu caracter personal după cum urmează: Denumire: Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal
Sediul şi adresa de management: oraşul Sofia 1592, bd. „Prof. Tsvetan Lazarov“ nr. 2 Detalii de corespondenţă: oraşul Sofia 1592, bd. „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2, Telefon: 02.915 3.518, email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg site web: www.cpdp.bg Semnătura persoanei:………………………….   Anexa nr. 4 – Cerere rectificare date
Numele Dvs.: ……………………………………………………………………………………….. Datele Dvs. de contact (email, telefon): ……………………………………………………….   Către
Denumire „Yara Bulgaria” Ltd. Bulsat/CUI: 204081311 Sediul şi adresa de management: oraşul Varna, bd. „Osmi Primorski Polk“ nr. 115 Adresa pentru exercitarea activităţii: oraşul Varna, bd. „Osmi Primorski Polk“ nr. 115 Detalii de corespondenţă: oraşul Varna, bd. „Osmi Primorski Polk“ nr. 115 email: info@agro-office.com Telefon: +359 52 60 15 18 Număr certificat operator date cu caracter personal nr. ………………   Vă rugăm să rectificaţi următoarele date cu caracter personal pe care le culegeţi, prelucraţi şi stocaţi furnizate de mine sau de terţi care au legătură cu mine după cum urmează: Date pe care le doresc a fi rectificate:………………………………………………………….……   Rog rectificarea în felul următor: …………………………………………………………………………………………………………………………………………   Rog rectificarea în felul următor: …………………………………………………………………………………………………………………………………………