Condiții de utilizare

CONDIȚII GENERALE

Pentru utilizarea produselor și serviciilor software și hardware ale AgroOffice ®
„Yara Bulgaria” SRL, cu sediul social în: Bulgaria, oraș Varna, bulevard ” 8-mi Primorski Bulevard” № 115, o societate înregistrată în Registrul Comercial al Republicii Bulgaria sub CUI: 204081311, Cod TVA: BG204081311 (denumită în continuare „Furnizor“) face parte din grupul Yara International ASA și are dreptul de a furniza produse software și hardware„AgroOffice” ®  precum și servicii pentru clienții finali (denumiţi în continuare „Clienți“) în condițiile descrise în acest document ( denumite în continuare „Termeni şi condiţii”).

I. SUBIECT

1.1. Aceste condiții generale sunt menite să reglementeze relațiile dintre „Yara Bulgaria“ SRL, cu sediul social în: Bulgaria, oraș Varna, bulevard ” 8-mi Primorski Bulevard” № 115, o societate înregistrată în Registrul Comercial al Republicii Bulgaria sub CUI: 204081311, Cod TVA: BG204081311, denumită în continuare FURNIZOR, și utilizatorii, denumiți în continuare CLIENȚI, ai serviciului pe care îl furnizează, denumite în continuare SERVICII.
1.2. Termenii și condițiile generale se aplică tuturor clienților societăţii „Yara Bulgaria” SRL.
1.3. Acest document reprezintă Termenii și condițiile în sensul punctelor precedente și reglementează modul, termenii și condițiile în care „Yara Bulgaria“ SRL oferă drepturi netransferabile și limitate pentru utilizarea produselor și serviciilor oferite de societate pentru o perioadă determinată de către client.
1.4. Produsele și serviciile, precum și specificațiile, numărul și durata acestora, furnizate Clientului în cazul specific, sunt determinate de condițiile specifice din documentul (ele) de vânzare emise de către Furnizor  Clientului. Prin plata integrală sau parțială a prețului produselor sau serviciilor, inclusiv şi a celor pe baza de abonament, Clientul este de acord cu Termenii și condițiile prevazute.
2. În baza acestor condiții, Furnizorul se obligă să:
2.1. Furnizeze drepturi exclusive, netransferabile și limitate pentru utilizarea software-ului AgroOffice pentru o anumită perioadă de timp; să implementeze software-ul AgroOffice și să ofere instruire privind utilizarea acestuia;
2.2. Furnizeze și instaleze produsele hardware;
2.3. Asigure furnizarea de asistență tehnică, actualizare a software-ului  și / sau a serviciilor GPS de  urmărire;
2.4. Furnizeze servicii de garanție și post-garanție.
3.  Modificările acestor Termeni sunt obligatorii pentru Clienți dacă nu depun un dezacord scris cu privire la modificările care vor fi postate pe www.yara.bg. Termenul limită pentru pretinderea dezacordului de către Client este 10 zile de la notificarea pe adresa de e-mail înregistrată în sistemul AgroOffice

3.1. În cazul în care unii dintre clienții nu sunt de acord cu modificările aduse termenilor și condițiilor, atunci fiecare parte are dreptul de a înceta relația sa contractuală cu un preaviz de o lună.

II. TERMENE

4. Aceste Condiţii Generale produc efect de la data acceptării ofertei de către fiecare client și se aplică în perioada în care clientul utilizează produsele și serviciile oferite de Yara Bulgaria Ltd – care fac obiectul acestor termeni..

III. DEFINIȚII

5.1 „AgroOffice“ ® produse software și hardware și servicii sunt:
5.1.1 „AgroOffice „® Software:
• Hărți AgroOffice ®
• Contracte AgroOffice ®;
• AgroOffice ® Agronom;
• AgroOffice ® Depozit;
• Alte produse software publicate pe www.yara.bg.
5.1.2 „AgroOffice”® software și hardware:
• AgroOffice ® GPS – echipamente de control, raportarea și identificarea echipamentelor, operatorilor;
• Ag Leader – echipamente pentru agricultura de precizie;
• Alte produse publicate pe www.yara.bg
5.2. Client înseamnă fiecare client al „Yara Bulgaria“ Ltd. către care „Yara Bulgaria“ Ltd. oferă drepturi netransferabile și limitate de a utiliza produsele oferite de societate pentru o anumită perioadă.
5.3. Sub taxa de inițiere şi instruire se înţelege prezentarea produselor  societăţii „Yara Bulgaria“ Ltd. clienţilor şi oferirea de instruire pentru activitatea cu aceste produse. În taxa de introducere şi  instruire sunt incluse: crearea  de utilizator, setările sistemului, structura inițială a nomenclatoarelor, asistență în crearea nomenclatoarelor specifice clienților și instruirea inițială a utilizatorilor.
5.4. Sub „Serviciu pe bază de abonament“ în sensul  acestor Condiții generale se va înţelege:
• Harta de Bază pe Google map sau Bing
• Actualizări (la versiunile mai noi ale software-ului);
• Asistenţă sistematică  la refacerea bazelor de date deteriorate sau vătămate fără vina clientului;
• Acces pentru asistență – este oferit de client în scopul  analizei mai detaliate a problemei;
• Instruirea inițială şi ulterioară;
• Consultanța la telefon și chat prin acces de la distanță, prin intermediul Team Viewer.

5.5. Instruirea în sensul acestor condiţii generale este exprimată prin oferirea completă a funcționalității modulului software-ului achiziționat de către client și cum să fie efectuata activitatea cu acesta.
5.6. Modurile de Instruire sunt următoarele:
5.6.1. Instruirea inițială, care include 5 ore de formare pentru fiecare modul software achiziționat, precum același lucru se poate face după cum urmează:
– Instruire de la distanță, atunci când un consultant de la „Yara Bulgaria“ Ltd. efectuează instruirea prin conexiunea la calculator, de la distanță.
–  Instruire în biroul clientului – clientul plăteşte cheltuielile de deplasare şi diurnă în conformitate cu Ordonanța privind călătoriilor de afaceri și, dacă este necesar, cazarea consultantului în localitatea unde a fost efectuată instruirea.
– Instruire în biroul Yara Bulgaria Ltd. în orașul Varna.
5.6.2. Instruire inclusă în „Serviciul pe bază de abonament”, care include 10 ore de consultanţă gratuită în cadrul unui abonament de un an, prin conexiune de la distanță, la calculator. Fiecare client are dreptul de a comanda instruirea într-un birou al său, pentru care plăteşte cheltuielile de deplasare şi diurnă în conformitate cu Ordonanța privind călătoriile de afaceri și, dacă este necesar, cazarea consultantului în localitatea unde a fost efectuată instruirea.
5.6.3. Instruire preliminară la cerere, care permite fiecărui client să comande pregătirea exceptând-o pe cea inițială și dincolo de cadrul serviciului pe bază de abonament. În acest caz, clientul plăteşte taxa de formare pentru orele de instruire, aceasta fiind posibila prin conexiunea la calculator, de la distanță sau vizitând biroul clientului (cel din urmă plăteşte cheltuielile de deplasare şi diurnă în conformitate cu Ordonanța privind călătoriile de afaceri și, dacă este necesar, cazarea consultantului în localitatea unde a fost efectuată instruirea).

IV. CARACTERISTICILE ȘI DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

6. Serviciile furnizate de Furnizor Clientului includ unul sau mai multe dintre următoarele:
6.1. Instalarea dispozitivelor GPS:
6.1.1. Instalarea dispozitivului GPS cu cartela SIM a „Yara Bulgaria”Ltd.;
6.1.2. Instalarea unui dispozitiv GPS cu o cartelă SIM a clientului, atunci când este necesară asigurarea unei cartele active SIM de DATE, cartela fiind oferită de către client înainte de a se începe instalarea;
6.1.3. Transferul dispozitivului GPS către serverul Furnizorului (reconfigurarea dispozitivului și posibilitatea schimbării cartelei SIM).
6.2. Monitorizarea nivelului de combustibil:
6.2.1. Montarea unei sonde de verificare a consumului de combustibil (sonda de combustibil);
6.2.2. Conectarea la sonda de combustibil din fabrică;
6.2.3. Tararea rezervorului (golirea rezervorului și umplerea la intervale regulate), este necesară asigurarea terenului de lucru, a combustibilului, a unui recipient suplimentar de combustibil (cisternă/tanc) și alimentare cu energie 220V de către client;
6.2.4. Conectare la CAN BUS;
6.2.5. Instalarea modulului ALLCAN300.

6.3. Instalarea dispozitivelor suplimentare:
6.3.1. Cititor iButton pentru identificarea mecanizatorului sau a echipamentului;
6.3.2. Instalarea conectorului de identificare al echipamentului/utilajului agricol;
6.3.3. Instalarea bucşei de identificare a inventarului;
6.4. Instalarea tehnicii Ag Leader.
6.5. Alte servicii neînregistrate, dar acceptate de părți.
7. Furnizorul trebuie să ofere Serviciul în modul rezonabil de utilizare acceptat și în conformitate cu Termenii ofertei acceptate de Client.
8. În cazul unor abateri de utilizare, în temeiul acestor Condiții Generale, Furnizorul poate restricționa temporar sau înceta definitiv prestarea Serviciului, inclusiv îndepărtarea dispozitivele tehnice si a informațiilor către un Client neloial.

V. SOLICITARE DE DESERVIRE

9. Furnizorul va oferi Clientului o ofertă scrisă sau verbală care să includă:
9.1. Produsul (produs software AO, respectiv dispozitiv) cu descrierea versiunii / modulului;
9.2. Abonament (în unele cazuri nu este posibil) pentru versiunea solicitată;
9.3. Prețul / valoarea produsului;
9.4. Termenul de livrare;
9.5. Termenul de valabilitate al ofertei;
10. În cazul în care Clientul acceptă oferta după expirarea termenului de valabilitate stabilit în ofertă, Furnizorul nu garantează parametrii specificați în oferta respectivă, pot apărea modificări de preț și a termenilor de livrare.
11. Oferta pentru furnizarea dreptului de utilizare a software-ului AgroOffice poate fi acordată unui client numai de către persoanele autorizate de Furnizor (agenții comerciali). Oferta poate fi transmisă în formă scrisă sau verbală și, simultan cu prezentarea acesteia, reprezentantul comercial va oferi Clientului informații despre Condiţiile generale și pagina web unde sunt disponibile. Furnizorul nu va fi răspunzător pentru ofertele făcute de persoane neautorizate.
12. Oferta este considerată acceptată de către Client prin confirmare verbală sau în scris, trimisă la următoarea adresă de email: office.bg@yara.com.
13. După efectuarea plății de către Client a serviciului oferit, Furnizorul va emite o factură originală, care va fi trimisă Clientului la adresa de email precizată de acesta.
14. Un contract explicit pentru oferirea unui „Serviciu pe bază de abonament” se face la cererea clientului, iar Condițiile Generale fac parte integrantă din acesta. Prin acceptarea ofertei și / sau plata facturii în care este inclus „Serviciul pe bază de abonament”, Clientul acceptă condiţiile de utilizare ale acestuia.
15.1. După plata de către Client a serviciului furnizat, se procedează, în cadrul a 24 de ore de lucru, la activarea contului de utilizator, exprimat în:
15.1.1. înregistrarea noului utilizator
15.1.2. acordarea drepturilor pentru modulul (modulele) relevant (e);
15.1.3. modificarea / updatarea versiunii modulului;
15.1.4. acordarea  dreptului la un modul nou a unui utilizator deja existent;

15.1.5. programarea instruirii.
15.2. În cazul de echipament plătit (AO GPS, AgLeader) se va organiza instalarea în conformitate cu programul actual și cu graficul (montaj / reparații) organizat până în acel moment.
15.3. După actualizarea graficului, clientul va fi notificat privind efectuarea instalării și instruirii, precum și a instrumentelor de lucru care ar trebui furnizate: calculatoare, angajaţi responsabili (care urmează să fie instruiți), mașina în repaus la care se va face instalarea, alte echipamente sau condiții – rezervor (cisternă / tank) de combustibil, sursă de alimentare, hală pentru condițiile de vreme foarte calda sau rece.

VI. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

16.1. Clientul se obligă să furnizeze informațiile, resursele, echipamentele și infrastructura necesare pentru buna funcționare a produselor și serviciilor oferite de Furnizor;
16.2. Clientul se obligă să informeze Furnizorul cu privire la orice probleme întâmpinate în utilizarea produselor și serviciilor;
16.3. Clientul se obligă să respecte instrucțiunile de utilizare relevante descrise în Ghidul utilizatorului precum și instrucțiunile furnizate de angajații Furnizorului;
16.4. Clientul se obligă să plătească preţul produselor și / sau serviciilor puse la dispoziție de către Furnizor în conformitate cu condițiile specificate în documentul (documentele) de vânzare.
16.5. Clientul va informa imediat Furnizorul în caz de schimbare a adresei IP, clientul înțelege astfel că schimbarea adresei de IP este asociată cu pierderea informaţiilor de pe software și funcționarea încorecta a acestuia, pentru care Furnizorul nu poate fi răspunzător.
16.6. Clientul se obligă să nu permită unei terțe persoane decât Furnizorului sau unui Centru de servicii autorizat de acesta, să suporte întreţinerea oricărui Software și / sau Hardware – obiect al mentenanței oferite pe bază de abonament.
16.7. Clientul se obligă să întrețină și să opereze Software-ul în mod corect, în conformitate cu instrucțiunile primite de la Furnizor și să permită utilizarea acestuia numai de un personal competent și autorizat.
16.8. Clientul este responsabil pentru toate produsele și serviciile furnizate de terți, indiferent dacă sunt sau nu recomandaţi de către Furnizor, dacă Furnizorul a asistat în evaluarea, selecția sau controlul acestora. Incapacitatea acestor produse sau servicii de a satisface cerințele Clientului nu afectează obligațiile Clientului față de Furnizor descrise în aceste Condiţii generale.
16.9. Atunci când desemnează angajați noi pentru a lucra cu software-ul, Clientul se obligă să contacteze Furnizorul pentru a programa o dată pentru instruirea lor.
16.10. La utilizarea inițială al oricăruia din serviciile oferite de Furnizor, Clientul este obligat să înregistreze adresa sa de email în baza de date a Furnizorului, prin intermediul căreia se conectează în sistemul acestuia din urmă. Prin înregistrarea adresei de email în baza de date a Furnizorului, Clientul își dă acordul explicit să primească toate comunicările privind relațiile contractuale dintre părți și serviciile oferite de către Furnizor.

VII. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

17.1. Furnizorul este obligat să acorde Clientului/ţilor contul/ri de utilizator pentru a accesa software-ul AgroOffice cu funcționalităţile descrise în www.yara.bg, de a oferi cinci ore de formare inițială pentru fiecare unitate achiziționată, după efectuarea plății și confirmarea unei date calendaristice pentru aceasta, și să stocheze datele Clientului pe un server al Furnizorului pentru o perioadă de șase luni de la încetarea contractului. Obligația Furnizorului de a oferi formare inițială de cinci ore pentru fiecare unitate achiziționată îşi pierde valabilitatea, în cazul în care Clientul nu organizează afectuarea acesteia în termen de 2 luni de la achiziţionarea modulului relevant.
17.2. După instalarea dispozitivului, Furnizorul efectuează un test operațional în prezența Clientului sau a unui reprezentant autorizat de acesta. În timpul acestui test, Clientul trebuie să confirme că echipamentul funcționează corect și să verifice în caz de defecţiuni, cum ar fi:
17.2.1. În cazul în care Clientul nu specifică, în mod expres, că hardware-ul nu funcționează corect, sau nu-l verifică pentru defecțiuni sau nu detectează defecţiuni, hardware-ul este considerat aprobat și acceptat, cu excepția defecțiunilor latente;
17.2.2. În cazul în care Clientul descoperă orice defecțiuni, care nu sunt cauzate de greșeli intenționate sau neglijență gravă a Clientului, Furnizorul trebuie să le elimine, pe cheltuială proprie, nu mai târziu de 10 zile de la data instalării dispozitivului sau să ofere un nou produs hardware pentru înlocuire.
17.2.2.1. Furnizorul va asigura întreținerea tehnică, consultanță și instruire prin telefon, email, program de consultanță la distanță, prin intermediul conexiunii la internet, chat on-line sau pe loc, în biroul Clientului într-un interval de timp de la 8:30-18:30, în zilele de lucru (Ora Europei de Est ), în perioada 01martie – 31octombrie și 8:30 la 18:00 pentru perioada 01noiembrie – 01martie, când consultanții lucrează cu timpul de lucru aferent perioadei de iarnă. Dacă asistența tehnică, consultările și instruirea sunt ținute la fața locului, costurile asociate vizitei sunt plătite de către Client. Aceste costuri includ transportul, cazarea și diurna și sunt calculate în conformitate cu punctul 5.6 din document.
17.2.3. Furnizorul se angajează să actualizeze software-ul cu noi funcționalități și să corecteze erorile, dacă acestea apar. Actualizarea software-ului este inclusă în abonamentul anual sau lunar convenit.
17.2.4. Furnizorul oferă acces la software-ul AgroOffice de pe serverul Furnizorului, cu accesibilitate de cel puțin 99% din timp. Costul de întreținere (mentenanță) a AgroOffice pe serverul Furnizorului este inclus în abonamentul anual sau lunar respectiv;
17.2.5. Furnizorul oferă servicii de urmărire GPS pentru mașinile sau echipamentele Clientului cu cartele SIM pentru datele furnizate de Furnizor sau de Client. Pentru urmărirea GPS, Clientul plătește abonamentul anual sau lunar convenit.
17.2.6. Furnizorul oferă servicii de la terți, cum ar fi imagini din satelit de pe Google map / Microsoft, integrarea cu echipamentele AgLeader, JohnDeere, Trimble, Topcon, Raven, Mueller Elektronik, TeeJet, Leica si altele, Inclusiv cu echipamente pentru operatorii de telefonie mobilă. Serviciile terților sunt furnizate în condițiile terței părți în cauză. Furnizorul nu este responsabil pentru disponibilitatea sau buna funcționare a serviciilor terților. Costul serviciilor terților este inclus în abonamentul anual, respectiv sau lunar;
17.2.7. Consultarea și instruirea se pot face prin:

17.2.7.1. Furnizorul efectuează consultări și instruiri la distanță, prin intermediul unui program de acces  de la distanță -Team Viewer, la solicitarea Clientului prin telefon, chat sau email.
17.2.7.2. Vizita la fața locului – în acest caz, cheltuielile de deplasare sunt în detrimentul clientului. Clientul este informat că va fi facturat pentru valoarea respectivă, conform listei de preţuri pentru deplasări al „Yara Bulgaria“Ltd., iar consultantul va călători numai în cazul în care factura este plătită înainte de data deplasării.
17.2.7.3. Instruirea la fața locului în biroul „Yara Bulgaria”Ltd.
17.2.8. În cazul imposibilitătii precizării datei și orei de instruire la primul apel, Furnizorul se angajează să informeze Clientul asupra unei date ulterioare. În cazul în care, la 2 – 3 apeluri nu se poate face programarea pentru instruirea personalului, datorită imposibilităţii Clientului, propunerea se închide, caz în care clientul este cel care trebuie să apleze Furnizorul pentru reprogramarea instruirii.

VIII. PREȚURI ȘI PLĂȚI

18. Preţurile pentru produsele si serviciile oferite de „Yara Bulgaria”Ltd. vor fi negociate individual cu fiecare Client în funcţie de serviciile si produsele alese de acesta.
19. Pentru serviciile prestate în timpul weekend-urilor, se plătește o taxă suplimentară de 50% peste tarifele convenite cu respectivul Client. Pentru serviciile prestate în zilele declarate ca sărbători oficiale se plătește o taxă suplimentară de 75% peste prețurile convenite cu Clientul in speță.
20. Toate preturile nu includ TVA.

IX. ÎNTREŢINERE de GARANȚIE

21. Furnizorul oferă întreţinere de garanție pentru hardware. Produsul Hardware livrat trebuie să fie nou, din fabrică, complet funcțional și compatibil cu specificațiile tehnice descrise pe pagina web www.yara.bg. Garanția include reparația echipamentului defect și, dacă este necesar, instalarea echipamentului înlocuitor pe durata reparației – în mod gratuit. Garanția acoperă numai modurile de utilizare descrise în Ghidul utilizatorului. Garanția nu acoperă defectele cauzate de utilizarea necorespunzătoare, abuz, deteriorare intenționată sau alte defecțiuni cauzate din vina Clientului.
22. Solicitările de întreținere de garanție trebuie trimise la office.bg@yara.com. Vizitele la fața locului pentru servicii de garanție sunt gratuite. Dacă în timpul vizitei, la fața locului va fi detectată deteriorare care nu este acoperită de garanție, costul vizitei va fi plătit de către Client în conformitate cu Condiţiile generale. Aceste costuri includ costuri de călătorie de 0,45 roni/ km în ambele direcții, costuri pentru fiecare oră începută și costuri de cazare, dacă va fi necesar.
23. Furnizorul oferă, de asemenea, întreținerea post – garanție a produsului hardware la cererea Clientului, care se va face pe cheltuiala Clientului. Aceasta include repararea echipamentelor cu defecțiuni și, dacă este necesar, instalarea echipamentelor de înlocuire pentru perioada de reparații. Solicitări de servicii post-garanție trebuie să fie trimise la office.bg@yara.com, costurile pentru vizitele de service post-garanție la fața locului vor fi  plătite de Client. Aceste costuri includ cheltuielile de transport, cazare și diurnă,  descrise detaliat la punctul 22 din prezentele Condiții generale;
24. În furnizarea serviciilor de garanție și întreținerea post-garanție, Clientul este obligat să asigure condiții de muncă corespunzătoare în conformitate cu legislația muncii şi, în cazul în care astfel de condiţii nu sunt  asigurate, Furnizorul are dreptul de a percepe Clientului o taxă pentru orele de lucru individuale, în condițiile dispoziției precedente.

X. GARANȚII ȘI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII

25. Furnizorul își va îndeplini îndatoririle în spiritul profesionalismului.
Responsabilitatea Furnizorului faţă de Client, rezultată din efectuarea sau nu a întreţinerii pe bază de abonament, va fi limitată până la recuperarea produsului software, care face obiectul relației dintre părți, în stare bună de funcționare.
26. Furnizorul nu își asumă angajamente sau garanții pentru produsele sau serviciile furnizate de terți.
27. Furnizorul nu este răspunzător pentru orice costuri sau daune suportate de Client, personal sau plătite de acesta unei terțe părți, care pot apărea din nefuncționarea produsului Software sau ca urmare a unor daune provocate echipamentelor sau produsului, din orice motiv. Furnizorul nu va fi raspunzator pentru daunele cauzate de incapacitatea Clientului de a-si indeplini obligaţiile. Furnizorul nu va fi responsabil pentru orice pierderi de fonduri sau instrumente comerciale, conținute, derivate din sau asociate cu orice parte a Software-ului.

XI. DATE PERSONALE

28. Furnizorul este un Operator de Date personale, înregistrat conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal. Furnizorul se angajează să protejeze datele personale și are obligația să nu distribuie, vinde sau furniza unor terți datele personale ale clienților săi, cu  excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru desfășurarea activității Furnizorului sau sunt cerute de o autoritate competentă conform legii.
29. Prin completarea datelor personale, Clientul recunoaște că, a furnizat datele sale personale în mod voluntar și că, oferă permisiunea explicită pentru colectarea, prelucrarea, stocarea și distribuirea acestor date în conformitate cu legislația bulgară (în vigoare) și atunci când este necesar pentru asigurarea serviciilor oferite, pentru programele contabile, efectuarea contactelor cu respectivul Client și, pentru  a trimite notificări despre serviciile oferite de Furnizor.
30. La completarea datelor, Clientul este obligat să furnizeze date complete și exacte privind identitatea sa și alte date necesare. În cazul în care Clientul a furnizat date false sau incomplete, Furnizorul nu va fi considerat responsabil pentru încălcările comise.
31. Clientul este responsabil pentru completarea datelor cu caracter personal. Într-un litigiu, persoana responsabilă de aceste Condiţii generale, în calitate de Client, este considerată persoana care a plătit prețul pentru utilizarea serviciului.

  1. În cazul prelucrării datelor cu caracter personal, pentru a efectua o anumită sarcină, Furnizorul le va prelucra numai în măsura necesară îndeplinirii obligațiilor Furnizorului, în conformitate cu aceste Condiţii generale.
    33. Furnizorul are dreptul de a trimite clienților comunicări comerciale, întrebări, în vederea efectuării de  anchete/ sondaje sau pentru a oferi publicitate și informații despre produsele proprii sau ale altor furnizori de bunuri și servicii. Prin completarea datelor sale, Clientul îşi exprimă acordul ca furnizorul să colecteze şi alte date despre Client și utilizatorii finali, cum ar fi adresa IP, ora vizitei, spațiul accesibil al paginii web pe internet, numele şi versiunea browser-ului WEB, sistemul de operare, etc. parametrii furnizați de browserul WEB, prin care a fost efectuat  accesul la pagina de Internet și orice alte informații. Datele colectate pot fi folosite de către Furnizor pentru cercetări statistice și de piață, pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților.

XII. DREPTURI DE AUTOR ȘI ALTE DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

34. Software-ul AgroOffice și componentele sale, marca comercială AgroOffice și logo-ul „YARA“ sunt proprietate intelectuală a Furnizorului și grupului său.
35. Furnizorul își rezervă dreptul de proprietate asupra software-ului „AgroOffice”, inclusiv cel de a acorda dreptul de utilizare a software-ului altor clienți.
36. Nici Clientul și nicio altă persoană pot modifica, demonta, deconstrui, decompila, adapta, accesa în mod neautorizat, furniza, copia sau, în orice alt mod, a reproduce sau modifica produsele și /sau serviciile oferite de „Yara Bulgaria”Ltd.
37. În cazul în care, Clientul sau o persoană legată de acesta încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Furnizorului sau ale Grupului acestuia, Clientul trebuie să plătească o amendă de cinci ori mai mare decât valoarea de achiziție a produsului respectiv. Acest lucru nu limitează Furnizorul să caute compensații suplimentare, dacă a suferit pierderi mai mari.

XIII. CONFIDENȚIALITATE

38. Părțile convin să nu dezvăluie informații confidențiale.
39. Informațiile confidențiale sunt orice informații referitoare la organizaţia, activitatea comercială, informații financiare și contabile, clienți, furnizori, echipamente, personal, inventar, cod sursă, algoritmi, infrastructură, specificatii tehnice, arhitectură, baze de date, know-how, utilitate a  modulelor, drepturi asupra  topografiei semiconductoare şi drepturi asupra desenelor, diagramelor de proiectare, precum și alte informații referitoare la drepturile de proprietate intelectuală ale părților, cu excepția informațiilor pe care una dintre părți a specificat în mod expres ca fiind neconfidențiale, fapte general cunoscute sau informații care au fost făcute publice de către o terță parte (de exemplu, prin publicitate, comunicate de presă, publicații tipărite sau articole publicate pe pagina web etc.)
40. Fiecare parte este de acord să nu divulge informații confidențiale terților sub orice formă și să garanteze că distribuitorii săi, angajații, subcontractanții și colaboratorii sunt legaţi de aceleași obligații pentru o perioadă de trei ani după încetarea relației contractuale .
41. În caz de încălcare a  condiţiilor de confidențialitate, partea contravenientă datorează celeilalte părţi compensații pentru pierderile suferite, împreună cu o depăgubire în mărime de 10.000 euro.

XIV. DURATĂ ŞI ÎNCETARE

42. Abonamentul poate fi reziliat în următoarele condiții:
42.1. la data expirării Contractului, în conformitate cu planul de abonament selectat de Client;
42.2. în caz de încetare, lichidare sau falimentul uneia dintre părțile din contract;
42.3. de comun acord din partea părților contractante, exprimat în scris;
42.4. în cazul unei imposibilități obiective a uneia dintre părțile contractante de a-și îndeplini obligațiile;
43. În cazurile asistenței tehnice, actualizarea software-ului și urmăririi GPS, Condiţiile Generale se aplică pe toată perioada de abonare.
44. În caz de reziliere, clauzele de garanție, proprietate intelectuală și confidențialitate rămân în vigoare.
45. În cazurile în care, Clientul dorește să excludă temporar urmărirea GPS, acesta trebuie să notifice Furnizorul pe email la ofiice.bg@yara.bg cu un preaviz de cel puțin 30 de zile. Pentru a dezactiva serviciul, Clientul plătește o taxă de 5 leva pentru fiecare cartelă SIM oferită de Furnizor.
46. ​​În cazul în care, Clientul dorește să dezactiveze definitiv urmărirea prin GPS, acesta va notifica Furnizorul pe email la office.bg@yara.com cu un preaviz de 30 de zile şi, din acest moment, să returneze Furnizorului, pe cheltuială proprie, cartelă SIM primită. După expirarea perioadei de 30 de zile și returnarea cartelei SIM, Clientul este scutit de plata oricărei taxe ulterioare.
47. Clientul are posibilitatea de a restabili serviciul de urmărire GPS printr-o notificare pe email la office.bg@yara.bg cu 10 zile lucrătoare înainte și după achitarea taxei de 50 leva pentru reinstalarea fiecărei cartele SIM și vizita legată de această procedură.
48. Furnizorul poate rezilia accesul la serviciile furnizate Clientului, respectiv licența rezultată de aceasta și dreptul de a utiliza software-ul AgroOffice în orice moment, dacă Clientul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile prevăzute în Condițiile generale.
49. La încetarea abonamentului, din orice motiv, Clientul este obligat să înceteze orice utilizare a software-ului și să ștergă toate copiile acestuia. Furnizorul poate solicita Clientului confirmarea scrisă pentru respectarea obligațiilor de mai sus.

XV. PENALITĂŢI ŞI RESPONSABILITATE

50. În cazul în care, una dintre părți, întârzie îndeplinirea oricăreia dintre prevederile acestor Condiţii generale, partea  vinovată datorează o penalizare în valoare de 0,5% /  zero întreg și cinci la sută / din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 20% (douăzeci la sută) din total. În cazul în care, există o perioadă de timp stabilită pentru implementare, penalitățile de întârziere sunt scadente după expirarea acestei perioade.
51. În cazul în care, una dintre părți nu își îndeplinește una dintre obligațiile sale, cealaltă parte este exonerată de obligațiile care îi revin pentru perioada de neîndeplinire a celeilalte părți.
52. Toate cazurile de utilizare, în care software-ul și hardware-ul AgroOffice sunt adecvate, sunt descrise în Ghidul utilizatorului furnizat Clientului.
53. În măsura permisă de lege și cu excepția cazurilor expres prevăzute în aceste Condiţii generale, Furnizorul va fi scutit de toate garanțiile și condițiile exprese, implicite sau statutare, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile subînţelese de proprietate, non-încălcare, disponibilitate de vânzare şi pentru un anumit scop. Furnizorul nu garantează că produsele vor funcționa în siguranță sau fără întrerupere.
54. Furnizorul nu este răspunzător pentru orice daune directe, indirecte, incidentale sau ulterioare, inclusiv, dar fără a se limita la pagube pentru pierderi de profit, reputaţie comercială, utilizare sau alte pierderi intangibile rezultate din: (i) utilizarea sau incapacitatea de utilizare a software-ului; (ii) incapacitatea de a utiliza software-ul pentru acces la conținut sau date; (iii) costul achiziționării bunurilor sau serviciilor substitutive; (iv) accesul sau modificarea neautorizată, modificarea mesajelor sau datelor dvs.; sau (v) orice alte probleme legate de software.
55. Limitarea răspunderii nu se aplică în cazul unei neglijențe intenționate sau grave din partea Furnizorului.

XVI. DISPOZIȚII GENERALE

56. Niciuna dintre părți nu va fi trasă la răspundere pentru neîndeplinirea atribuțiilor datorate unor circumstanțe extraordinare: acțiuni militare sau tulburări civile; epidemii, acțiuni guvernamentale sau inacțiuni; cutremure; incendii; lipsa de mână de lucru, materiale, electricitate sau comunicații sau din alte motive cu excepția posibilităţilor unui control rezonabil sau obligației Clientului de a plăti pentru serviciile prestate.
57. Furnizorul nu este responsabil pentru imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile în cazul în care acest lucru este cauzat de măsuri de securitate sau alte măsuri care împiedică accesul la software.
58. Toate notificările se fac în scris și vor fi făcute în persoană sau prin poștă, inclusiv cele electronice, la adresele indicate în corespondență.
59. Orice nulitate a oricărei prevederi a acestor Condiții Generale nu va invalida întregul contract.
60. Toate litigiile care decurg din aceste Condiții Generale sau legate de acestea, în cazul în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă între Furnizor și Client, prin negociere, vor fi trimise spre soluționare Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț şi Industrie Bulgară, potrivit Regulamentului său pentru cazurile bazate pe acorduri de arbitraj, aplicabile în legislația bulgară.
61. Pentru problemele contractuale nerezolvate,  legate de punerea în aplicare și interpretarea acestor Condiţii Generale se aplică legile Republicii Bulgaria.