Yara N-Sensor

N-Sensor – decizia pentru fertilizarea variabilă cu azot Yara N-Sensor este un senzor de azot pentru fertilizarea variabilă, care măsoară în timp real, necesitatea de azot al plantei și manageriază din timp norma cu care distribuitorul (pulverizatorul) va fertiliza. Yara N-Sensor asigură aplicarea cantității corecte și optime de îngrășăminte în fiecare parte a blocului. De-a … Continue reading Yara N-Sensor

Continue reading »

N-Sensor – decizia pentru fertilizarea variabilă cu azot

Yara N-Sensor este un senzor de azot pentru fertilizarea variabilă, care măsoară în timp real, necesitatea de azot al plantei și manageriază din timp norma cu care distribuitorul (pulverizatorul) va fertiliza.

Yara N-Sensor asigură aplicarea cantității corecte și optime de îngrășăminte în fiecare parte a blocului. De-a lungul anilor N-Sensor s-a transformat în etalon pentru agricultura de precizie.

Yara_N-Sensor

N-Sensor: „observă“ culturile din cabina tractorului 

Fertilizarea variabilă este unul din țintele majore ale agriculturii de precizie. Necesare sunt multe instrumente precise si efective pentru a se stabili nevoile concrete și actuale ale plantelor. Теhnologiile  de măsurare la distanță (observare) în timp real oferă această informare în mod rapid, precis și rentabil. Yara N-Sensor măsoară azotul asimilat pe baza luminii reflectate de extensia plantei (frunze și tulpină) și, în acest mod, realizează fertilizarea variabilă în timp real.

Avantaje din utilizarea N-Sensor

 • Asigură cantitatea optimă de îngrășăminte în fiecare parte a câmpului
 • Crește potențialului recoltei în întregul câmp
 • Crește eficacitatea la utilizarea îngrășămintelor
 • Creșterea producției
 • Reducerea riscului de culcare la pământ a culturilor cerealiere
 • O recoltă mai omogenă  și echilibrarea calității
 • Reducerea influențelor asupra mediului înconjurător

 

Cum funcționează Yara N-Sensor?

N-Sensor stabilește necesarul de azot prin măsurarea luminii reflectate de plante acoperind suprafețe de cca 50 mp la fiecare măsurare. Măsurători se fac în fiecare secundă. N-Sensor măsoară reflectarea luminii în intervale specifice, legate de conținutul de clorofilă și al biomasei culturii. Acesta calculează reala asimilare a azotului de către plantă. Normele optime de fertilizare se calculează pe baza algoritmilor speciali în softwerul N-Sensor, în funcție de cantitatea de azot asimilată și se trimit către controlorul fertilizatorului sau al pulverizatorului, fapt ce modifică cantitatea aplicată în fiecare moment.

N-Sensor_VRA

Întregul proces de stabilire a necesității de azot al plantelor și aplicarea normelor corecte de îngrășăminte se întâmplă într-o clipă, fără întârziere.

„Аgronomia în timp real“ – este deja posibilă!

Evoluția și dezvoltarea N-Sensor

Procesarea N-Sensor de la Yara începe la mijlocul anilor 90 în cadrul centrului de cercetare Yara- Germania. Primul N-Sensor este lansat în funcțiune în anul 1999 pentru culturile de cereale boabe.

N-Senosr_Classic

N-Sensor se dezvoltă și îmbunătățește în mod continuu până în zilele noastre, se perfecționează algoritmii pentru culturile de cereale boabe, în afară de aceasta, se adaugă și alte culturi cum ar fi rapiță, porumb și altele. Doar în perioada între 1997 și 2010 au fost efectuate peste 250 de teste în câmp în scopul dezvoltării și îmbunătățirii algoritmilor.

N-Sensor și N-Sensor ALS – două sisteme, o singură filozofie 

În anul 2006 Yara lansează noul N-Sensor ALS (Active Light Source –sursă activă de lumină), care funcționează pe aceleași principii ca și senzorul clasic – stabilește necesitatea de azot al plantei pe baza luminii reflectate. Ambele sisteme folosesc unii și aceiași algoritmi bazați pe testele din câmp, ambele legate de display-ul din cabina tractorului pe care se înregistrează localizarea GPS și biomasa măsurată. Diferența de bază între cele două sisteme este aceea că ALS deține propria sursă de lumină. În afara măsurării luminii reflectate peste zi, N-Sensor ALS transmite permanent impulsuri luminoase folosind  lămpi cu xenon. Aceasta face ca versiunea ALS să fie independentă de lumina înconjurătoare, fiind propice activităților și pe timp de noapte.

N-Sensor

Realizări:

 • Yara N-Sensor ALS a primit medalia de aur RASE în anul 2008
 • Creșterea randamentului la culturile de cereale boabe cu 3.5% fără a mări cantitatea de îngrășăminte
 • Creșterea randamentului la rapiță cu 3.9 % fără a mări cantitatea de îngrășăminte
 • S-au înregistrat economii la azot cu până la 14%
 • Creșterea eficacității folosirii azotului a redus emisiile de carbon cu până la 10-30%
 • Creșterea producției la recoltare/ seceriș cu 12-20% prin reducerea culcării la pământ (depresiei plantelor), pierderi mai puține și viteză mai mare la seceriș
 • Creșterea consistenței nivelurilor proteice în culturile de cereale boabe în medie cu 0,2-0,5% peste ținta urmărită
 • 80% reducerea depresiei plantelor (comparativ cu culturile la care azotul este aplicat conform practicilor convenționale)

Yara N-Тester

Yara N-Tester – măsurarea cantității de azot din frunze  Yara N-Tester еste un instrument de mână pentru măsurarea azotului din frunze, care oferă posibilitatea stabilirii rapide și ușoare a condiției reale și a necesității de azot în perioada de vegetație. Aceasta oferă posibilitatea unor recomandări corecte și imediate – în mod individual pentru fiecare câmp … Continue reading Yara N-Тester

Continue reading »

Yara N-Tester – măsurarea cantității de azot din frunze 

Yara N-Tester еste un instrument de mână pentru măsurarea azotului din frunze, care oferă posibilitatea stabilirii rapide și ușoare a condiției reale și a necesității de azot în perioada de vegetație. Aceasta oferă posibilitatea unor recomandări corecte și imediate – în mod individual pentru fiecare câmp sau, cu alte cuvinte, unor „setări fine” în timpul sezonului. Toate acestea conduc la recomandări mai precise, o rentabilitate mai înaltă și minimizarea efectelor asupra mediului înconjurător.

Yara_N_Tester

 Întrebați-vă culturile!

Perioada prielnică și cantitatea corectă de azot pentru fertilizare depind, în mare măsură, de statusul nutrițional al plantelor. N-Tester face posibilă stabilirea necesității de azot al plantelor în mod direct, în câmp – ușor, sigur și rapid. Necesitatea îngrășămintelor pe bază de azot al plantelor niciodată nu este constantă (uniformă) și poate să varieze considerabil în funcție de sezon și în funcție de câmp. Prin împărțirea fertilizărilor cu azot în mai multe etape, avem posibilitatea să optimizăm conținutul de azot în conformitate cu necesitățile plantei, pe fiecare câmp și pentru fiecare sezon (an).

Analiza plantelor cu N-Tester oferă informații prețioase privind echilibrul substanțelor nutritive actuale. În cazul culturilor de cereale din aceste măsurători se pot calcula necesitățile optime de fertilizări cu azot în perioada de vegetație.

N-Tester_izmervane

Pentru ce culturi poate fi utilizat N-Tester?

Yara N-Tester еste calibrat pentru culturile de cereale: grâu de iarnă, orz de iarnă, precum și triticale de iarnă și secara de iarnă. Poate fi folosit la aceste culturi pentru stabilirea echilibrului de azot al plantelor, iar de aici se va calcula și recomandarea de fertilizare cu azot, specifică fiecărui câmp.

Теоretic, N-Tester poate fi folosit pentru măsurarea conținutului de clorofilă din frunze, pentru fiecare plantă, un instrument util de administrare a fertilizărilor. Pentru un rezultat maxim trebuie să fie calibrat în funcție de cultură, care se poate face la nivel local cu ajutorul testelor în câmp.

Yara_N-Tester_Pshenica

Folosirea N-Tester asigură un profit mai bun

Au fost efectuate o serie de încercări în câmp pentru a se putea face aprecieri privind avantajele folosirii  N-Tester pentru o precizare fină a fertilizărilor cu azot. Administrarea corectă a cantităților de azot în cazul culturilor de cereale poate să ducă la îmbunătățiri considerabile atât în ceea ce privește cantitatea de recoltă cât și la calitatea producției.

Asigurarea conținutului proteic al boabelor, care să acopere specificațiile ridicate ale comercianților din domeniu ar putea să determine o influență considerabilă asupra rentabilității. Testele arată că, prin utilizarea N-Tester conținutul de proteine poate crește semnificativ.

Cum funcționează Yara N-Tester?

N-Tester sе bazează pe măsurătorile conținutului de clorofilă din frunze, fiind direct proporțional cu echilibrul de azot din plante. Măsurătorile se fac la mijlocul celei mai tinere, dezvoltate pe deplin frunzulițe.  Se fac cca 30 de măsurători „întâmplătoare“, prin mișcări în câmp într-un format șablon de tip „W”, care oferă valoarea medie pe baza căreia N-Tester calculează care este necesitatea de azot dintr-un câmp anume. Pe lângă aceasta, testerul oferă și recomandări de îngrășăminte, în cazul în care nu avem factori limitativi din partea altor elemente nutritive, cum ar fi, spre exemplu, Sulf.

new

Măsurătorile сu N-Tester sunt puternic influențate de tipul de cultură și stadiul de dezvoltare (faza fenologică). Din această cauză, măsurătorile cu testerul trebuie să fie calibrate pentru a se raporta aceste variații. Yara are prelucrate calibrări pentru culturile de cereale, pentru a se putea oferi maxim recomandările cele mai precise.

Cum putem utiliza N-Tester ?

N-Tester poate fi folosit în două moduri:

Ca un instrument de observare a recoltelor

N-Tester poate fi folosit ca instrument de observare și analizare a plantelor, pentru a se putea stabili schimbările apărute în privința valorilor de azot. În acest scop trebuie făcute măsurători în mod regulat în timpul sezonului – la fiecare una – două săptămâni, timp în care instrumentul ne oferă un număr din 3 cifre (unități N-Tester).

General vorbind, în cazul culturilor de cereale un număr de peste 700 unități N-Tester arată că, cultura are suficient azot, în timp ce valori sub 650 arată un deficit de azot. Între 650 și 700 de unități este necesar o apreciere făcută pe baza aplicărilor recente de azot, fertilizatori organici precursori, perioada actuală și condițiile de creștere. Un indicator important este, de asemenea, dacă unitățile N-Tester au crescut sau scăzut de la ultima măsurare, scăderea vorbește despre necesitatea de fertilizări suplimentare, în timp ce creșterea – invers.

N-Testerul are posibilitatea să descopere schimbările în conținutul de azot din frunze, înainte de a fi observate cu ochiul liber. Ca urmare, el poate fi util, în mod excepțional, pentru stabilirea perioadei de aplicare a fertilizărilor cu azot. Prin folosirea acestui moment, nu este necesar să se aleagă cultura sau hibrid.

Instrument de recomandări pentru fertilizărle cu azot 

N-Tester poate fi utilizat în cazul culturilor de grâu și orz de iarnă, pentru a asigura recomandări actuale pentru fertilizări cu azot, pentru faze între 37 și 51. Aceasta oferă posibilitatea unei precizări fine a ultimei fertilizări cu scopul obținerii calității recoltelor.

Preporaki_Yara_N-Tester

Megalab

Analizele de sol și frunze la Yara Laboratorul Yara din Poklington – UK are peste 40 de ani de experiență în realizarea diferitelor analize din cadrul fermei – sol, plante, fructe/rod, apă și altele. În prezent, în laborator se efectuează peste 2 milioane de probe pe an din peste 50 de țări din lume. Tot mai … Continue reading Megalab

Continue reading »

Analizele de sol și frunze la Yara

Laboratorul Yara din Poklington – UK are peste 40 de ani de experiență în realizarea diferitelor analize din cadrul fermei – sol, plante, fructe/rod, apă și altele. În prezent, în laborator se efectuează peste 2 milioane de probe pe an din peste 50 de țări din lume. Tot mai des, organizarea și capacitatea permit efectuarea de analize conform unor contracte prestabilite, chiar și pentru alte laboratoare cărora le este necesar o capacitate mai mare.

Avantaj important al laboratorului Yara este modul prin care datele analizelor se interpretează în recomandări concrete de fertilizare. Un alt avantaj considerabil al laboratorului Yara este modul prin care datele analizelor se interpretează în recomandări directe de fertilizare. Interpretarea se bazează pe rezultatele experiențelor în câmp efectuate în ultimile decenii în diferite țări, precum și a cunoașterii excepționale a necesităților de substanțe nutritive a diferitelor culturi. Acești algoritmi specifici fiecărei culturi sunt introduși într-un program softwer special –  Megalab. Megalab oferă date analitice din probele agricole (sol, frunze, apă și altele) ca și raportare cu interpretare, recomandări de fertilizări ale culturilor precum și consultanță (sfaturi) agronomice.

Yara_Megalab

 

Toate acestea oferă un mare avantaj și distinge analizele de sol și plante ale Yara 

De ce să ne folosim de analizele de sol și plante?

Obținerea și folosirea informării corecte sub forma datelor analitice este unul din factorii cheie pentru luarea deciziilor corecte în domeniul agriculturii. Din punct de vedere agronomic această informație oferă posibilitatea planificării programului de fertilizare, care devine astfel mult mai precis, la timp și nu în ultimul rând ecologic. Pe lângă acestea, identificarea problemelor potențiale în anumite zone, oferă posibilitatea acționării corecte pentru a se preîntâmpina pierderi sau tratamente extrem de scumpe.

poch

Pe scurt, analizele de sol și cele ale plantelor ne oferă o informație critică extrem de importantă, necesară, pentru a se garanta, că toate deciziile legate de fertilizarea culturilor sunt precise, eficace, rentabile și adecvate.

Beneficii și avantaje din folosirea analizelor de sol și plante 

 • Analiza cu spectru larg a stării substanțelor nutriționale din sol pe 20 de indicatori  – P, K, Mg, pH, L.R., Ca, S, Na, Mn, Cu, Fe, Zn, Mo, B, CEC (schimbul cationic), Compoziție organică (% – nisip, % – argilă, % – sol mocirlos), structura solului
 • Сompilarea unei programe precise și adecvate de fertilizare, în funcție de cultură
 • Prevenirea apariției unui deficit nutrițional
 • Obținerea unei recomandări de aplicare a îngrășământului necesar
 • Clarificarea cauzelor apariției zonelor mai slabe care se caracterizează cu o calitate mai scăzută a recoltei

Kaca

Beneficii și avantaje din folosirea analizelor de sol și plante 

 • Analiza cu spectru larg a 12 substanțe nutritive – N, P, K, Mg, Ca, S, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo
 • Atingerea unui randament maxim prin asimilarea întregului potențial al plantelor
 • Descoperirea la timp a problemelor petru a se putea preîntâmpina efectul negativ din lipsa de nutrienți
 • Stabilirea așa-numitei „Foame ascunsă”, ale cărei simptome poate fi vizibilă la o simplă privire
 • Obținerea recomandării de aplicare a îngrășământului corect

Serviciu exprex

Scopul principal al Megalab еste de a asigura un serviciu analitic rapid, precis, rentabil și înțeles de fiecare, la îndemâna oricărui fermier. În spatele fiecărei etape a procesului stă o echipă de specialiști calificați.

Întrucât, în vârf de sezon sfaturile și recomandările trebuie să fie la timp – laboratorul din Poklington deține dotarea și personalul necesar pentru o prelucrare rapidă a probelor. În condiții normale, procesul de la primirea probelor în laborator și până la transmiterea rezulatelor pe email se încadrează într-o perioadă de 3 zile lucrătoare. Pe lângă acestea, transportul probelor din câmp până la laboratorul din UK durează între 2 până la 7 zile.

Nivel înalt de calitate 

Nivelul înalt al calității este de o importanță semnificativă pentru toate serviciile oferite de Yara Analytical Services. Există un sistem intern de calitate extrem de stabil pentru a se garanta că toate datele generate sunt fiabile și corecte. Lаboratorul deține grade de acreditări BS-EN-ISO 9001: 2008 и ISO / IEC 17025: 2005.

Folosirea celor mai bune și a celor mai noi instrumente analitice, administrate de o echipă formată din angajați calificați și cu experiență, garantează faptul că aproape orice solicitare de analiză poate să fie  onorată.

Megalab

Pentru mai multe informații, puteți vizualiza și broșura.