Yara_N-Tester_Pshenica

Yara N-Tester

Yara N-Tester – измерване на азота в листата

Yara N-Tester е ръчен уред за листно измерване на азота, който дава възможност за бързо и лесно установяване на точното състояние и нужда от азот по време на вегетация. Това дава възможност за бързи и точни препоръки – индивидуални за всяко поле или с други думи „фини настройки“ по време на сезона. Всичко това води до по-точни препоръки, по-висока рентабилност и минимизирано въздействие върху околната среда.

Yara_N_Tester

Попитайте вашето растение!

Правилното време и точното количество азот за торене зависи от хранителния статус на растенията. N-Tester прави възможно определянето на нуждата от азот на растението директно на полето – лесно, сигурно и бързо. Нуждата от азотен тор на растенията никога не е константна (еднаква) и може да варира значително според сезона и според полето. Чрез разделяне на азотното торене на повече пъти (етапи) имаме възможност да оптимизираме азота според конкретните нужди на растенията във всяко поле и за всеки сезон (година). Растителния анализ с N-Tester дава ценна информация за текущия хранителния баланс на растенията. При зърнено-житните култури от това измерване може да се изчисли оптималната нужда от азотно торене по време на вегетация.

N-Tester_izmervane

За кои култури може да бъде използван N-Tester?

Yara N-Tester е калибриран за зърнено-житни култури: зимна пшеница, зимен ечемик, както и за зимно тритикале и ръж. При тези култури той може да бъде използван за определяне на азотния баланс на растението, а от там се калкулира и специфичната за всяко поле препоръка за азотно торене. Теоритично N-Tester може да бъде използван за измерване на хлорофилното съдържание в листата при всяко едно растение, а от там и полезен инструмент за управление на торенето. Но за максимален резултат трябва да бъде калибриран за съответната култура, което може да стане на местно ниво с помощта на полеви опити.

Yara_N-Tester_Pshenica

Използването на  N-Tester осигурява по-добра печалба

Проведени са серия от полеви опити, за да се оценят предимствата от употребата на N-Tester за фино прецизиране на азотното торене. Прилагането на  правилните нива азот при зърнено-житни култури може да донесе значително подобрение както на количеството на  добива, така и на качеството на продукцията. Осигуряването на протеиново съдържание на зърното покриващо по-високи спецификации на търговците на продукция би могло да окаже значително влияние върху рентабилността. Опитите показват, че с използването на N-Tester протеиновото съдържание може да се увеличи значително.

Как работи Yara N-Tester?

N-Tester се базира на измерване на хлорофилното съдържание в листото, като това е право пропорционално свързано с азотния баланс на растението. Измерването се прави в средата на най-младото, напълно развито листо. Извършват се 30 „случайни“ измервания направени при движение в полето по шаблон „W”, които дават средна стойност на базата на която N-Tester изчислява каква е нуждата от азот за конкретното поле. Освен това тестерът дава и препоръка за тор, в случай, че нямаме лимитиращи фактори от към други хранителни вещества, като например Сяра. Измерванията с N-Tester  се влияят силно от сорта на културата и стадия на развитие (фенологичната фаза). По тази причина измерванията с тестера трябва да бъдат калибрирани за да се отчетат тези вариации. Yara има разработени калибрации за зърнено-житни култури, за да се предоставят максимално прецизни препоръки.

Yara N-Tester

Как можем да изпозлваме N-Tester ?

N-Tester може да бъде използван по два начина: Инструмент за наблюдение на реколтата N-Tester може да се използва като инструмент за наблюдение и анализиране на растенията, за да се определят относителните промени в стойностите на азота. За целта трябва да се извършват регулярни измервания по време на сезона – на всеки една или две седмици, като уредът ни дава 3 цифрено число (N-Tester единици). На общо основание при зърнено-житните култури над 700 N-Tester единици показва, че културата има достатъчно азот, докато стойности под 650 подсказват за азотен дефицит. Между 650 и 700 единици се изисква преценка основана на скорошни приложения с азот, предшестващи органични торове, текущо време и условия на отглеждане. Важен показател също така е дали N-Tester единиците са се увеличили или спадали от предишното измерване, като спада говори за нужда от допълнително торене, а увеличението – обратното. N-тестерът има способността да открива промените в съдържанието на азот в листата, преди да са забележими с невъоръжено око. Следователно, той може да бъде изключително полезен за определяне на времето за прилагане на азотно торене. При използването на този момент не е нужно да се избира – култура или сорт.

Инструмент за препоръки за торене с азот

N-Tester може да бъде използван при зимна пшеница и ечемик, за да осигури актуални препоръки за торене с азот за фази между 37 и 51. Това предоставя възможност за фино прецизиране на последното торене с цел качество на добива.

Preporaki_Yara_N-Tester

Други продукти на Яра: