Почвени анализи и листни анализи

Megalab – Почвени и Листни Анализи и Препоръки

Почвени и листни анализи от Яра:

Лабораторията на Yara в Поклингтон, Англия има над 40 години опит в извършването на различни анализи в земеделието – почва, растения, плодове, води и др.  Понастоящем в лабораторията се извършват над 2 милиона проби на година от над 50 държави в света. Все по-често организацията и капацитетът позволяват, да се извършват по договор анализи дори и за други лаборатории, на които им нужен по-голям капацитет.

Значително предимство на лабораторията на Yara e начинът по който данните от анализите се интерпретират в конкретни препоръки за торене. Интерпретацията е базирана на резултатите от полеви опити извършени през последните няколко десетилетия в различни държави, както и отличното познаване на нуждите от хранителни вещества на различните култури.

Тези специфични за всяка култура алгоритми са вкарани в специална софтуерна система –  Megalab. Megalab представя аналитични данни от селскостопански проби (почви, листа, води и др.) като отчет с интерпретация, препоръки за хранене на растенията и агрономически съвет.

Yara_Megalab

Всичко това дава огромно предимство и отличава почвените и листни анализи на Yara

Защо да използваме почвени и листни анализи? Набавянето и използването на точна информация под формата на аналитични данни е от ключов фактор за вземане на правилни решения в земеделието. От агрономическа гледна точка тази информация дава възможност за планиране на програма за торене, която е точна, навременна и не на последно място екологична. Освен това навременното идентифициране на потенциални проблеми в определени зони дава възможност да бъдат предприети правилни действия и да се предотвратят загуби или скъпо струващи третирания.

poch

Накратко, почвените и листни анализи предоставят критично важна информация, необходима, за да се гарантира, че всички решения свързани с торенето на културите са точни, ефикасни, рентабилни и адекватни.

Ползи и предимства от почвени проби и анализ:

  • Широкоспектърен анализ на състоянието на хранителните вещества в почвата по 20 показателя – P, K, Mg, pH, L.R., Ca, S, Na, Mn, Cu, Fe, Zn, Mo, B, CEC (Катионен обмен), Органичен състав (% – пясък, % – глина, % – тиня), почвена структура
  • Съставяне на точна и адекватна програма за торене според културата
  • Предотвратяване на появата на хранителен дефицит
  • Получаване на препоръка за прилагане на нужния тор
  • Изясняване на причините за наличието по-слаби зони в полето, които се характеризират с по-ниско качество на реколтата

Kaca

Ползи и предимства от листни проби и анализ

  • Широкоспектърен анализ на 12 хранителни вещества – N, P, K, Mg, Ca, S, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo
  • Постигане на максимален добив, чрез усвояване на пълния потенциал на растенията
  • Навременно установяване на проблема, за да се предотврати негативния ефект от недостиг на хранителни вещества
  • Установяване на т.нар. „Скрит глад“, който може да бъде и без видими с просто око симптоми
  • Получаване на препоръка за прилагане на точния тор

Експресно обслужване

Основна цел на Megalab е да се осигури бърза, точна, рентабилна и разбираема аналитична услуга за земеделците. Зад всеки един етап от процеса стои екип от квалифицирани специалисти. Тъй като в разгара на сезона съветите и препоръките трябва да бъдат навременни -лабораторията в Поклингтон разполага с необходимото оборудване и персонал за бързо обработване на пробите.

При нормални условия процесът от получаването на пробата в лабораторията до връщането на резултатите по имейл е в рамките на три работни. Отделно от това транспортирането на пробата от полето (в България) до Лабораторията в Англия трае от 2 до 7 дни.

Високо ниво на качество

Високото ниво на качество е от основно значение за всичко, което се прави в Yara Analytical Services. Съществува стабилна вътрешна система за качество, за да се гарантира, че всички генерирани данни са надеждни и точни.

Освен това, лабораторията притежава нива на акредитация BS-EN-ISO 9001: 2008 и ISO / IEC 17025: 2005. Освен това, използването на най-добрите и най-новите аналитични уреди, управлявани от екип от опитни и квалифицирани служители, гарантира, че може да бъде удовлетворено почти всяко аналитично искане.

Megalab

За повече информация, можете да погледнете нашата брошура .

Още продукти на Яра: