Новини

Винаги се стремим да Ви държим в течение с това какво се случва в родното ни земеделие, в Агро Офис и Яра. Тази секция цели да Ви запознае с актуални и важни новини, както и ключови събития и факти около Агро Офис и Яра.

юли 20, 2020

Срокове по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – за стопанска 2020/ 2021 година

Споразумение/разпределение на ползването за стопанска 2020/ 2021 година, ведно с регламентираната процедура в ППЗСПЗЗ  НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ До 31 юли: Подаване на декларации и заявления за участие в Споразумение в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота /ОСЗ/ /чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ/ до 01 август: ОСЗ изготвя предварителен регистър и го обявява на страницата…

юли 17, 2019

Срокове по прилагане на чл. 37в и чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Ако притежавате или сте наели земеделска земя, би било важно за Вас да имате в предвид сроковете по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

юни 10, 2019

Агро-Офис Извършва Комасационно Споразумение

Ние от Агро-Офис предлагаме на своите клиенти да извършим цялостния процес, свързан с комасационното споразумение! Спестете си болките и използвайте ценното време за други задачи.

октомври 23, 2017

Обучителен семинар на Яра България ЕООД

септември 11, 2017

Постигнете максимална ефективност при есенната кампания!

септември 5, 2017

Експерти по време на есенното торене!

юни 30, 2017

Разберете какво искат вашите полета!

май 11, 2017

Да се срещнем на БАТА Агро 2017 , щанд SE 17

май 10, 2017

Ден на отворени врати в YARA

февруари 14, 2017

Агра 2017 в град Пловдив, палата 13, щанд L3