Специални пакетни предложения за жътвената кампания

Специално предложение Какво включвa Ползи и предимства Цена  Отстъпка Специална цена Цена за абонамент
ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСТВОТО  ·   Агро Офис® Агроном
·  Агро Офис® GPS
·  Бонус – 2 листни проби и препоръки
· История на полетата (обработките)
· Себестойност в реално време
· Попълване на дневник Растителна защита
· GPS наблюдение в реално време
· Контрол земеделската техника и качеството на извършената работа
· Прецизна препоръка за нормата на торене
1 710 лв. 220 лв. 1 490 лв.                        390 лв.                       
ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Агро Офис® L  · Агро Офис® Карти
· Агро Офис® Договори
· Агро Офис® Агроном
· Бонус – 2 листни проби и препоръки
· GPS очертаване за ИСАК
· Трасиране на границите на имоти
· Задаване на AB линии в Агро Офис®
· Електронен регистър на договори
· Изчисляване и изплащане на рента
· Генериране на декларации по чл. 69 и чл.70 и Анкетна карта
· История на полетата (обработките)
· Себестойност в реално време
· Попълване на дневник Растителна защита
3 640 лв 740 лв.  2 900 лв.  530 лв.
КАРТИРАНЕ НА ДОБИВА
 
Система за картиране на добива за комбайн + GPS навигационна система AgLeader InCommand 800 · Торене и пръскане без загуби и презастъпване
· Прецизна препоръка за нормата на торене
· История на полетата (обработките)
· Карта на релефа в Агро Офис®
· Себестойност в реално време
· Попълване на дневник „Растителна защита“
·Точност  15 – 30 см.
· Опция за надграждане към автоматично управление и точност за сеитба
Цената зависи от марката и модела на комбайна. Моля, свържете се с наш представител.

 

 

 *Всички цени са в лева без ДДС