Очертаване 2016

 

 

 

 

 

Здравейте приятели,

Предвид предстоящата кампания за очертаване на площи в ИСАК – кампания за директни плащания 2016 ще ви държим в течение с новостите и промените.

Ето и основните насоки:

  • Задължително подаване на всички имоти за които ще кандидатстваме пои СЕПП в анкетна карта за регистрация и пререгистрация в срок до 29 Февруари 2016
  • Заявяване само и единствено на площи с правно основание (собствени имоти, наети или Споразумение чл.37)
  • Географско очертаване на площите за директни пасища (точно спазване на координатите по КВС). Същевременно с това заявените площи трябва да попадат в Допустимия слой

 

Вижте видео от разяснителната кампания: