Агро-Офис Извършва Комасационно Споразумение

Комасация

Уважаеми клиенти,

Готови ли сте за голямата „битка“ за земя – Споразумение по чл.37в (Комасация)?

  • Знаете ли колко декара обработваема земя имате?
  • Знаете ли, че губите земя по време на Комасационно споразумение?
  • Знаете ли колко бели петна Ви се полагат, колко от тях попадат във Вашите блокове, за колко трябва да платите и колко пътища попадат в блоковете?
  • Знаете ли къде и колко земя ще работите след споразумението?

Доверете се на Яра България и екипа ни от професионалисти, както и доказаното решение в поземлените отношения Агро Офис®, да извърши за Вас цялостния процес по комасация

Защитете интересите си за всяко едно късче земя, за което плащате рента или сте придобили. И нещо повече:

  • Открийте точните граници на всяко едно поле след споразумението
  • Заредете границите на полетата във вашите навигационни дисплеи
  • Спестете си болките и оползотворете ценно време за други задачи в стопанството.

За да видите как точно можете да решите своите проблеми с Агро-Офис модула „Комасация“, моля изгледайте видеото по-долу:

За заявка за изготвяне на Комасационно Споразумение, моля, свържете се с нас.
Телефони за връзка:

0885350730 – Любомир Иванов – консултант внедряване на софтуер

0888430646 – Милен Артюнов – мениджър отдел „Обслужване на клиенти“