Агро Офис и AgLeader на АГРА 2016

от 24-ти до 28-и Февруари, Палата 13 Щанд С6

Фирма МикроАкаунт за пореден път ще участва на международното селскостопанско изложение АГРА 2016, което ще се проведе между 24-ти и 28-и Февруари в гр. Пловдив.

 

На щанда № C6 в 13-та палата търговският екип на фирма МиркоАкаунт ще ви запознае с новостите и акцентите в прецизното земеделие и поземлените отношения за 2016, а именно:

  • Seed Command – уникалната по рода си системата за ПРЕЦИЗНА ПРОЛЕТНА СЕИТБА на AgLeader дава възможност за включване и изключване на секциите на сеялката против презасяване. Тя картира и отчита броя засети семена, пропуските и удвояванията, като това се случва още на дисплея в кабината и то със информация за всеки ред. От друга страна, цялата карта от сеитбата може да бъде заредена в софтуера Агро Офис® и подробно анализирана. Освен това, Seed Command може да управлява сеитбената норма – например 8000 семена/дка за поливни части от блока и 6500 семена/дка за неполивните. Всичко това е достъпно дори и за не толкова модерни и нови сеялки, тъй като AgLeader разполага с цялата гама за дооборудване.

 

  • Direct Command е системата за оптимизиране на ТОРЕНЕТО. Обикновена калкуалция показва, че за 7500 декара пшеница, разходите за тор лесно надхвърлят 200 000 лева. Оптимизирайки дори 5% от тях, стопаните биха спестили повече от 10 000 лева – и така всяка година. По-интересното тук обаче е, че при едно променливо торене те печелят повече от завишения добив, отколкото от икономията на тор. За най-добри резултати при торенето влиза в действие оптическият сензор OptRX, който измерва в реално време азотната запасеност на растенията и променя торовата норма на торачката в движение. По този начин, освен че се икономисва тор в силните зони, се предотвратява прекомерното наторяване, а от там и риска от полягане. Само намаляването на пропуснат добив със скромните 2% на същите 7500 декара означава допълнителни приходи от над 15 000 лева .

 

 

  • КАРТИРАНЕ НА ДОБИВА (Yield Monitoring) – най-точната система за измерване на добива, патентована от Ag Leader – дава на земеделците подробна информация за колебанията в добива в различните части от блока. Повечето зърнопроизводители в последно време изпълняват някакви указания и предписания било то от техния агроном, доставчик на семена, торове, препарати или от външен консултант. Дали всичко това е довело до добър резултат? Дали е било правилно? Какви решения да вземем в бъдеще на база и на онези фактори, които не могат да бъдат променени, каквито са релефът и потенциалът на почвата в различните зони от блока? Отговорът на всички тези въпроси ще ни даде картата на добива.

 

  • Агро Офис® застава на върха на пирамидата в прецизното земеделие. В него отдавна могат да бъдат заредени: карта на добива, карта на сеитбата, почвена карта и много други. Софтуерът е съвместим с всички разпространени в България дисплеи за навигация и управление на инвентар. НОВОТО е инструментът за създаване на ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПРОМЕНЛИВО ТОРЕНЕ И СЕИТБА . С него всеки земеделец може много лесно да разчертае разнородните зони в блока, да ги зареди в дисплея и инвентарът автоматично да променя нормата в движение. Агро Офис® Карти отново ще изпъкне с новости и по линия на кампанията за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2016 като обновяване на слоевете за допустимост, ПЗП, Натура и ВПС. Калкулатор за субсидии и ЕНП и наръчник за очертаване ще са в помощ на земеделците, които искат да получат субсидии за всеки един декар обработваема земя без изключение.