Актуализиран допустим слой

В срок до 10 Февруари 2017 г. земеделските стопани могат, по съществуващия одобрен образец, да подават възражения за включване или невключване на определени физически блокове или части от тях в специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2016.
В Агро Офис® Карти вече е зареден актуализирания Допустим Слой – използвайте възможностите на Агро Офис® и срока до 10 Февруари, за да проверите дали вашите физически блокове отговарят на актуализирания слой. В случай на разминаване можете да подадете възражение. Цялата заповед можете да видите тук.