Archives

март 31, 2021

Как да управляваме Сярата в нашите култури?

Сярата често е била пренебрегвана в миналото, тъй като емисиите на серен диоксид (SO2) от промишлените производства са гарантирали достатъчно и постоянно подаване на Сяра, чрез дъждовете. През последните години, поради редица регулации свързани с околната среда, значително са намалели емисиите на Сяра. Тези изменения ограничават количествата сяра, които попадат в почвата чрез нейния естествен…

юли 29, 2020

Почвени и листни анализи – Вземане на Правилни Решения за Вашите Бъдещи Култури

Листните и почвените анализи са от огромно значение при вземането на важни решения относно растежа и здравето на посевите. Те могат да спестят проблеми…

юли 29, 2020

Минерално Хранене на Растенията – Необходимост, Без Която не Можем

Минералният тор е основен компонент при растежа и поддръжката на доброто състояние на хранителните култури. Вижте защо това е така….

юли 29, 2020

Азотът (N) и Необходимостта от променливо торене (VRI)

Какво е значението на азотът за подхранването, растежът и състоянието на културите? Каква е ролята му в торенето и в частност променливото такова?

юли 29, 2020

Как да разкрием максималния потенциал на инструментите за прецизно земеделие?

Как Продуктите на Яра: Агро Офис, N-Sensor и Atfarm могат да дадат мощен тласък на дигитализацията и прецизността в земеделието?

юли 29, 2020

Atfarm – Прецизното Торене Вече е Лесно

Какво е Atfarm? С какво този нов дигитален инструмент за високо-ефикасно и акуратно торене може да помогне на един земеделец?