Clients-Page-Photo

Клиенти

„Мирена 99“

Любомир Върбанов, управител на ЕТ “Мирена 99 – Л.Василев“ гр. Долни Дъбник, 33 000 дка

„От лятото на 2012 г. ползваме продуктите  – Агро Офис® ДоговориАгро Офис® Карти и Агро Офис® Комасация.
Агро Офис® Договори ще ни бъде много полезен при регистрацията по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ тъй като имаме много арендодатели. Сравнително голяма част от тях са под наем и трябва ежегодно да се подновяват договорите им, а и тези, които са под аренда трябва своевременно да бъдат продължавани с анекси преди да са изтекли.

Имаме и много наследствени земи, за които рентата трябва да бъде разделяна между наследниците и оформянето на заявките за тях трябва да бъде точно и стриктно.“


„Злати войвода 93“

Станимир Драганов, председател, ЗКПУ “ Злати войвода-93″, с. Злати войвода, общ. Сливен, обл. Сливен, 6 500 дка

 „За Агро Офис® научихме на изложението БАТА АГРО 2011 в гр. Стара Загора. Веднага оценихме предимствата които дават продуктите, но едва през есента на 2012 година си закупихме Агро Офис® Договори. Все по-големия брой документи и справки, които се изискват от земеделските производители, големия брой арендодатели и малкия брой работещи лица  в кооперацията, наложиха закупуването на подходящ софтуер, който да изготвя справките и да начислява арендните плащания.

Все още сме на етап – сключване на договори и въвеждане данните в програмата, но ефекта ще усетим още след месец, когато Агро Офис® Договори ще генерира автоматично Анкетна карта и Декларация по чл. 70 от ЗСПЗЗ, необходими за пререгистрирането ни като земеделски производител.

Агро Офис® Договори спестява много време и пари, затова бихме го препоръчали на всички в бранша, които още пишат и смятат с калкулатора.“


„Кардам Запад“

Росица Костадиновa, счетоводител, ЕТ ”Кардам Запад – П.Стоянов”, 10 000 дка

 След закупуване на програмния продукт „Агро Офис® Договори” ние си подредихме както земите, така и наемодателите и от тук нататък във всеки момент информацията ни е вярна, точно и бързо получена. Другият огромен плюс е, че всички задължителни декларации към НАП, Разплащателна агенция и ДФ”Земеделие” се попълват автоматично. Много сме доволни от програмата и сме благодарни на екипа на фирмата, че е създал такъв продукт, с който ни улеснява работата и пести време.

На всички колеги бих препоръчала използването на „Агро Офис® Договори”, защото спестява време, грешки и всичко е много прегледно.


„Русалов ООД“

Светослав Русалов – председател на „СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ – ПЛОВДИВ”, управител на фирма РУСАЛОВ ООД, 8 200 дка

„…. При ежедневната си работа използвам Агро Офис® Карти за предварително намиране на даден парцел или създаване на блок от парцели, като генерирам файл за GPS навигацията ми Trimble CFX 750. Въвеждам файла чрез флашка през USB порта на навигацията и обработвам блока или парцела в реалните им граници от КВС картата с точност до 20 см. … Горещо препоръчвам на колегите използването на Агро Офис® продуктите, за да си улеснят живота.“


„Агропром 291“

Ивайло Петров, агроном във фирма „Агропром 291“, гр. Силистра, 10 000 дка – за Агро Офис КАРТИ

„Аз горещо го препоръчвам и на други наши колеги. Ще се убедят още в началото в предимствата му. Цената не е висока, правихме си сметка, че при застъпвания в предходните години сме заплащали десетократно по-голяма сума, отколкото струва самият софтуер. А за в бъдеще, още през тази година вложената инвестиция ще се изплати и ще ни носи печалба.

Има фирми, които правят услуги при очертаването на площите и за тях се заплаща повече, отколкото ако се закупи софтуерът, сигурен съм в това. Дори и с 3 000 дка земя на дадено фермерство инвестицията е изгодна. Особено ако парцелите са разпокъсани. Ние, например имаме земи в 16 землища, разстоянията никак не са малки, по на 50 км. И продуктът ни позволява да работим по лесно при очертаванията.“