Агро Офис® Карти

От къде и как да се сдобия с ново КВС?

Във връзка с наредба 49 от 2004г. и публикувано изменение в Държавен вестник бр.59 от 04.08.2015г. всеки земеделски стопанин може да получи от Общинска служба земеделие безвъзмездно актуално КВС на землище/ата, в които работи. За целта трябва да подаде заявление по приложение № 13 към чл. 45а, ал. 3 (получава се в ОСЗ). За да получите актуално КВС с данни за собствениците е необходимо да предоставите копие от удостоверение Администратор лични данни. Това удостоверение се получава от комисия за защита на лични данни. Повече информация за процедурата на този линк: https://www.cpdp.bg/index.php?p=rubric&aid=12

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Как да импортирам файлове с КВС получени от ОСЗ?

За направите импорт на КВС получено от ОСЗ, файловете които се получили да архивирате в *.zip формат (комплекта файлове, който получавате е: 2 *.DBF файла, 1 *.shp файл, 1 *.SHX файл, 1 *.PRJ файл). След като архивирате файловете получавате един *.zip файл, който за да импортирате от менюто в ляво избирате Карти -> КВС -> Добавяне от файл -> в ново появилият се диалогов прозорец избирате choose file или избор на файл-> избирате файла -> натискате Запази. Така заредено КВС може да се използва както в Карти така и в модул Комасация.

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Как да очертая блок?

След като сте заредили КВС на землището, започнете очертаването, като от опциите в менюто първо изберете "Нов блок", а след това "Ръчно очертаване". Тази процедура може да достъпите и от полето с инструменти в дясно на екрана, като натиснете бутон "Създай нов блок".
Имената на инструментите може да видите, като преминете с мишката върху тях. Започнете да нанасяте точки по картата, очертаващи имотът/имотите Ви. Това става с клик с левия бутон на мишката в началната точка на очертанието на блока.
За да приключите очертаването, кликнете двукратно с мишката върху последната желана точка. След това натиснете бутон "Продължи" и попълнете данните за новосъздадения блок.

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Как да импортирам блокове от файл?

За да направите импорт на блокове трябва да изберете меню Карти -> Нов Блок -> зареждане от файл. След това се отваря нова форма където, за да изберете файла трябва да кликнете на бутон Choose file (Изберете файл), след което да посочите файла и да натиснете бутон Добави. Важно е да изберете опцията Добави като един или като много блокове, т.е. ако изберете файл, които съдържа много блокове имате възможност да ги запазите като отделни блокове или като цял блок. За файлове от ДФЗ директно избирате *.zip файл и натискате добави. За блокове от навигации също избирате директно *.zip файл, но можете да избере и *.shp файл, ако имате само такъв.

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Как мога да експортирам имоти/блокове за Гармин и навигации?

За да направите експорт на имоти трябва да покажете КВС върху картата, да се позиционирате върху съответният имот и да сте кликнали върху него. Отваря се информационен балон с данни за имота и бутони за действия. Трябва да кликнете на бутон Експорт, който ви дава възможност за експорт на имот или масив. Отваря се нов прозорец, в който избирате вида на файла (за Гармин избирате GPX файл) или навигацията, за която искате да експортирате.
Ако желаете да направите експорт на блок, трябва да го покажете върху картата, да кликнете върху него, в информационния балон кликвате на бутон Експорт и избирате желаният от вас, например GPX файл за ръчен GPS или файл за съответната навигация.
Ако искате да експортирате цял слой от меню Карти избирате списък с блокове, след това таб Слоеве срещу на съответният слой натискате на първият бутон от дясно на ляво, където можете да изберете за каква навигация искате да експортирате.
Ако правите експорт за Trimble се препоръчва Trimble – граница, Ако правите за Мюлер Track Guide I и II това навигации разработени до 10.2014г., а всички останали след октомври 10.2014г. се избира Мюлер Track Guide II и III.

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар: