Агро Офис® Договори

Как да коригирам собственик в договор/анекс?

Влизаме в документа и избирме бутон "Редакция на собственици и имоти". След това на реда на собственика има 4 сини стрелкички за преглед и редакция. Избираме ги и ни се отваря формата за въвеждане на собственик. Въвеждаме данните на новия собственик и натискаме върху бутон "Запис".

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Може ли да се смени НТП-то на вече въведем имот?

Може да бъде направена всякаква редакция на вече въведен имот. За целта трябва да намерим съответния имот от Номенклатури - Имоти. Когато го открием, трябва да влезем в данните му чрез бутон "Преглед и редакция" (четирите сини стрелкички пред имота). Когато достъпим данните на съответният имот, трябва да изберем бутон "Редакция", който се намира отдолу на страницата. След това могат да бъдат редактирани както НТП-то, така и всички останали данни на имота. След като корекциите са направени, остава само да се натисне върху бутон "Запис".

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Как се променя площ на имот?

От Номенклатури - Имоти намираме съответния имот, влизаме в него и избираме бутон "Редакция". След това редактираме площта в съответната категория и натискаме бутон "Запис".

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Как се добавя наследник?

За да добавим наследник, първо трябва да влезем в Номенклатури - Собственици и да намерим починалото лице, за да го отбележим като такова. Влиза се в личните данни на лицето и се избира бутон "Редакция". След това поставяме отметка в поленцето "Починал" и натискаме "Запис". По този начин модул наследници (в дясно от личните данни на собственика) за лицето, вече ще бъде активен. Там от бутон "+" се изреждат наследниците на починалия, като задължително полета са Име, ЕГН и каква част (в процент или дроб) наследява съответния наследник. След записване на наследника, в досието му за изплащане се прехвърля съответната наследена част от починалия.

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Как се пуска заявка за лично ползване?

Заявка за лично ползване се пуска в Номенклатури - Лично ползване - Заявки за лично ползване. Чрез бутон "+" се въвежда нова заявка. Въвеждат се данните за лицето, за което създаваме заявката и след това кликаме върху бутон "Запис". След като се запише заявката, отдолу се отваря таблица с Култури за лично ползване, където отново чрез бутон "+" трябва последователно да попълним Наименование, Обработки (лв./дка), Среден добив (кг/дка) и Площ (дка). Съответните декари се приспадат от дължимата рента, както и дължимите обработки на декар.

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Може ли да се изплаща рента в натура и пари?

Програмата Ви дава възможност да изплащате рента в пари, натура, както и в пари и натура комбинирано. След като влезем в нечие досие за изплащане, от таблицата с Разписки трябва да създадем такава. След като запишем основните данни на разписката, отдолу се появява таблица Начислена рента, в която имаме бутон "изплати". Когато го изберем, се появяват опции за изплащане. Можем да изплатим само пари. Вторият вариант е да изплатим остойностена натура, след като се попълнят полетата Стока, МЕ, Количество, Коефициент и съответно Стойност. Следователно стойността на натурата се приспада от паричния остатък. Може да се направи и вариант, в който пускаме една разписка, в която са изплатени единствено пари и след това можем да пуснем и втора, в която е изплатена натура.

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Как да проверим колко декара е наетата/арендувана земя за конкретен стопански период?

Чрез справка Имоти по договори, като зададем стопански период във филтри Валиден от година - Валиден до година.

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Как да проверим колко декара е собствената ни земя?

Чрез справка Имоти по землища, като във филтрите за Състояние, махнем отметкитете за Договор и Свободен.

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Как да проверим кои са изтичащите договори за текущия стопански период?

Отваряме справка Договори и анекси и във филтър "Валиден до" въвеждаме годината, за която искаме да проверим кои договори изтичат. След това натискаме върху бутон "Покажи".

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Как е изплаща рента, различна от начислената?

Може да се използва Заявка за рента или ПКО (приходен касов ордер).
Чрез Заявка за рента - табличката, където се създава такава заявка се намира в досието за изплащане на всяко лице. Първо се попълват основните данни на заявката (дата, номер, землище и др). След като основните данни бъдат записани, се отваря таблица "Видове ренти", където можем да определим каква рента ще се раздава и за колко декара.
Чрез ПКО - използва се само при случаи, когато искаме да дадем по-висока рента от начислената. ПКО се създава от Номенклатури - ПКО. При създаването му се попълва собственикът, за който създаваме приходния ордер, като основанието на документа трябва да бъде "рента". В поле "сума" се въвежда желаната сума, с която искаме да увеличим рентата. При записване на ордера, съответната сума се добавя върху вече начислената на съответното лице.

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Могат ли ръчно да се подновяват договори и анекси?

Договорите и анексите могат да се подновяват и ръчно. Ако даден договор ще се поднови с договор, просто трябва да влезем в Договори и от бутон "+" да въведем новосъздадения, който вече ще бъде с новият удължен период. За по-добра проследяемост на историята на имотите и собствениците от съответните договори е желателно да се въвежда вътрешен номер при създаване на договорите.
Ако договорите/анексите ще се подновяват с анекси, трябва да влезем в съответния договори и да създадем анекс за новия период от бутон "Анекси", който се намира най-горе в дясно или бутон ""Издаване на анекс"", който се намира под таблицата с въведените в договора имоти. "

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Как да приключим стопански период?

Меню Сервиз - Приключване на период. В страницата, която се отваря, имаме опции за прехвърляне на вътрешни номера за документите, които ще бъдат удължени, както и прехвърляне на забележките в новосъздадените документи. Освен това ако желаем можем да изберем от коя година назад да бъде изтрита рентата за минали години, както и от коя година назад да бъдат премахнати изтекли договори и анекси.

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Как да изготвя анкетна карта?

Има 2 варианта за попълване на Анкетна карта:
Вариант 1 - Данни от програмата: В табличката разположена в дясно, се прехвърлят всички землища, които ще се прехвърлят в анкетен формуляр. След това се извиква празен такъв в програмата и се прикачва (добавена е възможност за сваляне на празна АК ако не разполагате с такава). След като прикачите АК, Ви остава само да прехвърлите данните в нея, като изберете бутон "Прехвърляне на данните".
Вариант 2 - Данни от споразумения: Тук разликата е, че трябва да се прикачи файл за анкетна карта от споразумението. След като се добави този файл, отново реда за прехвърляне на информацията в АК е същия. Трябва да прикачим празен анкетен формуляр и да изберем бутон "Прехвърляне на данните".

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Как да изготвя декларации по чл. 69/70?

Преди да генерираме декларациите, трябва да минем през Декларации - Настройка на опции за декларации по чл. 69/70, за да прегледаме и ако е нужно да настроим "желанията" на имотите (Желая да участвам (чл.37в от ЗСПЗЗ) или Не желая да участвам (чл.37в от ЗСПЗЗ)). Програмата винаги генерира декларациите за следващия стопански период. Ако желаем да генерираме декларациите за стопански период 2017-2018, в програмата трябва да сме в период 2016 -2017 т.е. не трябва да приключваме периода.
Декларация по чл.69 - Сваля се за всяко землище поотделно. Кликаме върху землище и избираме бутон "Генериране на файл - формат 2013". До този бутон имаме и екселско файлче, което е приложението към деклрацията. То също трябва да се генерира. При клик върху тези бутони, деклрацията и приложението се свалят попълнени.
Заявление по чл.70 - Аналогично на декларация по чл.69. Отново се сваля за всяко землище поотделно. Кликаме върху землище и избираме бутон "Генериране на файл за всички валидни договори/анекси - формат 2013". До този бутон са разположени и 2 екселски файла. Първият е Приложение 1, където ще попаднат всички имоти с желание "Желая да участвам (чл.37в от ЗСПЗЗ)". Вторият съответно е Приложение 2, където пък попадат всички имоти с желание "Не желая да участвам (чл.37в от ЗСПЗЗ)".

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар: