Агро Офис® Агроном

Какво е необходимо, за да въведа обработки?

За да въведете обработки е необходимо да са спазени следните условия:
1. правилно да сте очертали блоковете си
2. да сте въвели база на блока от бутон „Информация“ към информационния балон на блока. Базата е стопанския двор, където се намират машините, обработващи блоковете
3. да сте въвели култура на блока със съответния период от бутон „Информация“ към информационния балон на блока
4. за по-голямо удобство е необходимо да сте въвели видовете материали, машини в „Автопарк“-а, цени, разходни норми и персонал в меню „Настройки“.

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Защо не ми излизат цени в справките в агроном?

За да Ви излизат цените в справките в АО Агроном е необходимо да сте ги въвели в меню „Настройки“ -> „Ценова листа“. АО Агроном не извлича цените на материалите от АО Склад.

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Как да си експортирам справка "Химични обработки", "Използвани торове" и "Дневник за растителна защита"?

Справки „Химични обработки“ и „Използвани торове“ се експортират чрез бутон „Експорт“, намиращ се в горния десен ъгъл при отваряне на справките. При натискане на бутона в лявата част на прозореца се показват 2 икони:
1. две листчета, прегънати в горния ляв ъгъл – натискате бутона и след това с десен бутон на мишката давате постави в екселски документ.
2. CSV – експортира справката в csv формат.
Дневникът за растителна защита се експортира от меню „Дневник за растителна защита“ -> „Изтегли дневник“ -> избира се фирма, землище, начална и крайна дата и се натиска бутон „Изтегли дневник“, след което дневникът се сваля в посочената от Вас папка като архивиран файл. Разархивира се и се отваря чрез MS Word.

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар:

Мога ли да изписвам материали от склада чрез дневните актове?

Изписването на материали от склада чрез дневните актове става като на реда на дадения материал се избере склад, от който искате да го изпишете. По този начин се създава документ за изписване на материала в съответния склад.

Успяхме ли да ви помогнем?

 Да Не

Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ, като попълните контактната форма или ни позвъните на тел.: 052 601 518

Име

Фамилия

Телефон за контакт:

E-mail

Продукт:

Въпрос/коментар: