ao_gdpr_page

Agro Office® GDPR

Compass дисплей за автоматично управление

– Напътствия и практически стъпки за внедряване на GDPR в стопанството
– Регистър на личните данни – кой, кога е оперирал с лични данни
– Категории дейности
– Регистър на нарушения
– Политики – набор от информация
– Процедури по GDPR