Агро Офис Версия Контрол

Аgro Office® Control

Compass дисплей за автоматично управление

Цялостен контрол на блоковете, дейностите по полето и машините:

– Всички функционалности от версия Старт;
– GPS проследяване на машините с възможност за изчисляване на обработени декари, транспорт и престой, както и изразходено гориво по блокове, култури;
– Геозони: Използвайте очертанията на вашите блокове, за да разграничите работата в декари поле по поле, както и транспорта;
– Разпознаване на инвентар: След оборудване на вашите машини и инвентари със специален куплунг – идентификатор вие можете да следите в реално време колко декара са обработени;
– Идентификация на водач: Специализирана система за оторизация на операторите с чип-ключодържател в кабината. Разберете: кой, кога, коя машина е управлявал;
– Аларми: Получавайте известия при кражба на гориво, излизане от базата, неправилна обработка или превишена скорост. Напомняния и за сервизни интервали;
– Визуализиране и създаване на обработки на няколко машини едновременно работили в един и същ блок;
– Бързо и лесно въвеждане и изписване на агро-технически мероприятия по норма (стойност на обработката);
– Автоматизирано записване на агротехническите мероприятия от GPS проследяването;
– Бърза справка разходи и дейности по блокове с 1 клик;

 

Agro Office Control includes the functionalities from: Maps and Field: Records Keeping