Агро Офис Договори - Стандарт

Agro Office® Contracts Standard

Compass дисплей за автоматично управление

Сигурно и лесно за работа решение за управление на собствена, наета земя и рентата

– Електронен регистър: Създайте в Агро Офис® Договори електронен архив като прикачите сканирани скици на имоти, документи за собственост и самите договори- Картова визуализация на имоти, собствена, наета земя и други върху сателитна снимка и кадастрална карта – опция*;
– Печат на договори и анекси: Въведете като шаблони вашите бланки за арендни или наемни договори, а софтуера ще генерира готовите договори за печат. Ако някой договор изтича, можете да го удължите с анекс за секунди;
– Рента: Оставете Агро Офис® да изчисли рентата според тип на договор, категория, землище, обработваема площ или друг зададен от вас критерий. След това изплащането е лесно – авансово, частично и цялостно – в пари или в натура;
– Справки към администрацията: Генерирайте автоматично Анкетна карта, декларация по чл. 69, заявление по чл. 70 (приложение 1/2 ) и декларация по чл. 73 на електронен носител;
– Справки: Направете справки по произволен критерий – имоти, землища, договори, собственици и др. Проверете изтичащите договори по всяко време. Вижте рента по землища – любима справка на много земеделци;
– Графики и диаграми – представете лесно и изчистено цялостната информация;
– Версията е приложима за един бенифициент;

* Функцията е приложима при активен абонамент за Агро Офис Старт;

Yara Agro Office Contracts – Standard includes part of the functions of the Agro Office Contracts module