John Deere Logo

John Deere

Ние, от Яра България и Агро Офис, сме горди да бъдем предпочитан от John Deere партньор за софтуер, още от 2013 година!

Агро Офис® поддържа платформата за мобилно приложение на myjohndeere.com, за да осигури на всички потребители безжичен трансфер на данни към и от дисплеите John Deere Green Star. Възможен е и достъп до конкретен тип данни от телеметрия. Разбира се, имате възможността да пренасяте данни и ръчно посредством USB флаш памет.

Данни, които могат да се поддържат (в зависимост от дисплея):

  • От Агро Офис към John Deere: настройки на машината (профили), граници на полето, препоръки
  • От John Deere към Агро Офис: карти на добива, карти на торене, файлове за покритие, граници на полето

John Deere Дисплеи, които се поддържат:

  • Green Star 2630
  • Green Star 1800
  • Command Centre