Други Продукти и Услуги

John Deere

  • Агро Офис поддържа интерфейса на мобилното приложение на myjohndeere.com, за да могат потребителите да имат Безжичен Трансфер на Данни към и от дисплеите John Deere Green Star. Възможен е също достъп към специфични данни от телеметрия.