Yara N-Sensor

N-Sensor – решението за променливо торене с азот Yara N-Sensor e азотен сензор за променливо торене, който измерва в реално време нуждата на растенията от азот и управлява в реално време нормата, с която с която торачката тори. Yara N-Sensor осигурява приложението на правилното и оптимално количество тор във всяка една част от блока. През … Прочетете повече Yara N-Sensor

Прочетете повече »

N-Sensor – решението за променливо торене с азот

Yara N-Sensor e азотен сензор за променливо торене, който измерва в реално време нуждата на растенията от азот и управлява в реално време нормата, с която с която торачката тори.

Yara N-Sensor осигурява приложението на правилното и оптимално количество тор във всяка една част от блока. През годините N-Sensor се е превърнал в еталон за прецизно земеделие.

Yara_N-Sensor

N-Sensor: „наблюдава“ културите от кабината на трактора

Променливото торене е една от главните цели на прецизното земеделие.  Необходими са много точни и ефективни инструменти, за да се определи точната и актуална нужда на растенията. Технологиите за дистанционно измерване (наблюдение) в реално време дават тази информация бързо, прецизно и рентабилно. Yara N-Sensor измерва усвояния азот на база на отразената светлина от повърхността на растенията (листата и стъблото) и по този начин осъществява променливо торене в реално време.

Ползи от използването на N-Sensor

 • Осигуряване на оптималното количество тор във всяка част от полето
 • Повишаване на потенциала на реколтата в цялото поле
 • Повишаване на ефективността при употребата на тор
 • Повишаване на добива
 • Редуциране на риска от полягане при житните култури
 • По-хомогенен добив и изравняване на качеството
 • Намаляване на времето и разходите за жътва
 • Намаляване на въздействието върху околната среда

 

Как работи Yara N-Sensor?

N-Sensor определя нуждата от азот като измерва отразената от растенията светлина покривайки площ около 50 кв. на всяко измерване. Измервания се правят всяка секунда. N-Sensor измерва отразяването на светлината при специфични диапазони, свързани със съдържанието на хлорофила и биомасата на културата. Той изчислява реално усвоения азот от културата. Оптималните норми на торене се изчисляват от специалните алгоритми в софтуер на N-Sensor на база на усвоения азот и се изпращат към контролера на торачката или пръскачката, която съответно променя внесеното количество във всеки един момент.

N-Sensor_VRA

Целият процес по определяне на нуждата от азот на растенията и внасянето на правилата норма тор се случва мигновено без забавяне.

„Агрономия в реално време“ – вече е възможно!

Разработка и развитие на N-Sensor

Разработването на Yara N-Sensoor започва средата на 90-те години в научно-изследователския център на Yara в Германия. Първият N-Sensor e пуснат в употреба 1999 г. за зърнено-житни култури.

N-Senosr_Classic

N-Sensor непрекъснато се развива и подобрява до днес, като се усъвършенстват алгоритмите за зърнено-житните култури, а освен това се добавят и нови култури като рапица, царевица и други. Само в периода между 1997 и 2010 са проведени над 250 полеви опита с цел развитие и подобряване на алгоритмите.

N-Sensor и N-Sensor ALS – две системи, една философия

През 2006 г. Yara пуска новия N-Sensor ALS (Active Light Source – активен източник на светлина), който работи по същия начин като класическия сензор – определя нуждата от азот на растенията на базата на отразената светлина. И двете системи използват едни и същи алгоритми базирани на полеви опити, и двете са свързани със дисплей в кабината на трактора, на който се записва GPS местоположение и измерената биомаса. Основната разлика между двете системи е, че ALS има собствен източник на светлина. Освен измерването на отразената дневна светлина N-Sensor ALS постоянно изпраща светлинен импулс използвайки ксенонови лампи.  Това прави ALS версията независима от околната светлина, като е годна за работа дори и през нощта.

N-Sensor

Постижения:

 • Yara N-Sensor ALS получи RASE златен медал през 2008
 • Увеличаване на добива от зърнено-житни култури с 3.5% без увеличаване на количествата тор
 • Увеличаване на добива от рапица с 3.9 % без увеличаване на количествата тор
 • Регистрирани са икономии на азот до 14%
 • Увеличената ефективност от употребата на азот намаля въглеродните емисии от 10-30%
 • Увеличаване на производителността при жътва с 12-20% чрез редуциране на полягането, по-малки загуби и по високи скорости на прибиране
 • Повишаване на консистенцията на протеиновите нива в зърнените култури средно с 0,2-0,5% над целта
 • 80% редуциране на полягането (в сравнение с културите, при които азотът е приложен при конвенционалните практики)

 

Yara N-Тester

Yara N-Tester – измерване на азота в листата Yara N-Tester е ръчен уред за листно измерване на азота, който дава възможност за бързо и лесно установяване на точното състояние и нужда от азот по време на вегетация. Това дава възможност за бързи и точни препоръки – индивидуални за всяко поле или с други думи „фини … Прочетете повече Yara N-Тester

Прочетете повече »

Yara N-Tester – измерване на азота в листата

Yara N-Tester е ръчен уред за листно измерване на азота, който дава възможност за бързо и лесно установяване на точното състояние и нужда от азот по време на вегетация. Това дава възможност за бързи и точни препоръки – индивидуални за всяко поле или с други думи „фини настройки“ по време на сезона. Всичко това води до по-точни препоръки, по-висока рентабилност и минимизирано въздействие върху околната среда.

Yara_N_Tester

Попитайте вашето растение! 

Правилното време и точното количество азот за торене зависи от хранителния статус на растенията. N-Tester прави възможно определянето на нуждата от азот на растението директно на полето – лесно, сигурно и бързо. Нуждата от азотен тор на растенията никога не е константна (еднаква) и може да варира значително според сезона и според полето. Чрез разделяне на азотното торене на повече пъти (етапи) имаме възможност да оптимизираме азота според конкретните нужди на растенията във всяко поле и за всеки сезон (година).

Растителния анализ с N-Tester дава ценна информация за текущия хранителния баланс на растенията. При зърнено-житните култури от това измерване може да се изчисли оптималната нужда от азотно торене по време на вегетация.

N-Tester_izmervane

За кои култури може да бъде използван N-Tester?

Yara N-Tester е калибриран за зърнено-житни култури: зимна пшеница, зимен ечемик, както и за зимно тритикале и ръж. При тези култури той може да бъде използван за определяне на азотния баланс на растението, а от там се калкулира и специфичната за всяко поле препоръка за азотно торене.

Теоритично N-Tester може да бъде използван за измерване на хлорофилното съдържание в листата при всяко едно растение, а от там и полезен инструмент за управление на торенето. Но за максимален резултат трябва да бъде калибриран за съответната култура, което може да стане на местно ниво с помощта на полеви опити.

Yara_N-Tester_Pshenica

Използването на  N-Tester осигурява по-добра печалба

Проведени са серия от полеви опити, за да се оценят предимствата от употребата на N-Tester за фино прецизиране на азотното торене. Прилагането на  правилните нива азот при зърнено-житни култури може да донесе значително подобрение както на количеството на  добива, така и на качеството на продукцията.

Осигуряването на протеиново съдържание на зърното покриващо по-високи спецификации на търговците на продукция би могло да окаже значително влияние върху рентабилността. Опитите показват, че с използването на N-Tester протеиновото съдържание може да се увеличи значително.

Как работи Yara N-Tester?

N-Tester се базира на измерване на хлорофилното съдържание в листото, като това е право пропорционално свързано с азотния баланс на растението. Измерването се прави в средата на най-младото, напълно развито листо. Извършват се 30 „случайни“ измервания направени при движение в полето по шаблон „W”, които дават средна стойност на базата на която N-Tester изчислява каква е нуждата от азот за конкретното поле. Освен това тестерът дава и препоръка за тор, в случай, че нямаме лимитиращи фактори от към други хранителни вещества, като например Сяра.

new

Измерванията с N-Tester  се влияят силно от сорта на културата и стадия на развитие (фенологичната фаза). По тази причина измерванията с тестера трябва да бъдат калибрирани за да се отчетат тези вариации. Yara има разработени калибрации за зърнено-житни култури, за да се предоставят максимално прецизни препоръки.

Как можем да изпозлваме N-Tester ?

N-Tester може да бъде използван по два начина:

Инструмент за наблюдение на реколтата

N-Tester може да се използва като инструмент за наблюдение и анализиране на растенията, за да се определят относителните промени в стойностите на азота. За целта трябва да се извършват регулярни измервания по време на сезона – на всеки една или две седмици, като уредът ни дава 3 цифрено число (N-Tester единици).

На общо основание при зърнено-житните култури над 700 N-Tester единици показва, че културата има достатъчно азот, докато стойности под 650 подсказват за азотен дефицит. Между 650 и 700 единици се изисква преценка основана на скорошни приложения с азот, предшестващи органични торове, текущо време и условия на отглеждане. Важен показател също така е дали N-Tester единиците са се увеличили или спадали от предишното измерване, като спада говори за нужда от допълнително торене, а увеличението – обратното.

N-тестерът има способността да открива промените в съдържанието на азот в листата, преди да са забележими с невъоръжено око. Следователно, той може да бъде изключително полезен за определяне на времето за прилагане на азотно торене. При използването на този момент не е нужно да се избира – култура или сорт.

Инструмент за препоръки за торене с азот

N-Tester може да бъде използван при зимна пшеница и ечемик, за да осигури актуални препоръки за торене с азот за фази между 37 и 51. Това предоставя възможност за фино прецизиране на последното торене с цел качество на добива.

Preporaki_Yara_N-Tester

Megalab – почвени и листни анализи и препоръки

Почвени и листни анализи от Yara Лабораторията на Yara в Поклингтон, Англия има над 40 години опит в извършването на различни анализи в земеделието – почва, растения, плодове, води и др.  Понастоящем в лабораторията се извършват над 2 милиона проби на година от над 50 държави в света. Все по-често организацията и капацитетът позволяват, да … Прочетете повече Megalab – почвени и листни анализи и препоръки

Прочетете повече »

Почвени и листни анализи от Yara

Лабораторията на Yara в Поклингтон, Англия има над 40 години опит в извършването на различни анализи в земеделието – почва, растения, плодове, води и др.  Понастоящем в лабораторията се извършват над 2 милиона проби на година от над 50 държави в света. Все по-често организацията и капацитетът позволяват, да се извършват по договор анализи дори и за други лаборатории, на които им нужен по-голям капацитет.

Значително предимство на лабораторията на Yara e начинът по който данните от анализите се интерпретират в конкретни препоръки за торене. Интерпретацията е базирана на резултатите от полеви опити извършени през последните няколко десетилетия в различни държави, както и отличното познаване на нуждите от хранителни вещества на различните култури. Тези специфични за всяка култура алгоритми са вкарани в специална софтуерна система –  Megalab. Megalab представя аналитични данни от селскостопански проби (почви, листа, води и др.) като отчет с интерпретация, препоръки за хранене на растенията и агрономически съвет.

Yara_Megalab

 

Всичко това дава огромно предимство и отличава почвените и листни анализи на Yara

Защо да използваме почвени и листни анализи?

Набавянето и използването на точна информация под формата на аналитични данни е от ключов фактор за вземане на правилни решения в земеделието. От агрономическа гледна точка тази информация дава възможност за планиране на програма за торене, която е точна, навременна и не на последно място екологична. Освен това навременното идентифициране на потенциални проблеми в определени зони дава възможност да бъдат предприети правилни действия и да се предотвратят загуби или скъпо струващи третирания.

poch

Накратко, почвените и листни анализи предоставят критично важна информация, необходима, за да се гарантира, че всички решения свързани с торенето на културите са точни, ефикасни, рентабилни и адекватни.

Ползи и предимства от почвени проби и анализ

 • Широкоспектърен анализ на състоянието на хранителните вещества в почвата по 20 показателя – P, K, Mg, pH, L.R., Ca, S, Na, Mn, Cu, Fe, Zn, Mo, B, CEC (Катионен обмен), Органичен състав (% – пясък, % – глина, % – тиня), почвена структура
 • Съставяне на точна и адекватна програма за торене според културата
 • Предотвратяване на появата на хранителен дефицит
 • Получаване на препоръка за прилагане на нужния тор
 • Изясняване на причините за наличието по-слаби зони в полето, които се характеризират с по-ниско качество на реколтата

Kaca

Ползи и предимства от листни проби и анализ

 • Широкоспектърен анализ на 12 хранителни вещества – N, P, K, Mg, Ca, S, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo
 • Постигане на максимален добив, чрез усвояване на пълния потенциал на растенията
 • Навременно установяване на проблема, за да се предотврати негативния ефект от недостиг на хранителни вещества
 • Установяване на т.нар. „Скрит глад“, който може да бъде и без видими с просто око симптоми
 • Получаване на препоръка за прилагане на точния тор

Експресно обслужване

Основна цел на Megalab е да се осигури бърза, точна, рентабилна и разбираема аналитична услуга за земеделците. Зад всеки един етап от процеса стои екип от квалифицирани специалисти.

Тъй като в разгара на сезона съветите и препоръките трябва да бъдат навременни -лабораторията в Поклингтон разполага с необходимото оборудване и персонал за бързо обработване на пробите. При нормални условия процесът от получаването на пробата в лабораторията до връщането на резултатите по имейл е в рамките на три работни. Отделно от това транспортирането на пробата от полето (в България) до Лабораторията в Англия трае от 2 до 7 дни.

Високо ниво на качество

Високото ниво на качество е от основно значение за всичко, което се прави в Yara Analytical Services. Съществува стабилна вътрешна система за качество, за да се гарантира, че всички генерирани данни са надеждни и точни. Освен това, лабораторията притежава нива на акредитация BS-EN-ISO 9001: 2008 и ISO / IEC 17025: 2005.

Освен това, използването на най-добрите и най-новите аналитични уреди, управлявани от екип от опитни и квалифицирани служители, гарантира, че може да бъде удовлетворено почти всяко аналитично искане.

Megalab

За повече информация, можете да погледнете нашата брошура .