Софтуер

Софтуерът е свързващото звено или „черешката на тортата“ в прецизното земеделие. За да прилага истинско прецизно земеделие фермерът има нужда от софтуер. Прецизното земеделие е един повтарящ се процес. Без софтуер не може да се завърши процесът прецизно земеделие.

Контрол на гориво и механизация

Агро Офис® GPS е иновативна система за следене на работата и движението на земеделската техника – трактори, комбайни, самоходни пръскачки, инвентар, камиони и др. Агро Офис® GPS ви показва в реално време на вашия компютър, смарт телефон или таблет, какво се случва на полето, независимо дали сте в офиса или в движение.

GPS за измерване на площи

Огромна роля в земеделието, заемат и GPS технологиите. Освен за моментна проверка на местоположението на вашите машини, ролята на такива инструменти са изключително необходими при решаването на административни проблеми – трасиране на имоти от КВС , определяне на реално използваемата част и други.