Мониторинг на добива

По традиция „ОРИГИНАЛЪТ“ се явява и най-надежден. Не случайно първият продукт на Ag Leader – системата за мониторинг на добива е най-разпространената в света. Създайте и преглеждайте картите на добива и влажността по време на жътвата и анализирайте веднага информацията.

Прочетете повече »

Ag Leader® МОНИТОРИНГ НА ДОБИВА. СТАНДАРТ НА ОТРАСЪЛА

 

По традиция „ОРИГИНАЛЪТ“ се явява и най-надежден. Не случайно първият продукт на Ag Leader® – системата за мониторинг на добива е най-разпространената в света. Създайте и преглеждайте картите на добива и влажността по време на жътвата и анализирайте веднага информацията. Разберете как състоянието на полето влияе на добива. Използвайте данните от всеки минал сезон, за да подобрите резултатите в настоящия. Оценете потенциала на вашите блокове.

Колебанията в добива на един блок

Функции и предимства на системата:

 • Информация за плодородността и потенциала на полето, сверявайки картите на добива и влажността в реално време
 • Наложете карти на сеитбата върху картите на добива в реално време, за да видите веднага колебанията в блока по хибриди и сортове
 • Екран с обобщени данните за добива показващ оперативна информация за: количеството ожънати декари, среден и общ добив за блок
 • Функция AutoSwath™ за жътвата, за прибиране с хедeр, пълен винаги на максимум, клонящ към 100%, оставайки по-малко ъгли и краища (ками)
 • Информацията за влажността по време на прибирането позволява планиране и управление направо в кабината.
 • Вземете решение за оптимални условия за съхранение на зърното, въз основа на данни за влажност на реколтата
 • Подобрете селекцията на хибриди/сортове посредством данните за добива на полето от няколко предходни години.

Как работи:

1

Зърното навлиза в елеватора на комбайна, където специални сензори определят съдържанието на влага в зърната.

 

 

 

 

2

 

На входа на бункера се монтира патентованият сензор за потока на добива, който изчислява много точно теглото на попадналите зърна в бункера с отклонение между 1 и 3%, а често спада и под 1 %.

 

 

 

3
Точните данни имат огромно значение за повишаване рентабилността и на управленските решения, които допринасят за увеличение на добива.

Картирането на добива функционира при дисплеи Ag Leader® InCommand 800™ или InCommand 1200

 

 

Резултат:

Повишавайки добива с 5% означава повишение на печалбата в размер на средно 9 лева/декар.

SeedCommand™

SeedCommand™ е технология за управление на сеялки: контрол на нормата, включване/изключване на секциите и картиране на засетите семена. При всяка сеитбена кампания вие имате само един шанс да изкарате хубава реколта, нямате право на грешки. Уверете се, че Вашата сеялка работи оптимално и че всяко едно зрънце е засято на правилното място, за да получите висока реколта и съответно голяма печалба. С помощта на SeedCommand можете да получите цялата тази информация и да я анализирате.

Прочетете повече »

seedCommandSS

SeedCommand™ – ИЗВЛЕЧЕТЕ МАКСИМУМА ОТ ВСЯКО ЕДНО ЗАСЯТО ЗРЪНЦЕ

SeedCommand™ е технология за управление на сеялки: контрол на нормата, включване/изключване на секциите и картиране на засетите семена. При всяка сеитбена кампания вие имате само един шанс да изкарате хубава реколта, нямате право на грешки. Уверете се, че Вашата сеялка работи оптимално и че всяко едно зрънце е засято на правилното място, за да получите висока реколта и съответно голяма печалба. С помощта на SeedCommand™ можете да получите цялата тази информация и да я анализирате.

Предимства на SeedCommand™:

 • Елиминирайте препокриванията с AutoSwath™, за да понижите разхода на семена и да увеличите количеството на добива
 • Възможност за увеличаване на работното време за сеитба чрез работа през тъмната част на денонощието
 • Избягване на непокрити или препокрити площи – особено актуално при семена с различна форма и размери
 • Картиране на сортовете семена, норма на посева, дата на посева и други данни, записани по време на сеитбата
 • Максимизиране на добива с помощта на системата за сеитба с променливи норми
 • Равномерно и едновременно израстване, поникване и развиване на растението посредством използването на хидравлично управление дълбочината на посева (Hydraulic Down Force)
 • Автоматично включване и изключване на редове и секции с помощта на SureStop™ съединители за верижно задвижваните сеялки и SureVac™ електрически съединители за вакумни сеялки – съвместимост с John Deere
AgLeader_clutch
AgLeader съединител за контрол на всяка секция по отделно

Резултат от SeedCommand™: правилното засяване ще увеличи добива с до 40%

Section_control_result

 

Тоталният мониторинг на сеитбата елиминира необходимостта от втори дисплей за сеялката.

Картиране на сеитбата във всеки отделен ред
 • Производителност на сеялкатата
 • Качество на засяване в разстояния (%)
 • Разстояние между семената (см)
 • Проследяване сингулацията: пропуските или пускането на две семена едновременно по редове
 • Пропуски (%)
 • Дублиране (%)

Засяване на семената

 

Проследяване сингулацията: пропуските или пускането на две семена едновременно по редове

AdvancedSeedMonitoring_2

Норма на сеитбата

 

Сеитба с променливи норми на база на карта с предписания

Seeder_and_fertilizer_Mixing

Картиране и съхранение на данните

 

Записване и картиране на различните видове хибриди според тяхното местоположение

Hybrid_Variety

Сингулация

 

Преглед на вкараните семена и равно разстояние между редовете

Управление на натиска при сеитбата

 

 

 

 

 

 

 

 

DirectCommand™

DirectCommand™  – МАКСИМИЗИРАЙТЕ: ВСЯКА КАПКА. ВСЕКИ ГРАНУЛАТ. ВСЯКО РАСТЕНИЕ. DirectCommand™  е революция в областта на внасянето на торове, препарати и семена. Това е технология за управление и контрол на пръскачки и торачки. Уникалната функция AutoSwath™ елиминира препокритите площи, понижава себестойността и подпомага опазването на околната среда, като в същото време увеличава печалбата Ви. Функции и … Прочетете повече DirectCommand™

Прочетете повече »

DirectCommand™  – МАКСИМИЗИРАЙТЕ: ВСЯКА КАПКА. ВСЕКИ ГРАНУЛАТ. ВСЯКО РАСТЕНИЕ.

DirectCommand™  е революция в областта на внасянето на торове, препарати и семена. Това е технология за управление и контрол на пръскачки и торачки. Уникалната функция AutoSwath™ елиминира препокритите площи, понижава себестойността и подпомага опазването на околната среда, като в същото време увеличава печалбата Ви.

Вредното въздействие от отнасянето на струята при пръскане

Функции и предимства на DirectCommand™: 

 • AutoSwath™ – автоматично включва и изключва секции при излизане от блока, наличие на вече обработени участъци, или предварително въведени маркери и препятствия, което редуцира препокриването на вече третираните площи и оставянето на „дупки“ в блока. Контрол на нормите за внасяне на продукти, използвайки карти с предписания или ръчно зададени норми.
 • Възможност за променливо внасяне на един или няколко продукта едновременно.
 • Записване на извършените дейности по внасяне и информация за третираните участъци, внесеното количество и други.
 • Поддръжка на до три допълнителни сензора на налягане, изключвайки необходимостта от следене на датчици извън кабината.

Резултат: от 4 до 8% намаляване на разходите за торове, препарати и семена благодарение на AutoSwath, а инвестицията се възвръща след 2 години

Внасяне продукти с DirectCommand™: 

 • Управление на торачки и пръскачки
 • Едновременно внасяне до 5 продукта
 • Управление на торачки със затворен цикъл
 • Поддръжка на карти с предписания за променливо торене/пръскане
 • Лесно създаване и редактиране на смес от различни продукти. Точно записване на данните
 • Контрол на до три канала за внасяне на гранулиран тор, използвайки нашия Strip-Till апликатор
 • Едновременно контролиране на амонячен и азотен стабилизатор с помощта на модула за внасяне на течни торове и препарати.
 • Торите само там, където е необходимо, въз основа на картите с предписание за променливо торене
 • Съхраняване на данните за торене и пръскане
 • ISOBUS™ модул – прост и ефективен метод за комуникация между Ag Leader InCommand 800™ и InCommand 1200™ дисплеи и конзолите на пръскачки и торачки. Функции за контрол на нормата на торене и пръскане, променливи норми на третиране, контрол на секциите и запис на данните
 • Аларми за висока и ниска скорост на вентилатора за сигнализиране при потенциален проблем

НОВО – Функция за последователна активация на контейнерите. С помощта на функцията за последователна активация на контейнери ще можете да внесете един и същи продукт (отделни продукти или смеси) последователно от няколко контейнера. Когато в контейнера има малко количество тор или е празен, системата автоматично активира следващия контейнер.

Ag_Leader_torene_VRA
Торене с променлива норма на внасяне (VRA) с AgLeader

 

НОВО – смесване на продукти. Създайте списък с продукти, които обикновено използвате за конкретни цели през годината и ги запазете в дисплея (например преди поникване на царевица, след поникване на слънчоглед). За да настроите и проследявате определена смес от продукти, просто ги активирайте, като сложите или премахнете съответната флашка. Микс-калкулаторът изчислява количеството на съставките според зададената от потребителя партида и създава списък с количествата продукти, които трябва да се поставят в контейнера. Ако сместа привърши по средата на полето, системата изчислява количеството продукти, които са необходими за завършване на обработката на полето и генерира списък на съдържанието, което следва да бъде добавено в резервоара.

Управление на торчака с AgLeader

 

НОВО – ISOBUS™ модул за управление на течни продукти. Съвместимост с ISOBUS™ стандартите за Terminal и Task Control. Тази функционалност позволява използването на системата с други марки дисплеи, съвместими с ISOBUS™ стандартите. Лесен за ползване метод на калибриране на струята, налягането и сензорите за скоростта на колелата – това е изключително важно за точната работа на системата. Постоянно проследяване съотношението между струята на пръскане и налягането на системата. Това позволява да се улови проблемът в начален стадий и да се получи предупреждение в случай на неизправност на датчика или отклонение от калибрираните базови линии преди това. Настройки за автоматизирано разгъване на щангата и поддържане на налягането в готовност, за да се гарантира пръскане с точни норми без спадане на производителността след първоначалното зареждане на резервоара за препарат. Освен това секциите се включват и изключват в края на блока. Поддръжка до 24 секции на щангата с цел намаляване на презастъпването при пръскане.

Управление на пръскачка с AgLeader

Софтуер

Софтуерът е свързващото звено или „черешката на тортата“ в прецизното земеделие. За да прилага истинско прецизно земеделие фермерът има нужда от софтуер. Прецизното земеделие е един повтарящ се процес. Без софтуер не може да се завърши процесът прецизно земеделие.

Прочетете повече »

Софтуерът е свързващото звено или „черешката на тортата“ в прецизното земеделие. За да прилага истинско прецизно земеделие фермерът има нужда от софтуер. Прецизното земеделие е един повтарящ се процес. Без софтуер не може да се завърши процесът прецизно земеделие.

Защо ни е необходим софтуера в прецизното земеделие:

 • Картиране – това е първата стъпка. Очертаването на блоковете и зареждането им в софтуера служи като основа за последващите стъпки. Освен това с помощта на софтуера могат да се създават АВ линии (шаблони за движение) предварително с цел възможно най-оптимално движение в блока с минимум завои и дължина на следата. По този начин се елиминира опасността механизатора да избере не оптималната посока на движение. Софтуерът дава възможност АВ линиите от една машина да бъдат използвани и за друга, а също така и очертанията на блоковете – без значение от марката на дисплея. Решението се казва Агро Офис® Карти – повече информация за софтуера можете да намерите тук
 • Визуализиране и анализиране на данните – втората стъпка е данните от обработките: сеитба, торене, пръскане жътва и други да бъдат прехвърлени и съхранени от дисплеите в софтуера. Така можете да видите качеството на извършените обработки (презастъпени и непокрити части), както и нормата и количеството на вложените материали. Решението се казва Агро Офис® Агроном – повече информация да намерите тук

Поддържани данни от обработките:

 • Сеитба – норма на засяване във всяка точка от блока ( InCommand 800 и InCommand 1200 )* + популация на семената (само при InCommand 1200 )*
 • Торене – норма на внасяне във всяка точка от блока ( InCommand 800 и InCommand 1200)*
 • Пръскане – норма на пръскане във всяка точка от блока ( InCommand 800 и InCommand 1200)*

* данните са достъпни ако дисплеят е свързан с инвентара посредством ISOBUS или допълнителен Ag Leder® контролер

 • жътва – карта на добива: количество и влажност във всяка точка от блока ( InCommand 800 и InCommand 1200)**

**данните са достъпни при инсталирано Ag Leader® оборудване за измерване на добива

 • Управление на данните – на тази стъпка всички данни заредени в софтуера се наслагват подобно на „сандвич“ – карта от сеитбата, карта при торене и пръскане, карта на добива и данни от почвени анализи. Софтуерът дава възможност на прецизния земеделец да анализира силните и слабите зони от блоковете и да изолира причините за това, като тази информация в последствие ще се използва за вземане на важни управленски решения. Решението е Агро Офис® Агроном.
 • Изготвяне на карти с предписания за променливо торене – това е последната стъпка, която ще ни даде по-високи добиви при по-ниски разходи следващия сезон. След като картите от: сеитбата, торенето, пръскането, жътвата(добива) и почвените анализи са насложени и са установени причините за различията нееднородността в различните зони идва момента да се създадат карти с променливи норми на влагане при: сеитбата, торенето и пръскането, а тези карти трябва само да бъдат прехвърлени в дисплея на Ag Leader® използвайки USB или Ag Finiti®. Решението е Агро Офис® Агроном.