Дисплеи и GPS

Увеличете работните часове през денонощието, увеличете точността на обработките в прави редове дори и през тъмната част на деня с помощта на навигацията на Ag Leader®. Всички Ag Leader® дисплеи предлагат навигация, поддържаща всички възможни шаблони за движение на полето. Ag Leader® предлага три дисплея от последно поколение. Всички те са изключително лесни и удобни за работа, с тъчскрийн екран, много функционалности и на конкурентна цена. За вземането на най-добри управленски решения в стопанството са необходими достоверни данни от полето, а те идват именно от дисплея за навигация. Всички нужни данни за стопaнството, блока, неговото очертание, АВ линии (линиите на движение), както и предписанията, лесно се прехвърлят между дисплея и Агро Офис®. Информацията, записана в дисплея на Ag Leader, може да се използва за вземане на правилни управленски решения, за отчети към застрахователни компании, консултанти, арендодатели и други. Безжичната услуга AgFinity™ надеждно прехвърля и съхранява данни от дисплея Ag Leader®, използвайки мобилна интернет връзка.

Автоматично управление

Ag Leader® - ЛИДЕР В АВТОМАТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ Без значение от модела Compass™, InCommand 800™ или InCommand 1 200™, всеки Ag Leader дисплей може да бъде свързан с първокласната система за автоматично управление Ag Leader. Увеличете времето за работа и намалете умората на оператора. Ползи от автоматичното управление: • Подобрява точността на обработките. Елиминира човешкия фактор при следване указателя на навигационния дисплей. • Намалява умората. Позволява по-продължителна работа на полето във времето, през което бързаме да приключим всички мероприятия. • Облекчава работата на механизатора. Той разполага с повече време и концентрация, за да следи инвентара, параметрите на машината и качеството на обработката. • 100% прави редове с равни разстояния между тях. Автоматичното управление е задължително изискване, за постигане на прави редове при употребата на корекционни сигнали с точност под 10 сантиметра при сеитба и др. Видове автоматично управление: • Универсално електрическо управление OnTrac3™, подходящо за всички машини • Управление на хидравликата на машината посредством SteerCommand™

Прецизно земеделие

Какво е прецизно земеделие? GPS навигационните системи и автоматичното управление са само основата на прецизното земеделие. Те помагат на земеделските производители да намалят своите разходи за производство, като елиминират презастъпването и непокритите площи, както и да избегнат влошаването на добива в зоните на презастъпване и пропуските. И не на последно място по-качествена сеитба в прави редове с еднакви разстояния. Същинското прецизно земеделие обаче започва там където навигационните системи и автоматичното управление изчерпват своите високи ползи. Кои продукти влизат в категорията прецизно земеделие? • Управление на сеитбата – контрол на секциите и нормата • Управление на пръскането и торенето - контрол на секциите и нормата • Сканиране на азотната запасеност на растенията • Картиране на добива • Почвени анализи • Управление на е данните от горепосочените операции в софтуер • Извършване на последващите обработки (сеитба, торене, пръскане) с променливи норми на влагане С какво ще ни помогне всичко това? • Значително намаляване на разходите за торове, препарати и семена прилагайки технологията за обработки с променливи норми, като вложим точно необходимото количество тор или препарат или съобразим нормата на засяване с потенциала на земята. Също така и като приложим технология за включване и изключване на секциите при достигане на вече обработени площи. • Увеличение на добива в следствие на правилно дозиране на торовете и препаратите, избягване на увреждането на реколтата в следствие на предозиране и презастъпване. Увеличение на добива в следствие на правилно избрана норма на засяване в зависимост от потенциала на почвата.