Atfarm – Прецизното Торене Вече е Лесно

Atfarm Представяне

AtFarm е най-новият продукт на Yara за променливо прецизно торене. През последните десетилетия компанията инвестира много ресурси и капитал в научно-изследователска дейност, а през последните години и в Дигитално земеделие с амбиции и стремеж за глобален лидер в този сектор. Дигиталните решения, внедрени и предлагани към момента на българския пазар от Yara, са системата за управление на стопанството – Агро Офис® и инструментите за прецизно земеделие и торене Yara N-Sensor, Yara N-Tester,  а от скоро и  AtFarm.

За AtFarm

AtFarm е най-новото решение за дигитално земеделие на Yara и прави променливото и прецизно торене широко достъпно за земеделците. Atfarm се базира на технологията и алгоритмите от Yara N-Sensor, която се разработва и използва вече над 20 години.

AtFarm е интуитивна и лесна за работа web платформа, която съчетава агрономическите научни достижения на Yara и гъвкавостта на сателитните снимки в невидимия за човешкото око INFRARED и NIR диапазон, като при интерпретацията на сателитното измерване се използват както добре познатия NDVI индекс, така и от собствен вегетативен индекс разработен от Yara, който е в корелация с биомасата за дадената фаза на развитиe и усвоения от растението азот.

В комбинацията фермерите имат възможност да наблюдават акуратното състояние на биомасата и да създадат карта за променливо азотно торене само с няколко клика.

Основни агрономически ползи от системата:

Проследяване на развитието на културите и състоянието на биомасата.

След всяко мероприятие на полето може да бъде проследен неговия ефект върху растенията. Аномалии в състоянието на биомасата могат да насочат вниманието към дадена част от полето, което помага да се предотвратят навреме проблеми, които могат да доведат до загуби. Какво е състоянието след поникване, ефекта от внесения хранителен елемент, изоставащи или слаби части в полето.

Разлики във фазите на развитие

Вече може да се види коя част от полето е напред с развитието си и коя част изостава. Също така, каква е разликата между най-развитата част и най-изостаналата, което при обследване ще изясни причината за това.

История на полето. Запазени изображения за повече от един сезон в миналото

Връщайки изображения на същото поле от минал сезон и анализирайки състоянието на биомасата и развитието им,  се получава информация за възможни проблеми още преди те да се проявят.

Планиране на агротехнически мероприятия с помощта на прогноза за времето

Чрез прогнозата за времето и състоянието на полето може да се вземе много точно решение, дали да се извърши или отложи дадено мероприятие и да се изготви карта за променливо торене за подходящ за приложение период.

Приоритизиране за обследване на полетата спрямо аномалии в биомасата

Чрез периодично проследяване на биомасата и развитието може да се приоритизират полетата за посещение спрямо нуждата от обследване и намеса.

Изготвяне на карти за променливо торене

Картите за променливо торене в AtFarm са базирани на дългогодишен опит и познания в сферата на агрономията. В комбинация с най-новите сателитни технологии, това води до точни и лесни за употреба карти, които оптимизират разходите за торене и азотния баланс на вашето поле.

Как работи

AtFarm се базира на сателитни заснемания и измервания в невидим за човешкото око спектър, който на основата на отразената от растенията светлина дава информация за азотния статус на културата и биомасата.

AtFarm използва различни вегетационни индекси. Стандартният NDVI индекс е удачен за наблюдение на посевите в ранните фази на вегетация (когато полето още не е покрито изцяло с растителност). Индексът на биомаса на Yara вече е удачен и за измервания в по-напреднала фаза на културите (когато цялото поле е покрито с растителност), а това е именно периодът подходящ за променливо азотно торене.

В приложението се използва и абсолютен индекс на биомасата, който отличава култури, които се намират в различни фази на развитие. Индексът на Yara е в много висока степен на корелация с биомасата на растенията и е калибриан благодарение на многобройни полеви опити през годините.

За изготвянето на карта за променливо торене системата разчита на богата база данни с алгортми за торене, които почиват на над 20 години опити и научно изследователска дейност. Алгоритмите са специфични според клутурата, фазата на растеж и други фактори.

Регистрацията в www.at.farm отнема само няколо минути, а след това полетата се качват бързо и лесно от файлове (SHP и  др.), но е възможно  и ръчно очертаване. След избиране на културата се зарежда и може да се види състоянието на биомасата на даденото поле и да се проследи историята две години назад.

За да се създаде картата за променливо торене е необходимо да се избере какъв азотен продукт ще се използва, фазата на развитие на културата и целева (средна) норма на активно вещество (Азот).

Създаването на карта за променливо торене е автоматично и става за секунди, след което фермерът при желание може да нанесе промени и да експортира картата във формата на навигационната система или контролера управляващ торачката, която ще се използва.

Ползите от AtFarm

AtFarm пре-разпределя  азота в полето, като спестеният азот от силните зони с ниска потребност се дава там където реално има нужда от повече торене. Това от своя страна допринася  за повишаване на количеството и качеството на добива без да се влага повече азот. Посевите са значитело по хомогенни (изравнени), а от там следва икономия на време и разходи по време на жътва.

Рискът от полягане значително се редуцира в сравнение с използването на конвенционално торене. Друга полза е подобряване на азотния баланс и икономия на азот или с други думи грижа за околната среда и оптимизация на един от най-високите разходи в стопанството.

Икономически ползи:

 • Повишаване на добива от 3% до 7%, а в определени случаи и повече;
 • Повишаване на качеството на добива и протеиновото съдържание;
 • Икономия на време и разходи по време на жътва. От 15% до 20% по-ефективна жътва
 • Редуциране на риска от полягане с 80%;
 • Подобряване на азотния баланс и икономия на азот до 10% и повече в определени случаи.

Всичко това, калкулирано в парично изражение, носи допълнителни 8-9 лв. на декар. По-добри резултати, без нужда от допълнително торене.

Очаквайте скоро в AtFarm

AtFarm поддържа най-разпространените навигационни ситеми и контролери на българския пазар, като в това число попадат:

 • John Deere
 • Trimble
 • AgLeader
 • IsoXml файл, който е съвместим с по-новите системи на Rauch, Kuhn, Amazone и др.

След създаване на карта за променливо торене в съотвния файл, тя лесно може да бъде заредена в навигационната система управляваща торачката / пръскачката (за течен тор) или директно в терминала на инвентара. Въпреки това обаче, в българските стопанства все още има много торачки, които или са с изцяло механично управление и не могат да променят нормата или пък такива, които променят нормата в движение (според скоростта), но управляващият ги терминал не е достатъчно „умен“, за да зареди карта за променливо торене и да я изпълни.

В тази връзка най-новата разработка в AtFarm, която съвсем скоро ще бъде достъпна за българските фермери е мобилно приложение за iPhone и Android смарт телефони и таблети. Въпросното приложение има две основни функционалности:

 • Driving App – приложение за оператора, което буквално превръща смарт телефона или таблета в „умен“ терминал. Ето как работи – след изготвяне на картата за торене земеделецът може да избере в менюто за експорт освен файл за експорт и опция “Прехвърляне към мобилно устройство”. Естествено преди това Driving App приложението трябва да бъде инсталирано на въпросното устрйство и да са въведени потребител и парлоа същите, като тези в Web приложението.

След отварянето на мобилното приложение при наличие на вече прехвълени карти – потребителят има възможност да ги приеме и зареди. На екрана на устройството се визуализира картата с различните зони и норми на приложение. Фермерът има възможност да избере режим и превключи с плъзгача в менюто дали променливото торене ще се извършва с промяна на скоростта на трактора или с промяна на нормата с „+ или –“ в терминала.

Режима „скорост“ се използва за по-стари торачки, при които нормата се настройва механично и няма възможност да се променя в машината. При този случай в приложението се задава средна скорост на движение на трактора, а приложението вече навигира оператора да намали скростта в зоните, в които трябва да се внесе повече и да я увеличи в тези, в които трябва да се внесе по-малко тор.

Режима „+ и –“ се използва за торачки, които имат терминал в кабината, даващ възможност нормата да бъде повишавана и намалявана от оператора, но не могат да заредят и приложат карта за торене. В този режим приложението дава препоръка на оператора да намали нормата с %, когато машината навлезе в силна зона и респкетивно, да я увеличи с %, когато навлезе в слаба зона, нуждаеща се от по-висока норма на торене.

Тази разработка вече се тества от екипа на Яра България и ще направи AtFarm достъпен до всички фермери, желаещи да торят прецизно, а не само до тези, които разполагат с модерни торачки.

 • Втората част от мобилното приложение ще дава възмжност на фермера след като прегледа картите на биомасата на своите полета и забележи нередности (пр. слаби зони), да маркира тези точки и да ги прехвърли към мобилното устройство. Така на следващ етап могат да бъдат извършени обследвания на тези точки дори от друг служител в стопанството и да бъдат направени снимки с камерата на устройството в конкретните зони, които веднага след това стават достъпни и в web приложението. Това ще спести много време в обикаляния на полето и комуникация между различни служители в стопанството.

В помощ на българските земеделци и за да се убедят в ползите от приложението, екипът на Yara предоставя възможност стопаните да наблюдават биомасата на своите полета безплатно в идните месеци, както и да създадат карта за променливо торене на едно поле. Регистрацията и работата е повече от лесна, но въпреки това екипът на компанията е насреща за агрономически и технически консултации.

Подобни Статии

Как да разкрием максималния потенциал на инструментите за прецизно земеделие
Как да разкрием максималния потенциал на инструментите за прецизно земеделие? Как Продуктите на Яра: Агро Офис, N-Sensor и Atfarm могат да дадат мощен тласък на дигитализацията и прецизността в земеделието? Научете Повече
Азотът (N) и Необходимостта от променливо торене (VRI)
Азотът (N) и Необходимостта от променливо торене (VRI) Какво е значението на азотът за подхранването, растежът и състоянието на културите? Каква е ролята му в торенето и в частност променливото такова? Научете Повече
Почвени и листни анализи – Вземане на Правилни Решения за Вашите Бъдещи Култури
Почвени и листни анализи – Вземане на Правилни Решения за Вашите Бъдещи Култури Листните и почвените анализи са от огромно значение при вземането на важни решения относно растежа и здравето на посевите. Те могат да спестят проблеми... Научете Повече