Как да управляваме Сярата в нашите култури?

Почвени и листни анализи от Яра

Сярата често е била пренебрегвана в миналото, тъй като емисиите на серен диоксид (SO2) от промишлените производства са гарантирали достатъчно и постоянно подаване на Сяра, чрез дъждовете. През последните години, поради редица регулации свързани с околната среда, значително са намалели емисиите на Сяра. Тези изменения ограничават количествата сяра, които попадат в почвата чрез нейния естествен кръговрат.

Интензивното отглеждане на полски култури, довело до високи добиви и качествена продукция, са изразходили запасите на Сяра в почвите и сега те са незначителни. Към днешна дата, ситуацията с дефицит на Сяра е често срещан проблем, спрямо ситуацията от преди 20 години.

Защо сярата е толкова важна?

Много специалисти смятат, че Сярата е вторият най–важен елемент, след Азота. Със сигурност това е един от основните хранителни елементи, който е тясно свързан с Азота, особено що се касае до биологичните процеси, случващи се в растенията. Сярата е основният компонент за оптималното усвояване и управление на Азота в растенията. Наличието и на двата елемента в растението, спомага за усвояването и протичането на различни процеси, свързани с тях. Сярата участва в образуването на растителни протеини, някой витамини и ензими и приложението и не бива да се пренебрегва в никакъв случай.

Симптоми на недостиг на сяра

Дефицитът на Сяра лесно може да бъде сбъркан с дефицита на Азот, като основната разлика се състои в това, че при Азотът пожълтяват по-старите листа, а при Сярата – младите листа. При дефицит на Сяра производството на хлорофил намалява, растежът изостава, при зърнените култури братенето се редуцира, а при рапицата цветовете избледняват, листата се деформират. В много от случаите, когато симптомите са вече видими е твърде късно за ефективно лечение. Скритият дефицит (глад) на Сяра е по–често срещан, спрямо видимият.

По–вероятно е недостига на Сяра да се прояви при следните условия:

  • При леки и песъкливи почви с ниско органично съдържание;
  • При силни валежи през зимата, поради риск от измиване;
  • Суха пролет, заради ниската подвижност на сулфатите в растението;
  • Ниски температури, заради намалената степен на минерализация;

Каква Сяра предпочитат културите?

Корените на растенията могат да приемат Сяра само като сулфатни анйони (SO42-). Листата могат да приемат Сяра от въздуха като серен диоксид (SO2), но количеството е незначително за тяхното хранене. Наличната елементарна сяра (S) в почвата, първо трябва да бъде минерализирана, преди да стане достъпна за растенията. Процесът на превръщане на елементарна Сяра в сулфатна форма е процес, който може да варира от няколко дни до няколко седмици, в зависимост от температурата на почвата и степента на влагозапасеност и е пряко свързано с почвените микроорганизми. Някой култури, като Рапицата например, имат по–високи изисквания към Сярата спрямо други. Недостигът на Сяра може да доведе до загуби достигащи до 200 кг/дка.

Анализ на почвата и растителните части за определяне съдържанието на сяра

Както при Азота, така и при Сярата, извършването на почвен анализ с цел определяне съдържанието и в почвата е въпрос с повишена трудност. Резултатите могат да бъдат неточни за предприемане на правилни решения, поради факта, че Сярата е подвижен елемент в почвата, растенията я усвояват, минерализира се и лесно се измива. За разлика от Азота, обаче, Сярата е неподвижна в растението и това обяснява защо нейният недостиг се проявява първо по младите листа.

Листните анализи, определящи концентрацията на Сяра в сухото вещество е доста по–надежден индикатор за недостига и.

Правилен източник на Сяра

Както растенията предпочитат Азот под формата на нитрати, така предпочитат Сяра под формата на сулфати. За постигане на ефективно усвояване на хранителните вещества и незабавна реакция на културите, изборът на тор е от решаващо значение. Ако торът е със съдържание на Сяра под формата на сулфат, с висок дял на Азот в нитратна форма, то това е идеалният продукт. Другият важен момент за приложение/торене на Сяра е количеството. Ключов момент е подаването на „малко и често“, точно както Азота. Приложението на Сяра веднъж, в началото на сезона е неефективно и не рационално, защото истинските нужди от Сяра са в периодите на интензивен растеж, след зимните паузи. В допълнение, подаването на Сяра „на порции“ намалява риска от нейното измиване и гарантира нейното усвояване в периодите на засилен растеж.

Сярата подобрява ефективността на азота

Аминокиселините на основата на Сяра, са градивните елементи на растителните протеини. Наличието на достатъчно количество Сяра, през целият сезон, гарантира ефективното използване на Азота. Най-добрата практика за управление на сярата е тази, която осигурява равномерното разпространение на наличната в растенията Сяра, от месеците февруари до юни. Това до голяма степен се постига от гледна точка на разходите чрез прилагане на поне два пъти азот и сяра, които имат правилно съотношение, за да задоволят изискванията на съответната култура.

По този начин се задоволяват нуждите от Сяра в културите, осигурява се подобрена ефективност на приложеният Азот, увеличавайки възвращаемостта на инвестициите, направени в торове.

Подобни Статии

Почвени и листни анализи – Вземане на Правилни Решения за Вашите Бъдещи Култури
Почвени и листни анализи – Вземане на Правилни Решения за Вашите Бъдещи Култури Листните и почвените анализи са от огромно значение при вземането на важни решения относно растежа и здравето на посевите. Те могат да спестят проблеми... Научете Повече
Азотът (N) и Необходимостта от променливо торене (VRI)
Азотът (N) и Необходимостта от променливо торене (VRI) Какво е значението на азотът за подхранването, растежът и състоянието на културите? Каква е ролята му в торенето и в частност променливото такова? Научете Повече
Минерално хранене на растенията – необходимост без която не можем
Минерално Хранене на Растенията – Необходимост, Без Която не Можем Минералният тор е основен компонент при растежа и поддръжката на доброто състояние на хранителните култури. Вижте защо това е така.... Научете Повече