Почвени и листни анализи – Вземане на Правилни Решения за Вашите Бъдещи Култури

Почвени и листни анализи – Вземане на Правилни Решения за Вашите Бъдещи Култури

Почвените изследвания са задължителна част от правилното управление на земеделските земи. Торенето заема значителен дял от формирането на себестойността на продукцията и познаването състава на почвата, значително би го облекчило, а и не само. От правилното торене зависят добива и качеството, устойчивостта на болести и неприятели, както и издръжливостта към променливите климатични условия.

Всяка година климатът е различен и всяка година фермерът и неговият екип са изправени пред решаване на редица комплексни въпроси. Почвените анализи гарантират за взимането на правилните решения за получаването на високодобивна и качествена продукция.

На първо място стои почвената киселинност (pH). Този фактор е решаващ и определящ при пълноценното усвояване на торовете от растенията. Задължително е да познаваме нивото на усвоимост според реакцията на почвата.

Химични елементи при почвени анализи

Също така, съществува антагонизъм между отделни елементи, които на пръв поглед в почвения анализ изглеждат добре с високото си съдържание, но реално ежегодно се наблюдава техния дефицит. Пример за антагонисти в почвата са Калий и Магнезий. Трябва да се обръща сериозно внимание на този тип взаимодействие между отделните елементи. Почвеният анализ е индикатор и за това и помага за взимане на правилни решения при комбинирано торене с първични и вторични макро и микроелементи.

След почвеното торене, разбира се, идва ред на листното, което е с не по – малко значение. Листните анализи, направени преди проява на даден дефицит, предпазват от компрометиране на добивите до голяма степен. По този начин може да се открие т.нар. скрит глад, при който има нужда от елементи, но няма симптоматика. При вече видим дефицит на хранителен елемент, незабавно трябва да се реагира със съответното торене. 

Анализите на растителна тъкан отново са в центъра на взимането на правилни решения по отношение запазване здравината и доброто съдържание на хранителни елементи в растенията, осигурявайки стабилност на най – важния процес – фотосинтезата.

В момента на торене е изключително важно да се обръща внимание на добре познатите 4R правила: точният продукт, приложен в точното време, с точното количество на точното място.

YARA в Поклингтон

Лабораторията на Yara в Поклингтон, Англия има над 40 години опит в извършването на различни анализи в земеделието – почва, растения, плодове, води.  Към момента, в лабораторията се извършват над 2 милиона проби на година от над 50 държави в света. Все по – често организацията и капацитетът позволяват да се извършват анализи, дори и за други лаборатории, на които им е нужен по – голям капацитет.

Значително предимство на лабораторията на YARA e начинът, по който данните от анализите се интерпретират в конкретни препоръки за торене. Интерпретацията е базирана на резултатите от полеви опити извършени през последните няколко десетилетия в различни държави, както и отличното познаване на нуждите от хранителни вещества на различните култури. Тези специфични за всяка култура алгоритми са вкарани в специална софтуерна система –Megalab. Megalab представя аналитични данни от селскостопански проби като отчет с интерпретация, препоръки за хранене на растенията и агрономически съвет.

Почвени анализи в Агро Офис

Използвайки модул “Прецизно земеделие” фермерът, може да визуализира на картата всеки един хранителен елемент, за отделната зона и да го сравни с останалите зони в блока. Чрез ежегодно импортиране на почвени анализи в Агро Офис може да се проследи динамиката на отделните елементи в почвата и да се правят ретроспективни сравнителни анализи за всеки един блок.

Агро Офис почвени анализи

Подобни Статии

Atfarm Представяне
Atfarm – Прецизното Торене Вече е Лесно Какво е Atfarm? С какво този нов дигитален инструмент за високо-ефикасно и акуратно торене може да помогне на един земеделец? Научете Повече
Минерално хранене на растенията – необходимост без която не можем
Минерално Хранене на Растенията – Необходимост, Без Която не Можем Минералният тор е основен компонент при растежа и поддръжката на доброто състояние на хранителните култури. Вижте защо това е така.... Научете Повече
Как да разкрием максималния потенциал на инструментите за прецизно земеделие
Как да разкрием максималния потенциал на инструментите за прецизно земеделие? Как Продуктите на Яра: Агро Офис, N-Sensor и Atfarm могат да дадат мощен тласък на дигитализацията и прецизността в земеделието? Научете Повече