Минерално Хранене на Растенията – Необходимост, Без Която не Можем

Минерално хранене на растенията – необходимост без която не можем

Културите изискват балансирано количество от основните хранителни вещества, през целия си цикъл на растеж и развитие.

Много от тези основни хранителни вещества могат да бъдат намерени в почвата, но често в недостатъчни количества, за да се поддържат високи добиви. Почвите и климатичните условия също могат да ограничат усвояването на хранителните вещества от растението в ключовите етапи на неговият растеж.

Растенията се нуждаят от 13 основни елементи, всички, от които играят редица важни функции. Ако някой от тях липсва, развитието на растенията се забавя и добивите спадат.

Нужди на посевите

Всяка култура се нуждае от различна комбинация от тези 13 хранителни вещества, на всеки критичен етап от своето развитие.

Например, азотът и фосфорът често са по – критични в ранните етапи на растеж и развитие на корените и листата, докато цинкът и борът са важни по време на цъфтеж.

Зърнените култури използват хранителни вещества за растеж, като постепенно ги придвижват от корените, листата и стъблата в класа, преди отмирането и прибирането на зърното.

Овощните растения имат различни нужди от хранителни вещества от тези на полските култури. Те могат да съхраняват хранителни вещества в стъблото, клоните и листата си и след това да ги преразпределят в ключови точки, по време на цикъла на растеж. 

Важно е, обаче, през няколко години, дърветата да се снабдяват с хранителните вещества, изнесени със събраните плодове и тези, които са критични за растежа, но не могат да бъдат преработени или се намират в неусвоима форма в почвата.

Висококачествените оранжерийни култури имат, може би, най – голямата нужда от хранителна прецизност. Най – качествените от тях изискват постоянно и точно балансирано подаване на хранителни елементи. Поради това, производителите често контролират растежа на културите чрез подаване на малки количества от това, от което се нуждаят, в среда, която е защитена от променящите се почвени и метеорологични условия.

Във всички ситуации е важно избора и количеството на тора да съответства на нуждите на реколтата. 

Въоръжен с тази информация и правилния продукт, производителят може да гарантира възможността да задоволи нуждите от хранителни вещества на културите и да се увеличи растежа и качеството им. Това осигурява високи добиви и високи печалби от използването на висококачествени торове, подадени в точното време и в точното количество.

Основни хранителни вещества

От основните хранителни вещества, азотът (N) често се изисква в най – голямо количество от културите, предимно за засилване на растежа и повишаване на добива и качеството на продукцията. Азотът играе ключова роля в производството на хлорофил и синтеза на протеини. 

Хлорофилът е зеленият растителен пигмент, отговорен за фотосинтезата. Когато азотът има дефицит, растенията развиват жълти или бледи листа и растежът им се забавя.

Фосфорът (P) е жизненоважен компонент на Аденозин трифосфат (АТФ), който доставя енергия за много процеси в растението. Фосфорът рядко дава ефектни реакции на растеж, но е основен за успешното развитие на всички култури. Например, при царевицата когато липсва фосфор през вегетационния сезон, се постигат по – ниски добиви.

Калият (К) е необходим на практика на всички култури и често в по – високи количества дори от азота. Калият регулира водното съдържание (тургора) и разширяването на растението. Той е ключов за постигането на добри добиви и качество, и е критичен за етапите на увеличаване на размера на растенията. Повишава съдържанието на соковете и сладостта на плодовете. Играе и решаваща роля при защита от нападение на неприятели, болести, измръзване и др.

Вторични хранителни вещества

От трите вторични хранителни елемента, необходими в по – ниски количества от азота, фосфора и калия (NPK), калцият (Са) е може би най – важен. Калцият укрепва клетъчните стени и спомага за намаляване на болести. Това означава, че доброто снабдяване с калций произвежда хранителни култури, които са по – малко податливи на увреждане и имат по – дълъг срок на годност (главно при трайни насаждения). Културите с недостиг на калций имат нарушения при растеж.

Магнезият (Mg) също е важен за качеството на културите, но също така е ключов компонент на листния хлорофил и ензимите, които поддържат растежа на растенията. Недостатъчното количество магнезий води до намалена фотосинтеза, което силно компрометира добивите на културите. Изхранването на зърното също може да бъде намалено, ако магнезият не се предлага.

Сярата (S) е съществена част от много аминокиселини и протеини. Без S и Mg посевите страдат, растежът се забавя и листата побеляват или пожълтяват. Сярата е особено важна за осигуряване на съдържанието на протеини в зърнените култури.

Микроелементи

Микроелементите подсилват и допълват силният растеж на растенията и структурите, осигурени от основните и вторичните хранителни вещества.

Повечето микроелементи влияят на растежа. Например, манган (Mn), желязо (Fe) и мед (Cu) влияят на фотосинтезата, процесът, при който растенията използват слънчева светлина за растеж. 

  • Недостигът на желязо е често срещан. Образуването на хлорофил и фотосинтезата отслабват, в резултат на което стъблата стават по – тънки и по – къси и по – младите листа развиват силно пожълтяване или хлороза. 
  • Борът (B) е необходим за развитието на леторастите и корените и е от съществено значение по време на фазите на цъфтеж и плододаване на културите.
  • Цинкът (Zn) е необходим за производството на важни растителни хормони, като ауксин. Дефицитът на цинк води до структурни дефекти в листата и други растителни органи.
  • Молибденът (Mo) участва в растителните ензимни системи, които контролират азотния метаболизъм.

Подобни Статии

Азотът (N) и Необходимостта от променливо торене (VRI)
Азотът (N) и Необходимостта от променливо торене (VRI) Какво е значението на азотът за подхранването, растежът и състоянието на културите? Каква е ролята му в торенето и в частност променливото такова? Научете Повече
Как да разкрием максималния потенциал на инструментите за прецизно земеделие
Как да разкрием максималния потенциал на инструментите за прецизно земеделие? Как Продуктите на Яра: Агро Офис, N-Sensor и Atfarm могат да дадат мощен тласък на дигитализацията и прецизността в земеделието? Научете Повече
Минерално хранене на растенията – необходимост без която не можем
Минерално Хранене на Растенията – Необходимост, Без Която не Можем Минералният тор е основен компонент при растежа и поддръжката на доброто състояние на хранителните култури. Вижте защо това е така.... Научете Повече