Как да разкрием максималния потенциал на инструментите за прецизно земеделие?

Как да разкрием максималния потенциал на инструментите за прецизно земеделие

Съвместно с катедра „Растениевъдство“ към Технически Университет Варна, Яра България проведе презентация, на която бяха представени новите технологии и тенденции в дигиталното земеделие.

На събитието присъстваха, освен специалистите на Яра, и техни клиенти с опит в използването на дигитални инструменти, така и бъдещи земеделци, агрономи, а също и преподаватели с дългогодишен опит и познания в сферата.

Мисията на Яра

От момента на основаването си през 1905г, компанията винаги е била иновативна и тласкана от технологиите. Това, с което разполагат от Яра, е работна сила с невероятни познания, трупани повече от 100 години. Населението на Земята се увеличава с бързи темпове, което налага повишаване на количеството продукция. Това, което прави задачата трудна е, че същевременно трябва да се намали неблагоприятното влияние върху околната среда.

Дигиталните инструменти и решения служат за оптимизация на процесите, повишаване на добивите, подобряване на качеството на продукцията, намаляване на негативното влияние върху околната среда и други.

Вече е възможно да се повишат добивите, намалявайки разходите, а отговорът се крие в оптимизацията. Точната реакция, в точното време, с оптималните количества, извършена по най-подходящия начин, съобразено с нуждите на дадената култура, би превърнало загубите в печалба.

Към този момент, Яра вече има създадени редица дигитални решения за земеделците. Повече от 1000 български фермери и още хиляди по света, използват продуктите на компанията, по-голямата част от които са производители на зърнени и технически култури. Вече е разработен и проект на платформа, която ще може да се използва безплатно от малките ферми.

Агро-Офис: Управление и ефективност в стопанството.

Яра несъмнено излиза извън рамките на стандартното в технологиите и търпи постоянно развитие. Софтуерната система Агро Офис е създадена специално да облекчи управлението на стопанствата и вече повече от 10 години е добре позната на родните земеделци.

В частта си за управление на стопанството Агро Офис помага за оптимизиране на всички поземлени отношения на фермерите, блокове и имоти, което редуцира в пъти работния процес, времето за справки и изчисления, изплащане на ренти, изчисляване на субсидии и абсолютно всички, отнемащи много време административни дейности.

Дигиталните решения са навсякъде в земеделието, но се използват в конкретни агрономически и агротехнически процеси, което ги лимитира. Всички процеси и мероприятия в земеделието са взаимосвързани и оказват влияние за резултатите.

Агро Офис е единна, интелигентна система, в която на едно място да бъдат събрани всички данни и информация за стопанството, за да се използва максимално взаимодействието и зависимостта между агрономията, икономиката и механиката.

По този начин, отделните парчета могат да се сглобят в обща картина.

Нови Висоти в Прецизното Торене с N-Sensor и Atfarm

Технологията за торене с променлива норма носи със себе си редица ползи. Тази технология е все по-разпространена. При нея се анализира биомасата на растенията, като се използват вегетативни индекси като NDVI. За да стигнем от биомаса на растението до нужно количество тор, трябва да се вземат много на брой фактори оказващи влияние върху растенията, като цвят, биомаса и др.

По време на презентацията, главният агроном на Яра – Георги Петров и регионалният представител – Калоян Стефанов, разказаха за Yara N-Sensor. Това е хардуерен инструмент за прецизно земеделие и представлява специализиран сензор. Резултатите от измерванията му, в комбинация със специално разработен алгоритъм и научните познания на Яра, водят до търсения резултат. N-Sensor сканира и изчислява нуждата от азот на растенията, след което в движение коригира количеството приложен тор. У нас интереса към торенето с променлива норма расте. Тази нова и по-ефективна стратегия за хранене на растенията вече доказа своята ефективност..

Новата платформа на Яра – Atfarm е базирана на същата технология, която използва алгоритъма на N-Sensor. Тя използва най-модерните сателитни технологии за анализ на изображенията и дава възможност да бъдат изготвени карти за променливото торене. Тези карти лесно могат да се импортират в самата машина, след което да бъдат приложени. Лесният начин, по който платформата предоставя всичко, улеснява значително прилагането на технологията за торене с променлива норма.

Това, което различава AtFarm от познатите решения за променливо торене, е вегетативният индекс, който Яра използва за изготвяне на картите за променливо торене. В краткото време, което е нужно на “AtFarm” да изготви вашата карта за променливо торене, всъщност се случва нещо много сложно. Резултатите от „N-Sensor biomass” индекс, заедно с един от най-разпространените „NDVI“ индекс, биват прекарани през алгоритъма на “N-Sensor”, което води до резултат и препоръка с висока точност. “AtFarm” дава възможност и за проследяване на развитието на посевите, като не остават скрити и минималните различия.

Ползи

+ повишение на добива от 3% до 7%
+ повишение в качеството (по-високо протеиново съдържание) и хомогенност на добива

+ оптимизиране на разходите за тор (до 14%) поради два фактора: преразпределяне (силни, слаби зони) и оптимизиране на нормата на азота
+ Повишена ефективност при жътва 12-20% поради редуцирано полягане и по-бърза скорост при жътвата заради хомогенния добив
80% намаляване на полягането (сравнено с конвенционално торене))

Изчислени в резултат на опити в България финансови ползи – 8 лв./дка

Подобни Статии

Почвени и листни анализи – Вземане на Правилни Решения за Вашите Бъдещи Култури
Почвени и листни анализи – Вземане на Правилни Решения за Вашите Бъдещи Култури Листните и почвените анализи са от огромно значение при вземането на важни решения относно растежа и здравето на посевите. Те могат да спестят проблеми... Научете Повече
Как да разкрием максималния потенциал на инструментите за прецизно земеделие
Как да разкрием максималния потенциал на инструментите за прецизно земеделие? Как Продуктите на Яра: Агро Офис, N-Sensor и Atfarm могат да дадат мощен тласък на дигитализацията и прецизността в земеделието? Научете Повече
Азотът (N) и Необходимостта от променливо торене (VRI)
Азотът (N) и Необходимостта от променливо торене (VRI) Какво е значението на азотът за подхранването, растежът и състоянието на културите? Каква е ролята му в торенето и в частност променливото такова? Научете Повече