Азотът (N) и Необходимостта от променливо торене (VRI)

Азотът (N) и Необходимостта от променливо торене (VRI)

Какво е значението и действието на азота при растежа на растенията?

Азотът е един от най – важните и отговарящи за добрият добив хранителен елемент. Разбира се, едностранно разгледан, той няма никакво значение. Всички елементи, които са необходими за развитието на една култура – някои в по – големи количества, други в по – малки, е необходимо да са в балансирано съотношение един спрямо друг, за растенията отглеждани в даденото поле. Основно по значение е и pH  на почвата, което е пряко свързано с усвоимостта на елементите и не на последно по значение и място е и съпътстващият за стопанската година климат.

Или казано на кратко – когато имаме балансирано торене, подходящо pH и благоприятен климат, можем да очакваме добър добив. Сортовете/Хибридите биват различни по интензивност, за това също трябва да съобразяваме торенето с този фактор.

От всички макроелементи в почвата, Азотът е най – подвижен и загубите от него са най – видими и икономически най – големи. Съдържанието му при почвени анализи варира за различните почвени типове, но то е недостатъчно за получаване на желаният от всеки фермер добив.

За формирането на 100 кг/дка добив при повечето култури, са необходими между 2 до 3,5 кг/дка Азот. Доказано е, че е почти невъзможно получаването на добри добиви без допълнително минерално торене, т.е. не може да се разчита на запазеността на почвата с каквито и да е форми на даден елемент.

Прецизното торене с Азот

Поради голямата си подвижност, торенето с Азот се извършва двукратно или трикратно, в зависимост от технологията, културата и разбира се настоящият климат. Цялата определена азотна норма, която е заложена в началото на отглеждане на културата се разделя на 2 или 3, като се поставя в определени фази на растението, точно когато има нужда от азот. Това се съобразява и с азотният продукт който ще се използва.

Предсеитбено се залага около 1/3 от азотният продукт, поради факта, че кълна първоначално се изхранва от семето и същинските нужди от Азот настъпват по време на интензивното нарастване на културите, където и е момента за прилагане на останалите азотни норми.

Точно тук, в момента на интензивното азотно подхранване и загубите на азот са най – вероятни и технологията, която избираме трябва да е възможно най – прецизната. Интересното е, че в периода на вегетативно торене с азот, когато имаме интензивно нарастваща растителна маса, технологията за торене е почвено, което трябва да бъде последвано от дъжд, което да разтвори гранулите да проникнат до кореновата система и растението да усвои. Но тогава имаме и момент на „измиване“ на азота и реално нямаме представа какво точно се е усвоило и какво „измило“ от почвата.

За прецизното торене съществуват редица нови технологии, като най – известното е Променливото торене. Азотът е идеален елемент за променливо торене, поради факта, че резултатите от това проличават изключително бързо. Само няколко дни след торенето и вече се наблюдава засилен растеж на биомасата промяна в интензивността на оцветяването на културата и за това може лесно да се види положителният резултат.

В противен случай, бихме наторили с равни количества азот навсякъде, дори и там където пропускливостта на почвата или друг фактор би съпътствал за изхранване на растенията с по – малка норма, спрямо друга част на полето. Това е изключителна икономическа полза за всеки фермер.

Подобни Статии

Как да разкрием максималния потенциал на инструментите за прецизно земеделие
Как да разкрием максималния потенциал на инструментите за прецизно земеделие? Как Продуктите на Яра: Агро Офис, N-Sensor и Atfarm могат да дадат мощен тласък на дигитализацията и прецизността в земеделието? Научете Повече
Минерално хранене на растенията – необходимост без която не можем
Минерално Хранене на Растенията – Необходимост, Без Която не Можем Минералният тор е основен компонент при растежа и поддръжката на доброто състояние на хранителните култури. Вижте защо това е така.... Научете Повече
Atfarm Представяне
Atfarm – Прецизното Торене Вече е Лесно Какво е Atfarm? С какво този нов дигитален инструмент за високо-ефикасно и акуратно торене може да помогне на един земеделец? Научете Повече