Агро Офис® Агроном

Агро Офис® Агроном е революционен помощник при управлението на информацията от вашите полета за извършените агротехнически мероприятия. С този софтуер ще водите подробен дневник на обработките лесно и приятно като в компютърна игра.

Агро Офис® Агроном е революционен помощник при управлението на информацията от вашите полета за извършените агротехнически мероприятия. С този софтуер ще водите подробен дневник на обработките лесно и приятно като в компютърна игра. Съхранете информацията от извършените мероприятия, третирания и не на последно място – направените разходи за години назад. Използвайте информацията от вашите дисплеи в тракторите за едно по-прецизно и ефективно земеделие в името на по-ниски разходи и същевременно по-високи добиви.

Какво обхваща модулът на Агро Офис Агроном?

1. Управление на фермата (Стопанството)

 • Дневник на агротехническите мероприятия
 • История на обработките – проследяване на блоковете по години и по култури
 • Механизация
 • Агро-икономически справки
 • Технологична карта
 • Незаменим помощник за кандидатствалите по Агроекология

2. Прецизно земеделие

 • Карта на добива
 • Карта на приложение (торене и пръскане)
 • Карта на сеитбата
 • Предписания за променливо внасяне (сеитба, торене и пръскане)
 • Почвени Карти
 • Топографски карти

Дневник на полето

Агро Офис® Агроном ви дава възможност бързо и лесно, с няколко клика на мишката – подобно на компютърна игра, да запишете извършените през деня мероприятия на полето. Кой механизатор, с коя машина, колко работа е извършил и какво количество гориво, торове, препарати и семена са изразходени. Защо ви е необходимо всичко това? Информацията е безценна.

История на обработките

Софтуерът е мощен инструмент, с помощта на който можете да проследите хронологията на извършените дейности върху даден блок от момента на предсеитбените подготовки до жътвата. С два клика на мишката можете да видите сеитбо-оборота, както и фактическата себестойност на единица продукция – по култури, сортове и хибриди, по землища, по блокове и по години.

Агро Офис® Агроном ще Ви даде отговорите на всички тези въпроси:

 • Колко декара ефективна работа е извършена от дадена машина или механизатор?
 • Колко гориво е изразходено на даден блок и дали е в норма или преразход?
 • Какво количество семена, препарати и торове са вложени в производството на дадена култура или блок?
 • Колко ни струва всичко това във всеки един момент?
 • Каква е себестойността на културата или блока?
 • Какъв е средният добив по блокове, по култури или по землища?
 • Защо в съседното землище или на съседен блок добивите са по-ниски или себестойността на единица продукция е по-висока?

Агро Офис® Агроном е мощен инструмент за управление на парка от механизация.

 • Използва ли се ефективно земеделската техника в стопанството?
 • Колко е обработената площ в декари?
 • Колко е транспортния режим в километри?
 • Колко е времето в престой на място?
 • Какъв е разхода на дадена машина при един механизатор и съответно при друг?

Постигнете най-добри резултати при управлението на Агропарка като използвате едновременно Агро Офис® Агроном и GPS следене – Агро Офис® GPS.

Агросервиз – модулът ви дава следните възможности:

 • Напомняния за смяна на части или консумативи
 • Напомняния за подновяване на застраховки, винетки и др.
 • Водене на разходите за ремонти
 • Досие на всяка машина в агропарка

Връзка със земеделска техника и инвентар на водещи производители

Използвате ли пълноценно възможностите на вашата модерна земеделска техника? В Агро Офис® Агроном можете да заредите и съхраните бързо и лесно с помощта на флашка информация от дисплеите на по-новите трактори, комбайни, пръскачки, сеялки и други.

Поддържани навигационни дисплеи от Агро Офис® Агроном:

 • Ag Leader: Compass; InCommand 800; InCommand 1200
 • Trimble: EZ Guide 250; EZ Guide 500; CFX 750; FmX 1000; TMX 2050
 • John Deere Green Star: 1800; 2600; 2630; Command Center
 • Topcon: 110; 150; 350; X14; X25
 • Müller Elektronik: Track Guide 2; Track Guide 2; Touch 1200
 • Raven: Viper Pro; Envizio Pro; Envizio Pro II
 • Leica Geosystems: Mojo Mini; Mojo 3D
 • Tee Jet: Matrix

* – Очаквайте скоро: зареждане на данни от заводските системи на :

 • CNH (Case, New Holland ) и AGCO (Fendt, Challenger, Massey Ferguson, Valtra)
 • ISO XML файлове от Vädestadt, KUHN, Kverneland

Дневник за гориво с намален акциз по чл. 47

Всеки регистриран земеделски производител, който ползва газьол в дейността си, има право да получи ваучери за закупуване на гориво с намалена акцизна ставка. За да ползвате дизел с намален акциз, е необходимо да водите и подадете Дневник за разходваното гориво за производство на първична селскостопанска продукция по вид и обем на извършваните механизирани обработки (във връзка с чл. 47в, ал. 3 от ЗПЗП). Агро Офис® Агроном изготвя този Дневник автоматично. Предимства на системата са:

Пестите време – използвайки вече въведената от вас информация за извършените агротехнически мероприятия, системата автоматично попълва вашия Дневник за секунди;

 • Отговаряте на нормативните изисквания – тъй като Агро Офис® Агроном е изцяло съобразен с изискванията на закона, вие можете да сте сигурни, че цялата информация за дейностите по култури, работилите машини, обработените площи, изразходваното гориво и разхода на декар ще бъде коректно попълнена. В случай, че използвате и Агро Офис® ГСМ, системата попълва и данни за закупеното гориво – доставчик, номер и дата на фактурата, количество;
 • Предпазвате се от грешки – системата ви предупреждава автоматично дали вашият разход на декар надвишава или е под определения лимит за съответната култура. Тъй като Дневникът се извежда в Ексел, вие можете да нанесете корекции по всяко време.

Най важния фактор за успешно планиране е наличието на информация, на която да се стъпи. Агро Офис® Агроном ще ви я даде!

Агро-икономически справки

След като замените овехтелия вече тефтер с Агро Офис® Агроном, специализираният продукт може да ви генерира много справки и сечения, които да ви отговорят на редица въпроси. Ето някои интересни справки:

 • Разходи по машини, механизатори, култури, землища и блокове
 • Себестойност по култури, по землища и по блокове
 • Приходи
 • Печалба
 • Сравнение на доходността на даден блок с друг или с предходна година
 • Сравнение на ефективността от определен хибрид, тор или препарат

Себестойност

Агро Офис® Агроном ви дава информация в реално време във всеки един момент за фактическата себестойност на всеки блок. Вижте колко сте заровили на всяко едно поле и според очакваните прогнози за добив и цени вземете правилното решение как ще торите и пръскате за напред.

Precision_Farming_Data

Технологична карта

Ако работите с технологични карти, Агро Офис® Агроном ви дава възможност да ги заложите в него. Още в началото на кампанията можете да направите план за всеки блок (или общо по култури) според технологията за отглеждане на съответната култура – на каква дълбочина ще са обработките, колко пъти ще торите или пръскате, какви ще са разходите за гориво, торове, препарати, рента и труд. След като въведете очаквания добив, софтуерът автоматично ви изчислява планираната печалба. По този начин лесно можете да прецените как да работите – за висок добив със скъпи торове или за умерен добив с по-евтини материали, например.

Разбира се, поради различни фактори (валежи, температури и т.н.), може да има отклонения от технологичната карта. Тъй като тя е свързана с дневника на агротехническите мероприятия, можете да получите справка колко материали сте вложили до момента, а колко са били заложени по план. И съответно да разберете дали разходите са в икономия или преразход, да анализирате на какво се дължи това и да предприемете необходимите мерки. Това можете да направите по всяко време, а не чак на края на годината, когато вече всичко е приключило.

Незаменим помощник за кандидатствалите по Агроекология

Програмата „Агроекология” е една чудесна възможност за усвояване на много добри субсидии. Ако сте кандидатствали по нея, вероятно вече сте разбрали, че изискванията там са много високи – трябва да имате готовност за сериозни проверки. Необходимо е да следите сеитбо-оборот, третирането с торове и препарати и спазването на добрите земеделски практики. За целта трябва да попълвате подробни отчети за всеки отделен блок. С Агро Офис® Агроном тези отчети се изготвят автоматично в определения формуляр за секунди.

За да осъществяване прецизното земеделие са необходими множество параметри, като –  добив на декар , гъстота на засяване, NDVI карта , предписаното и  внесеното количество (на торове и препарати за растителна защита), скоростта на обработките, съдържанието на хранителни вещества в почвата , валежите , релефа и т.нВъз основа на тези данни, могат да се вземат необходимите решения за увеличаване на добива и да се намалят разходите.

Yield_Maps
Карта на добива John Deere комбайн

Карта на добива

Kарата на добива ви дава точна и детайлна информация на за добива и влажността на реколтата – като общото и средното количество за обработваемата площ, както и за всяка точка по отделно. Така лесно можете да оцените потенциала на блоковете и рентабилността от различните култури и хибриди.

Поддържани данни (в зависимост от оборудването):

 • Култура и хибрид
 • Добив мокра маса(t) – общо или средно за декар, за цялото поле или конкретна точка
 • Влажност на зърното (%) – за цялата площ или определена точка
 • Обработена площ (ha), продължителност на работа (h)
 • Скорост на комбайна (km/h)
 • Оператор, машина, ширина на инвентара (m)
 • Разход на гориво (л) – за цялата обработка, на декар или за час
 • Надморска височина
 • И много други

Съвместими системи:

 • Дисплей на Ag Leader, модели  InCommand 800 и InCommand 1200
 • Дисплеи – John Deere – Green Star 2630

Сензорите за добив на Ag Leader са патентовани и са най-точните в бранша (1-3% максимално отклонение). На почти всички комбайни могат да бъдат монтирани, такива сензори.  А някои модели John Deer, CASE и NEW HOLLAND комбайни са фабрично оборудвани с тях по силата на OEM споразумение с Ag Leader .

Карта на приложение

Картата на приложение, показва предписаното и реално внесеното количество препарати за растителна защита, торове, и т.н. Тези карти са източник на информация, при анализа на състоянието на културите (увреждане и др.)

Application_Maps

Картите на приложение, също така показват и качеството на извършената обработка, като това дали има пропуски или припокриване (особено при ръчно управляема техника), дали оборудването работи правилно и т.н.

Показаният дисплей, показва пръскането след поникване на царевица. В лявата част на изображението(в син цвят) се вижда, че внесената течност е с еднообразна норма, с изключение на определени  точки, където стойностите са увеличават драстично – от 10 на 33 л/да. При изображението в дясно, можем да видим как при същите тези точки се наблюдава рязко спадане на скоростта – от 24 на 4 км/ч, което може да е причината за влошаване на добива именно в тези участъци. Също така, това подсказва, за проблем с механизмите на пръскачката.

Поддържани данни ( в зависимост от оборудването):

 • Внесено количество – за определена точка, средно на декар; общо
 • Предписаното количество – за определена точка, средно на декар; общо
 • Обработенa площ (дка), продължителност на работа (ч)
 • Скорост на техниката (km/h)
 • Оператор, машина, ширина на инвентара (m)
 • Разход на гориво за общо, за час или на декар
 • Релеф

Съвместими системи:

 • John Deere – Green Star 2630
 • Дисплей на Ag Leader, модели  InCommand 800 и InCommand 1200
 • ISO XML съвместими пръскачки и торачки

Карта на сеитбата

Тези карти, показват култура, сорта, хибрида във всеки отделен блок. Чрез тях, земеделските производители могат лесно да проследят гъстотата на засяване, в зависимост от спецификата на мястото и целевия добив. Картата на сеитбата дава изчерпателна информация за точния брой семена внесени в почвата, скоростта и качеството на извършената сеитба във всяка една точка. Така лесно ще можете да проследите пропуските или удвояванията извършени от сеялката както и качество на работата на механизатора.

Seeding_Maps
Посевна карта на царевица от сеялка Kinze / Ag Leader Integra дисплей

Сеитбените карти  имат приложение и при ротация на многогодишните култури.

Предоставяни данни (в зависимост от оборудването):

 • Култура и хибрид
 • Предписана норма– за даден участък или средно за цялото поле
 • Реално внесена норма – за даден участък или средно за цялото поле
 • Общото внесено количество семена (брой или изразходвани килограми)
 • Обработена площ (ha), продължителност на работа (h)
 • Скорост на техниката (km/h)
 • Оператор, машина, приложена ширина (m)
 • Надморска височина

Съвместими системи:

 • John Deere Green Star 2630
 • Дисплейте на Ag Leader, модел InCommand 800 и InCommand 1200
 • ISO XML съвместими сеялки

Карта с предписания – VRA

 Картата на предписанията е ключът към прецизното управление на земеделието. Тя реално дава възможност да бъдат извършвани обработки с променливи норми на приложение. Карта с предписания може да бъде изготвена за следните обработки:

 • Сеитба

Ползите от сеитба с променлива гъстота на засяване са максимално ефективното използване на потенциална почвата – в зоните с по висок потенциал например засяваме с гъстота 10 000 семена на декар, а в ниските 7-8 000 семена/ДКА. По този начин един път спестяваме семена в зоните, в които така или иначе потенциалът е нисък, аз освен това значително увеличаваме добива поради по-гъстото засяване в силните зони и предотвратяването на влошения добив от презасяване в слабите зони.

Как да установим потенциала на почвата: чрез използване на карта на добива, почвени анализи или карти или карта на площите, които са с напоителни системи.

 • Торене

Променливото торене е инструмент, който намалява чувствително разходите за торове и увеличава значително добивите – до над 10%. Ползите на променливото торене са, че технологията ви дава възможност да торите само там където е необходимо и то с точното количество. По този начин снижавате разхода на тор в зоните, където не е необходимо и подобрявате добива, чрез предотвратяване на „полягането“ причинено от прекомерно подхранване и натежаване на класа, а от друга страна избягвате недостатъчното наторяване в слабите зони.

Как да установим кои са силно запасените зони в блока и кои слабо: чрез прецизен почвен анализ,  или с използването на азотен сензор, който оптимизира торенето в реално време.

 • Пръскане

Технологията за управление на нормата на пръскане съобразно скоростта и карта с предписание, позволява на фермерите да внасят различни количества във всяка зона. Целта на тази система е да бъдат обработени допълнително проблемните райони от блока.

Предоставя данни за (в зависимост от оборудването):

 • Тип внасяне (торене, пръскане, сеитба)
 • Предписано количество (обем/ха)
 • Внесено количество

Съвместими системи:

 • John Deere Green Star 2630
 • Дисплейте на Ag Leader, модел InCommand 800 и InCommand 1200
 • ISO XML съвместими инвентари

Почвени анализи – очаквайте скоро!

Агро Офис® е мощен инструмент за планиране и управление на  вземането  на почвени проби.

За целта, може да се определят зони от които да се вземат пробите. Като всяка зона, може да има по няколко точки от които да се направи проба от почвата (показани като точки на картата). Тези места, могат да се вкарат като локации във вашето GPS устройство и така лесно да бъдат открити на полето.

След като почвените проби бъдат анализирани, резултатите могат да се вкарат в софтуера и така Агро Офис®, автоматично да изготви пъстра почвена карта със съдържанието на всички хранителни вещества в почвата  като – азот, фосфор, калий, рН, органично вещество (хумус), сяра, цинк и т.н

Предоставя данни за (в зависимост от направения анализ):

 • Мястото от което са взети проби
 • N (NH4, NO3, NO2), P, K
 • Съдържанието на : калий, магнезий, сяра, цинк, бор, хлор, мед, желязо и др.
 • Ph, електропроводимост
 • Съдържанието на : глина, пясък, хумус ( в %)

Почвени карти

Освен карта от почвен анализ с информация за хранителните вещества в почвата, в системата може да се зареди и карта с типа на почва и нейната текстура.

Soil_Type_Maps
Карта на видове почви

Типа  на почвата е характеристика, която във времето остава постоянна величина. Това е много важен фактор, защото в зависимост от него, се определят параметри като вместимост  на вода, хранителни вещества в почвата и т.н.

Предоставя данни за:

 • Състав на почвата – пясък, глина, тиня (в процентно съдържание)
 • Дълбочина на почвата – при оран

Топографска карта

Агро Офис® поддържа три вида изображения – карти от  Google Maps, карти на Microsoft Bing и Орто фото снимки, така можете да видите земите си като най-актуалното изображение , към момента на проверка.

Друга важна характеристика, която определя влажността на почвата и хранителните й стойности е надморската височина. Затова Агро Офис® ви показва топографски карти, базирани на данните за надморската височина от GPS навигационните системи които използвате.

 

Яра Агро Офис Агроном е част от версии: Контрол и Експерт