AO_Dogovori

Yara Агро Офис® Договори

 

Агро Офис® Договори е незаменим помощник на арендаторите, земеделските производители и кооперации в България. Пословичната лекота, с която се работи с него, е гарантирана от нашия опит в разработването на софтуер от 1992 г. Този софтуер толкова ще улесни работата ви с арендни и наемни договори, имоти и собственици, че ще се запитате как сте се справяли без него досега. Никога не е било толкова лесно да изчислите дължимата рента, независимо дали е в пари, натура или комбиниранa. Всеки знае колко много време отнема изготвянето на справки-декларации към ОС „Земеделие“ и НАП. Грешките не са изключени, а вие добре знаете до какво води това. Естествено, използвайки Агро Офис® Договори, тези проблеми изчезват завинаги, тъй като той автоматично изготвя Анкетна карта, Декларация по чл. 69 – за собствената и Заявление по  чл. 70 – за   наетата земя, Декларация по чл. 73 – за изплатената рента и справките за Националния статистически институт.

Софтуерът обхваща:

» Електронен регистър на договори

» Печат на договори и анекси

» Изчисляване и изплащане на рента

» Наследници и родословно дърво

» Печат на разписка за рента и разходен касов ордер

» Лично ползване

» Дялови капитали и дивиденти

» Генериране на декларации по чл. 69 и чл.70, НАП и Анкетна карта

» Справки

» Връзка към Агро Офис® Карти

Всеки земеделец в България знае колко разпокъсана на малки имоти е земята. Проблемите, които се пораждат от това, са много – стотици, а понякога и хиляди арендни /наемни договори, имоти и собственици. После идват трудностите при изчисляването на рентата, а накрая и изготвянето на справки-декларации към ОС „Земеделие” и НАП, което отнема дни наред. Няма ли да е страхотно, ако можете да се справите с всички тези трудности и намерите решение още сега?

Създайте в Агро Офис® Договори електронен архив, като прикачите сканирани скици на имоти, документи за собственост и самите договори. Така никога няма да се наложи да търсите документи с часове. Лесно можете да откриете информация за всички сключени арендни и наемни договори – срок на договора, за кои имоти и с кои собственици е сключен и др. Спрете да „ровите” в прашните папки с договори, нотариални актове, копия на лични карти и т.н. още сега.

 • Печат на договори и анекси

Агро Офис® Договори ви дава възможност за автоматичен печат на договори. Това е изключително улеснение и пести много време, особено при наемните договори, които се подновяват всяка година. Ако някой договор изтича, можете да го удължите с анекс за секунди, веднага щом собственикът на имотите дойде при вас за рентата си.

 • Печат на разписка за рента и разходен касов ордер

Агро Офис® Договори печата разписка и разходен касов ордер при изплащане на рента. Край на писането на кочана с индиго

Ще спрете да смятате с елката в продължение на часове, защото Агро Офис® Договори ще го прави вместо вас. Той е незаменим в изчисляването на рента. Правилата за изчисляване на рента могат да бъдат настройвани изключително гъвкаво – според тип договор, категория и землище, обработваема/необработваема земя и други. Ще са ви необходими буквално няколко секунди, да настроите изчисляване на рента за дадена група от договори. Авансово изплащане на рента, изплащане на рента по договори частично и цялостно – вие го поискахте – ние го направихме.

naslednici-Agro-Ofis

Броят на собствениците, настоящи и бивши, обикновено няколкократно надвишава броя на имотите. За съжаление това съотношение с годините непрестанно се усложнява с появата на нови наследници и раздробяването на имотите. Често се случва един човек да е съсобственик на няколко имота и един имот да има много собственици. Обработката на информация за собствениците е изключително трудоемък и продължителен процес. Ние създадохме специално за вас модул „Наследници и родословно дърво” – слагате отметка „починал”, въвеждате наследниците с техния дял, а Агро Офис® Договори свършва цялата работа вместо вас. Всичките имоти и договори на починалия собственик се разпределят автоматично между наследниците му.

Лично ползване и дялов капитал

 • Лично ползване         

                           

Много собственици желаят да заявят земя за лично ползване. За заявените декари Агро Офис® Договори не начислява рента и има възможност да въведете дължима сума за извършените обработки. Ако дължимата за обработки сума се внесе в касата, Агро Офис® Договори издава приходен касов ордер, в противен случай дължимото се приспада от рентата. С Агро Офис® Договори можете да определите лимит на личното ползване. Например, собственици с имоти до 10 дка имат право на 20% за лично ползване, а тези с над 10 дка – 30%. Агро Офис® Договори следи този лимит да не бъде надвишен. В справките на Агро Офис® Договори можете да видите цялото дължимо количество продукция за лично ползване по култури.

 • Дялови капитали и дивиденти

dialov-kapital-Agro-Ofis2

Агро Офис® Договори дава възможност за изчисляване на дивидент, характерно за земеделските кооперации. При въвеждане на процент годишен дивидент, Агро Офис® Договори изчислява дължимото за всички член-кооператори на база дяловата вноска. Има възможност дивидентът да бъде капитализиран, т.е. да не бъде изплащан, а прехвърлен към капитала. С Агро Офис® Договори можете да разпределите определена сума от печалбата към всички кооператори, като автоматично се изчислява колко трябва да получи всеки кооператор на база дяловия му капитал. Чрез справките на Агро Офис® Договори можете да следите всички движения на капитала – колко е внесен, колко е изплатен, какъв е наличният капитал за собственик и за цялата кооперация и др. Аналогично се следят и дивидентите – колко са начислени по години, колко данък се очаква да бъде удържан, колко е изплатен и др.

 • Генериране на декларации по чл. 69 и чл.70, НАП и Анкетна карта

Единен формат Заявление чл.70

Заявление по чл. 70

Единен формат Декларация чл.69

Декларация по чл. 69

Много от вас срещат сериозни трудности при попълване на справките към ОС „Земеделие“ и НАП. Често се случват грешки, а те струват скъпо. Край на тези проблеми с Агро Офис® Договори, тъй като той автоматично попълва Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, декларация по чл. 69 и Заявление по чл. 70 – Приложение 1 и Приложение 2 (бившата декларация по чл.70) и декларация по чл. 73 към НАП за изплатената рента. Страхотно е, че сега изготвянето на всички тези справки отнема няколко секунди, а не дни.  Дългите дни, а понякога и нощи, в изготвяне на справки за ОС „Земеделие” и НАП ще останат завинаги в миналото.

 • Справки

spravki-Agro-Ofis2

-Справките са силата на Агро Офис® Договори – ето и някои от тях:

-Имоти по землища

-Имоти по договори

-Имоти по собственици

-Договори и анекси

-Изтичащи договори

-Рента по землища – любима на много земеделци

-Справка за всички издадени разписки

-Всяка справка може да се експортира в Ексел само с едно кликване на мишката.

Връзка към Агро Офис Карти

vryzkadogovorikarti5

Всички продукти от семейството на Агро Офис® са свързани помежду си. От досието на даден собственик можете директно да видите неговите имоти в Агро Офис® Карти – върху Картата на възстановената собственост и сателитни снимки. Също толкова лесно можете да визуализирате на картата всички имоти, влизащи в даден договор. Освен това и справките в Агро Офис® Договори са свързани с Агро Офис® Карти – така можете веднага да видите на картата всички имоти от изтичащите ви договори, например.

Връзката между двата продукта помага и когато въвеждате нови имоти в Агро Офис® Договори: можете автоматично да извлечете данни за площ, начин на трайно ползване, собственик и др. директно от Картата на възстановената собственост. Освен че спестявате време, така се предпазвате от грешки при въвеждане на информацията.

Но това не е всичко – тъй като връзката е двупосочна, ако щракнете на произволен имот на картата, веднага можете да проверите дали имате договор за него и, ако да – с кого.

Други екстри

 • Едновременна работа в мрежа на много потребители
 • Работа с отдалечени работни места (през интернет) в реално време
 • Потребители с различни права
 • Многофирмена версия с обобщени справки за всички фирми
 • При въвеждане номер на нотариус, автоматично се извеждат имена и населено място

• Едновременна работа в мрежа на много потребители

• Работа с отдалечени работни места (през интернет) в реално време

• Потребители с различни права

• Многофирмена версия

• При въвеждане номер на нотариус, автоматично се извеждат имена и населено място