Агро Офис Версия Премиум

Агро Офис® Премиум

Compass дисплей за автоматично управление

Агрономическа ефективност, Анализ на дейностите на полето, планиране на дейностите.

Анализирането на агрономическата ефективност, връзка към данни от метеостанции, етапа на развитие на културите ( N-tester визуализация на измервания), потребността от азот ( N-sensor визуализация на карти );

– Всички функционалности от версия ЕКСПЕРТ;
– Визуализиране на информацията от GPS навигационните дисплеи: Използвайте информацията от вашите GPS навигациите и получете подробни карти с информация за покритие, добив, норма на торене, пръскане или на сеитба във всяка точка от блока:
– Карта на покритие: Заредете и анализирайте картите от пръскането, торенето, сеитбата и др., вижте нормата, препокритите и непокрити площи. Анализирайте качеството на извършената работа;
– Карта на добива: Вижте количеството и влажността на добива във всяка точка от блока. Оценете потенциала на всеки блок, както и различията в него. Наложете няколко карти и приложете сеитба с променлива норма;
– Почвени анализи и карти: Заредете информацията от извършените почвени анализи, а софтуерът ще създаде автоматично карта на почвената запасеност. Приложете променливо торене;
– Сравнявайте и анализирайте различните карти;
– Предписания за торене и сеитба: На база на карта на добива, почвен анализ или комбинация от двете, изгответе карта с променливи норми на торене или сеитба за всеки блок. Свалете предписанието според марката на вашата GPS навигационна система;
– Мобилно приложение за изпращане на задачи към машините: поле, оператор, обработка, материал от склад и др. Въвеждане на извършената обработка директно на полето със Вашето устройство ( Android/IOS );

 

Агро Офис Премиум включва всичко от: Карти, Агроном и Склад + гореизброените функционалности.

Контакти:

052/60 15 18

ao@nik.bg