ao_gdpr_page

Агро Офис® GDPR

Compass дисплей за автоматично управление

Оставете Агро Офис® да се грижи по спазването на всички GDPR процедури. Генериране всички изисквани справки при проверка:

– Напътствия и практически стъпки за внедряване на GDPR в стопанството
– Регистър на личните данни – кой, кога е оперирал с лични данни
– Категории дейности
– Регистър на нарушения
– Политики – набор от информация
– Процедури по GDPR

Контакти:

052/ 60 15 18

ao@nik.bg