Агро Офис Версия Експерт

Агро Офис® Експерт

Compass дисплей за автоматично управление

Финансова ефективност в стопанството чрез оптимизиране на разходите

Ефективни справки за достигане на финансова ефективност чрез оптимизация на рзходите;
– Всички функционалности от версия КОНТРОЛ;
– Дневник на агротехнически мероприятия – следете подробно: Кой механизатор, с коя машина, колко работа е извършил? Какво количество гориво, торове, препарати и семена са изразходени?
– Данни от CAN шина: Освен данни за горивото, по CAN BUS на машината получавате информация за, обороти, температура, натоварване на двигателя и др.;
– Детайлна справка за изразходеното гориво: ден, седмица, месец;
– Годишна справка за изразходваното гориво за намалена акцизна ставка;
– Автоматично попълване на ДНЕВНИК РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА – Оставете Агро Офис® да попълни и генерира дневника вместо вас. Спестете време, когато то ви е необходимо;
– Технологична карта: Направете план за обработките по блокове според технологията за отглеждане на всяка култура. Следете отклоненията от плана и причините за тях. Справка за печалбата спрямо плана в реално време;
– Складове в дървовидна структура: Използвайте въведените за ваше улеснение складове за горива, торове, семена, препарати и продукция или организирайте складовото стопанство по ваш начин. Следете и управлявайте складовите си наличности;
– Изписване: Използвайте процедурата за автоматично изписване на материалите от склада при отчитане на работата на полето;
– Заприхождаване и остойностяване на реколтата от жътва;
– Агро-икономически справки: Набор от справки за разходи по блокове, култури, землища и машини. Следете себестойност по култури в реално време и всеки един момент;
– Връзка с порталите за отдалечен обмен на данни с дисплея в машината: MyJohnDeere.com; AgFiniti (AgLeader) и други;
– Сравнителен анализ на производителността по машини, полета, култури, хибриди и др.

Агро Офис Експерт включва функциите от: Карти, Агроном и Склад.

Контакти:

052/ 60 15 18

ao@nik.bg