Яра Агро Офис Договори Премиум

Агро Офис® Договори Премиум

Compass дисплей за автоматично управление

Софтуерно решение за експертни решения и възможности при специфични ситуации с менажиране на земя.

– Дялов капитал и дивиденти: Отчитате всички движения на капитала – колко е внесен, колко е изплатен и колко е наличен. Разпределете печалба и изчислете автоматично дивидент, на база дялов капитал;
– Многофирмена версия и възможност за оператори с различни права ( Възможност за администриране до 10 бенефициента );
– Консолидирана база данни за генериране на обобщена справка при многофирмено управление на договорите;
– Трансфер на номенклатурни данни между отделните фирми (бази данни/бенефициенти);
– Бърз импорт на голям брой имоти към договор с помощта на вграден Excel шаблон;
– Преотдаване на собствени и наети имоти към други арендатори;
– Следене на дължимата рента от други арендатори;
– Наследници и родословно дърво: Всички имоти на починал собственик се разпределят автоматично на наследниците според родословното дърво;
– Лично ползване: Раздайте продукция за лично ползване на собствениците на земята, според заявените от тях декари, като следите лимита им. Начислете разходите за обработки в брой или ги приспаднете от рентата;

* Функцията е приложима при активен абонамент за Агро Офис Старт

Яра Агро Офис Договори – Премиум допълва версия „Стандарт„, включвайки по-специфичните функции на общия модул „Договори

Контакти:

052/ 60 15 18

ao@nik.bg