Агро Офис Софтуер® за Земеделие

Агро Офис® - Старт

Карта на стопанството. Пълна видимост на полетата и машините. Отлична съвместимост с GPS навигационни системи с цел визуализация на работата и трасиране. Експорт и импорт на блокове от и към всички популярни системи на пазара: AgLeader, John Deere, Trimble, Müller, Topcon, Raven, Tee Jet и др., АВ линии ( функцията е реализирана за AgLeader, John Deere ).

Агро Офис® - Контрол

Контрол на разходите и дейностите. Цялостен контрол на блоковете, дейностите по полето и машините.

Агро Офис® - Експерт

Финансова ефективност чрез оптимизиране на разходите. Ефективни справки за достигане на финансова ефективност чрез оптимизация на разходите.

Агро Офис® - Премиум

Агрономическа ефективност, Анализ на дейностите на полето, планиране на дейностите. Анализирането на агрономическата ефективност, данните от времето (в реално време), етапа на развитие на културите, потребността от азот, рисковете болести – за оптимално планиране на агрономическата дейност.

Агро Офис® - Договори

Сигурно и лесно за работа решение за управление на собствена, наета земя и рентата. Анализирането на агрономическата ефективност, връзка към данни от метеостанции (в реално време- METEOBOT*), етапа на развитие на културите ( N-tester визуализация на измервания), потребността от азот ( N-sensor визуализация на карти )

Агро Офис® - Договори Премиум

Експертни решения и възможности за по специфични ситуации.

Агро Офис® - GDPR

Напътствия и практически стъпки за внедряване на GDPR в стопанството. Регистър на личните данни – кой, кога е оперирал с лични данни.

Агро Офис® - М - Мобилно Приложение

Достъп до най-важните и използвани функции на Агро Офис софтуера през мобилно устройство. Работете, докато сте в движение или на почивка! Подходящо както за устройства на Android, така и за такива на iOS.

Защо ни е необходим софтуера в модерното, прецизно земеделие?

Софтуерът е свързващото звено или „черешката на тортата“ в прецизното земеделие. За да прилага истинско прецизно земеделие фермерът има нужда от софтуер. Прецизното земеделие е един повтарящ се процес. Без софтуер не може да се завърши процесът прецизно земеделие.

  • Картиране – това е първата стъпка. Очертаването на блоковете и зареждането им в софтуера служи като основа за последващите стъпки. Освен това с помощта на софтуера могат да се създават АВ линии (шаблони за движение) предварително с цел възможно най-оптимално движение в блока с минимум завои и дължина на следата. По този начин се елиминира опасността механизатора да избере не оптималната посока на движение. Софтуерът дава възможност АВ линиите от една машина да бъдат използвани и за друга, а също така и очертанията на блоковете – без значение от марката на дисплея. Решението се казва Агро Офис® Карти – повече информация за софтуера можете да намерите тук
  • Визуализиране и анализиране на данните – втората стъпка е данните от обработките: сеитба, торене, пръскане жътва и други да бъдат прехвърлени и съхранени от дисплеите в софтуера. Така можете да видите качеството на извършените обработки (презастъпени и непокрити части), както и нормата и количеството на вложените материали. Решението се казва Агро Офис® Агроном – повече информация да намерите тук

Поддържани данни от обработките:

  • Сеитба – норма на засяване във всяка точка от блока ( InCommand 800 и InCommand 1200 )* + популация на семената (само при InCommand 1200 )*
  • Торене – норма на внасяне във всяка точка от блока ( InCommand 800 и InCommand 1200)*
  • Пръскане – норма на пръскане във всяка точка от блока ( InCommand 800 и InCommand 1200)*

* данните са достъпни ако дисплеят е свързан с инвентара посредством ISOBUS или допълнителен Ag Leder® контролер

  • жътва – карта на добива: количество и влажност във всяка точка от блока ( InCommand 800 и InCommand 1200)**

**данните са достъпни при инсталирано Ag Leader® оборудване за измерване на добива

  • Управление на данните – на тази стъпка всички данни заредени в софтуера се наслагват подобно на „сандвич“ – карта от сеитбата, карта при торене и пръскане, карта на добива и данни от почвени анализи. Софтуерът дава възможност на прецизния земеделец да анализира силните и слабите зони от блоковете и да изолира причините за това, като тази информация в последствие ще се използва за вземане на важни управленски решения. Решението е Агро Офис® Агроном.
  • Изготвяне на карти с предписания за променливо торене – това е последната стъпка, която ще ни даде по-високи добиви при по-ниски разходи следващия сезон. След като картите от: сеитбата, торенето, пръскането, жътвата(добива) и почвените анализи са насложени и са установени причините за различията нееднородността в различните зони идва момента да се създадат карти с променливи норми на влагане при: сеитбата, торенето и пръскането, а тези карти трябва само да бъдат прехвърлени в дисплея на Ag Leader® използвайки USB или Ag Finiti®. Решението е Агро Офис® Агроном.