Агро Офис® ГСМ

Иновативна система за контрол на зареждането на гориво от и във ведомствени и модулни бензиностанции. Продуктът ви дава пълен поглед върху това, какво се случва с гориво-колонката във вашия стопански двор – предназначен е за ведомствени бензиностанции, модулни бензиностанции, цистерни и други съдове за ГСМ.

Агро Офис® ГСМ e иновативна система за контрол на зареждането на гориво от и във ведомствени и модулни бензиностанции. Продуктът ви дава пълен поглед върху това, какво се случва с гориво-колонката във вашия стопански двор – предназначен е за ведомствени бензиностанции, модулни бензиностанции, цистерни и други съдове за ГСМ. В Агро Офис® ГСМ можете да видите,от една страна всяка доставката на гориво, а от друга всяко извършено зареждане от гориво-колонката с информация за час и дата, заредено количество гориво, както и кой механизатор или шофьор е заредил машината. Системата позволява вашият ГСМ да функционира без оператор и без злоупотреби и кражби на нафта. Това се случва посредством специални Агро Офис® чип-карти, с които разполага всеки оператор на машина – трактор, комбайн, пръскачка или автомобил. Гориво-колонката не позволява зареждане докато специалният чип не бъде допрян до четеца в близост до пистолета – след извършването  на тази бърза и лесна процедура зареждането започва. В резултат на това вие разполагате с подробна информация за извършените зареждания :

 • заредено количество гориво
 • час и дата на зареждане
 • механизатора извършил зареждането
 • налично гориво в ГСМ в проценти (опция)

Всичко това можете да виждате и проследявате в реално време и назад във времето на вашия компютър, таблет или дори смартфон – последното с помощта на Агро Офис® М.

Иновативната система от семейството на Агро Офис® за контрол на бензиностанциите и гориво-колонките в стопанството работи по следния начин: инсталацията е заключена за зареждане, дори при опит с пистолета операцията не може да се осъществи без специалната чип карта. След, като идентификатора на машината (чип картата) бъде доближена и допряна до специалния четец на колонката системата разрешава зареждането да започне. След привършване на зареждането и поставянето на пистолета на мястото му, инсталацията отново се заключва. Цялата информация – коя е машината на която е заредено гориво, в колко часа точно е започнало зареждането, в колко е приключило и най-важното какво количество е заредено – се записва в специално устройство монтирано на колонката или на цистерната, след което се синхронизира със сървъра, на който се намира и софтуера за следене. Синхронизацията става в реално време чрез GPSR модул (с помощта на мобилен интернет), като данните се изпращат на по-малко от минута. В случай, че зареждането се извършва от мобилна цистерна (горивовоз) и интернет връзката се загуби, цялата информация от извършените зареждания се запазва в паметта на устройството, и се изпраща на сървъра веднага след възобновяването на връзката.

Ползи от системата:

 • С Агро Офис® ГСМ ще имате пълен контрол на достъпа и зареждането във вашата ведомствена бензиностанция или ГСМ
 • Следите кой, кога и колко нафта е заредил
 • Следите наличното количество газьол в цистерната и знаете – кога и колко гориво да поръчате на вашия доставчик
 • Подходящ за мобилни цистерни (горивовози)
 • Автоматично заприхождаване на доставеното гориво в Агро Офис® Склад
 • Автоматично изписване на зареденото гориво по машини (трактори, комбайни и самоходни пръскачки)

Агро Офис® ГСМ се състои от:

 • GPRS модул за предаване на данни

Agro_Office_fuel

Агро Офис® ГСМ използва специален GPRS модем със SIM карта посредством който предава данните от извършените зареждания на специален сървър, а от там те достигат до вашия компютър или смартфон посредством Агро Офис® М.

 • Сонда в цистерната (опция)

Системата може да бъде оборудвана с нивомерна сонда в цистерната. Така можете да виждате във всеки един момент с какво количество гориво разполагате и да си направите сметка – кога да поръчате нова доставка. Софтуерът ви дава възможност, да въведете минимално количество и когато нивото падне под него – да получите известие за това дори и на смартфона.

 • GPS устройство

Агро Офис® ГСМ разполага и с GPS приемник и антена. Това прави системата изключително подходяща за монтаж на мобилни цистерни – горивовози. Голямото предимство в този случай е, че не е необходимо камиона или подвижната цистерна да бъдат оборудвани с компютър.

 • Устройство за идентификация и чип-карти

Machine_Identification

Устройството за идентификация е неотменна част от Агро Офис® GPS – то представлява четец за чип карти, като към него могат да се регистрират до 1000 карти. Посредством тези карти системата разпознава машината която се зарежда или водачът, който извършва зареждането. Без оторизиране с карта не е възможно зареждане.

 • Софтуер за следене на наличностите и зарежданията

GSM-grafika-spravka

Агро Офис® ГСМ се състои от хардуер, които се монтира на цистерната и софтуер от друга, който визуализира на вашия компютър извършените зареждания в реално време. В системата виждате получените доставки на гориво с информация за доставчик, количество, количество при 15 градуса и време на доставката от една страна, а от друга – подробен отчет за всички извършени зареждания с информация за дата и час, заредено количество и машина.

 • Връзка към Агро Офис® Агроном

Агро Офис® Агроном (Обработки) попълва автоматично Дневника за изразходеното гориво за производство на първична селскостопанска продукция по чл. 47 (справката за акцизните облекчения). Как става това: Агро Офис® ГСМ подава информация за всяка доставка на гориво и всяко зареждане на машина към модула Агро Офис® Агроном (Обработки). Ако разполагате и с Агро Офис® GPS целият процес се осъществява напълно автоматизирано и Вие не трябва да правите нищо.

 • Връзка към Агро Офис® Склад

Агро Офис® ГСМ има връзка с най-новия продукт от семейството на Агро Офис® – Агро Офис® Склад посредством, която всяка извършена доставка на гориво от доставчик се заприходява автоматично в склада, а всяко зареждане на машина с гориво, го изписва от склад ГСМ и го заприходява в резервоара на машината. По този начин Агро Офис® ви спестява много работа.

 • Връзка към Агро Офис® М – приложение за мобилни телефони

qr-codes

Безплатното мобилно приложение Агро Офис® М ви дава възможност да следите какво се случва във вашия Агро Офис® ГСМ. Разберете колко са запасите от гориво в ГСМ, кой, кога и коя машина е зареждал и всичко това от вашия смартфон по всяко време и на всяко място