Агро Офис® GPS

Иновативна система за наблюдение и следене на работата и движението на земеделската техника – трактори, комбайни, самоходни пръскачки и инвентар. 

Агро Офис®GPS e иновативна система за наблюдение и следене на работата и движението на земеделската техника – трактори, комбайни, самоходни пръскачки и инвентар. Агро Офис®GPS ви показва какво се случва на полето, докато сте в офиса или в движение. Вие виждате на вашия компютър или смарт телефон, коя машина колко работа е извършила, кой механизатор работи с нея, какъв е разходът на гориво и дали е в икономия или преразход, с каква скорост се движи и дали тя не е твърде висока, колко процента от блока са обработени и каква част остава, за да се довърши, както и много друга информация. Системата автоматично алармира при кражба на гориво, злоупотреби или опасност за неправилно извършване на агротехническото мероприятие.

 Агро Офис®GPS се състои от:

 • GPS устройство
 • Сонда в резервоара
 • Софтуер за визуализация на работата
 • Геозони
 • Идентификация на водач
 • Разпознаване на инвентар
 • Система за известяване
 • Връзка към Агро Офис®Агроном
 • Връзка към Агро Офис®М – приложение за мобилни телефони
 • В Агро Офис®GPS виждате движението и работата на машината директно върху сателитна снимка, КВС и очертание на блоковете и не трябва да се ровите в безкрайни таблици и числа.
 • В Агро Офис®GPS виждате дали вашият механизатор е работил качествено или не. Вие виждате дали има презастъпване и колко е то, както и дали има непокрити площи.
 • Агро Офис®GPS използва уникална система от геозони, даваща възможност за известие при влизане и излзиане от базата, при зареждане и кражба на гориво, както и излизане извън блока и много други.
 • Агро Офис®GPS е система, разработена специално за земеделието и е създадена за българския пазар от специалисти, познаващи спецификите и проблемите в този сектор. В Яра имаме собствени програмисти и инженери по електроника, работещи в екип, и така създадохме една безупречно функционираща система.

Това, което отличава системата Агро Офис®GPS от останалите подобни системи, е, че виждате не само къде се движи машината, с каква скорост и колко е горивото в резервоара. Вие можете да си отговорите на въпроси като:

 • Колко декара са обработени ефективно? А колко декара е презастъпването (неефективната работа)?
 • Колко е изразходеното гориво за работа? А колко – в транспортен режим?
 • Колко процента са обработени от блока? А колко декара ни остават до края?
 • Не оре ли с твърде висока скорост? А не дискова ли с твърде ниска?
 • Нощно време работила ли е машината, или само е стояла с включен двигател?
 • Къде точно е била машината, когато има рязък спад на нивото на горивото?

За да можете да виждате вашия агропарк в реално време, наш специалист извършва прецизиран монтаж на GPS устройство на сигурно място в машината. GPS устройството е оптимизирано за условията на работа на полето. То е изключително прецизно и е снабдено с GPS приемник и антена, които работят с трите спътникови системи за навигация: GPS, GLONASS и GALILEO. Агро Офис®GPS  предава данните в реално време през мобилен интернет. Устройството разполага с достатъчно голяма памет така, че дори и при загуба на сигнал от GSM оператора, данните ще се съхранят и ще бъдат изпратени веднага, след като машината влезе в обхват.

Агро Офис®GPS измерва много точно наличното, долятото и изразходено гориво посредством капацитивен датчик или с други думи – сонда в резервоара. По-новите машини разполагат с достатъчно точни фабрични сонди, към които свързваме Агро Офис®GPS. Ако машината ви е по-стара и не разполага с такава, нашият специалист ще монтира изпитана и надеждна сонда в резервоара на трактора или комбайна. И в двата случая – при използване на заводската сонда или при допълнителен монтаж, нашият екип извършва много прецизна калибрация на резервоара. След калибриране системата измерва горивото с номиналната точност 0,5%.

Агро Офис®GPS разполага с много удобен и лесен за работа софтуер, разработен от нашите софтуерни специалисти специално за нуждите на земеделието. В него вие виждате къде се намират вашите машини във всеки един момент и то директно върху сателитна снимка, граници на блокове и КВС. Виждате също така скоростта, с която се движат, наличното гориво в резервоара, каква част от блока е обработена и колко декара остават до покриване на целия блок. Агро Офис®GPS  дава възможност да видите следата и движението на дадена машина за деня, за последните седем дни, месец или произволно зададен период. Можете да прегледате работата на машината на забързан кадър подобно на клипче в YouTube.

Геозони

Голямо иновативно предимство на Агро Офис®GPS са геозоните – виртуално ограничени зони на картата, които са под постоянно сателитно наблюдение. Геозони могат да бъдат вашите блокове, базата, бензиностанцията и др. След като веднъж ги очертаете, проследяването на дейностите в тях става автоматично – искате да разберете кога е излязъл от базата Вашият механизатор, кога е влязъл в блока, в колко часа се е прибрал, колко часа е работил, кога и колко нафта е заредил, колко декара е обработил и има ли презастъпване или необработени площи? – Агро Офис®GPS ще направи това за Вас. С помощта на геозоните системата интелигентно разпознава кога движението на машината е в транспортен режим и отчита разхода на километър и кога е в режим на работа, а разходът – на декар.

 • Идентификация на водач

Агро Офис®GPS дава възможност за автоматично разпознаване на водача на машината. На всеки механизатор се зачислява чип под формата на ключодържател. Във всяка машина до стартерния ключ се поставя специален четец за чипове. След запалване на машината системата издава силен непрекъснат звук, докато механизаторът не допре личния си чип до четеца. По този начин в софтуера вече виждате коя машина от кой механизатор е управлявана.

 • Разпознаване на инвентар  

Както механизатора, Агро Офис®GPS може да разпознае и инвентара, с който машината работи, посредством идентификационен чип. В софтуера предварително е въведен списъкът от инвентари, като за всяка сеялка, пръскачка, плуг, брана и т.н. се въвежда ширината. След като има въведен инвентар, Агро Офис®GPS показва реалната следа на покритие подобно на навигационните системи, освен тънката „като конец” линия.

Агро Офис®GPS разполага със система за известяване при кражби, злоупотреби, опасност от неправилна обработка, начало и край на работния ден и др.:

 • Зареждане с гориво
 • Кражба на гориво
 • Излизане от базата
 • Връщане в базата
 • Позициониране на ГСМ-а
 • Излизане извън блока
 • Работа с прекомерно висока или ниска скорост

Всички тези известия се появяват в софтуера, а скоро ще можете да ги получавате и директно на вашия телефон в джоба благодарение на най-новата ни разработка – Агро Офис® за мобилен телефон. Така ще знаете какво се случва във стопанството навсякъде и по всяко време.

 • Връзка към Агро Офис®Агроном

Използването на Агро Офис®Агроном и Агро Офис®GPS в пакет ви дава възможност автоматизирано да въведете всяко едно агротехническо мероприятие (обработка) в програмата, като трябва да добавите ръчно само количеството семена, тор или препарат с няколко щраквания на мишката. Агро Офис®GPS автоматично улавя – машината, която е работила, декарите, които е покрила, презастъпването, изразходеното гориво, механизатора и инвентара.

 • Връзка към Агро Офис®М – приложение за мобилни телефони

Използвайте безплатното мобилно приложение Агро Офис®М и бъдете информирани по всяко време и на всяко място, какво се случва във вашето стопанство. На своя мобилен телефон ще можете да видите работата и движението на вашите машини, както и известията в реално време.