Мониторинг на Добива

Ag Leader® Мониторинг на Добива – Стандарт на Отрасъла 

По традиция „ОРИГИНАЛЪТ“ се явява и най-надежден. Не случайно първият продукт на Ag Leader® – системата за мониторинг на добива е най-разпространената в света. Създайте и преглеждайте картите на добива и влажността по време на жътвата и анализирайте веднага информацията. Разберете как състоянието на полето влияе на добива. Използвайте данните от всеки минал сезон, за да подобрите резултатите в настоящия. Оценете потенциала на вашите блокове.

Функции и предимства на системата:

  • Информация за плодородността и потенциала на полето, сверявайки картите на добива и влажността в реално време
  • Наложете карти на сеитбата върху картите на добива в реално време, за да видите веднага колебанията в блока по хибриди и сортове
  • Екран с обобщени данните за добива показващ оперативна информация за: количеството ожънати декари, среден и общ добив за блок
  • Функция AutoSwath™ за жътвата, за прибиране с хедeр, пълен винаги на максимум, клонящ към 100%, оставайки по-малко ъгли и краища (ками)
  • Информацията за влажността по време на прибирането позволява планиране и управление направо в кабината.
  • Вземете решение за оптимални условия за съхранение на зърното, въз основа на данни за влажност на реколтата
  • Подобрете селекцията на хибриди/сортове посредством данните за добива на полето от няколко предходни години.

Как работи:

Зърното навлиза в елеватора на комбайна, където специални сензори определят съдържанието на влага в зърната.           На входа на бункера се монтира патентованият сензор за потока на добива, който изчислява много точно теглото на попадналите зърна в бункера с отклонение между 1 и 3%, а често спада и под 1 %. Точните данни имат огромно значение за повишаване рентабилността и на управленските решения, които допринасят за увеличение на добива. Картирането на добива функционира при дисплеи Ag Leader® InCommand 800™ или InCommand 1200™

Резултат:

Повишавайки добива с 5% означава повишение на печалбата в размер на средно 9 лева/декар.

Контакти:

052/ 60 15 18

office.bg@yara.com

Още от Прецизно Земеделие: