DirectCommand™  - Максимизирайте Всяка Капка, Всеки Гранулат, Всяко Растение

DirectCommand™  е революция в областта на внасянето на торове, препарати и семена. Това е технология за управление и контрол на пръскачки и торачки. Уникалната функция AutoSwath™ елиминира препокритите площи, понижава себестойността и подпомага опазването на околната среда, като в същото време увеличава печалбата Ви.


Вредното въздействие от отнасянето на струята при пръскане

Функции и предимства на DirectCommand™:

 • AutoSwath™ – автоматично включва и изключва секции при излизане от блока, наличие на вече обработени участъци, или предварително въведени маркери и препятствия, което редуцира препокриването на вече третираните площи и оставянето на „дупки“ в блока. Контрол на нормите за внасяне на продукти, използвайки карти с предписания или ръчно зададени норми.
 • Възможност за променливо внасяне на един или няколко продукта едновременно.
 • Записване на извършените дейности по внасяне и информация за третираните участъци, внесеното количество и други.
 • Поддръжка на до три допълнителни сензора на налягане, изключвайки необходимостта от следене на датчици извън кабината.

Резултат: от 4 до 8% намаляване на разходите за торове, препарати и семена благодарение на AutoSwath, а инвестицията се възвръща след 2 години Внасяне продукти с DirectCommand™: 

 • Управление на торачки и пръскачки
 • Едновременно внасяне до 5 продукта
 • Управление на торачки със затворен цикъл
 • Поддръжка на карти с предписания за променливо торене/пръскане
 • Лесно създаване и редактиране на смес от различни продукти. Точно записване на данните
 • Контрол на до три канала за внасяне на гранулиран тор, използвайки нашия Strip-Till апликатор
 • Едновременно контролиране на амонячен и азотен стабилизатор с помощта на модула за внасяне на течни торове и препарати.
 • Торите само там, където е необходимо, въз основа на картите с предписание за променливо торене
 • Съхраняване на данните за торене и пръскане
 • ISOBUS™ модул – прост и ефективен метод за комуникация между Ag Leader InCommand 800™ и InCommand 1200™ дисплеи и конзолите на пръскачки и торачки. Функции за контрол на нормата на торене и пръскане, променливи норми на третиране, контрол на секциите и запис на данните
 • Аларми за висока и ниска скорост на вентилатора за сигнализиране при потенциален проблем

НОВО – Функция за последователна активация на контейнерите. С помощта на функцията за последователна активация на контейнери ще можете да внесете един и същи продукт (отделни продукти или смеси) последователно от няколко контейнера. Когато в контейнера има малко количество тор или е празен, системата автоматично активира следващия контейнер.


Торене с променлива норма на внасяне (VRA) с AgLeader

НОВО – смесване на продукти. Създайте списък с продукти, които обикновено използвате за конкретни цели през годината и ги запазете в дисплея (например преди поникване на царевица, след поникване на слънчоглед). За да настроите и проследявате определена смес от продукти, просто ги активирайте, като сложите или премахнете съответната флашка.

Микс-калкулаторът изчислява количеството на съставките според зададената от потребителя партида и създава списък с количествата продукти, които трябва да се поставят в контейнера. Ако сместа привърши по средата на полето, системата изчислява количеството продукти, които са необходими за завършване на обработката на полето и генерира списък на съдържанието, което следва да бъде добавено в резервоара.


Управление на торчака с AgLeader

НОВО – ISOBUS™ модул за управление на течни продукти. Съвместимост с ISOBUS™ стандартите за Terminal и Task Control. Тази функционалност позволява използването на системата с други марки дисплеи, съвместими с ISOBUS™ стандартите. Лесен за ползване метод на калибриране на струята, налягането и сензорите за скоростта на колелата – това е изключително важно за точната работа на системата.

Постоянно проследяване съотношението между струята на пръскане и налягането на системата. Това позволява да се улови проблемът в начален стадий и да се получи предупреждение в случай на неизправност на датчика или отклонение от калибрираните базови линии преди това.

Настройки за автоматизирано разгъване на щангата и поддържане на налягането в готовност, за да се гарантира пръскане с точни норми без спадане на производителността след първоначалното зареждане на резервоара за препарат. Освен това секциите се включват и изключват в края на блока. Поддръжка до 24 секции на щангата с цел намаляване на презастъпването при пръскане.


Управление на пръскачка с AgLeader

Контакти:

052/ 60 15 18

office.bg@yara.com

Още от Прецизно Земеделие: