Прецизно Земеделие

Какво е прецизно земеделие?

GPS навигационните системи и автоматичното управление са само основата на прецизното земеделие. Те помагат на земеделските производители да намалят своите разходи за производство, като елиминират презастъпването и непокритите площи, както и да избегнат влошаването на добива в зоните на презастъпване и пропуските. И не на последно място по-качествена сеитба в прави редове с еднакви разстояния.

Същинското прецизно земеделие обаче започва там където навигационните системи и автоматичното управление изчерпват своите високи ползи.

Кои продукти влизат в категорията прецизно земеделие?

• Управление на сеитбата – контрол на секциите и нормата
• Управление на пръскането и торенето – контрол на секциите и нормата
• Сканиране на азотната запасеност на растенията
• Картиране на добива
• Почвени анализи
• Управление на е данните от горепосочените операции в софтуер
• Извършване на последващите обработки (сеитба, торене, пръскане) с променливи норми на влагане

С какво ще ни помогне всичко това?

• Значително намаляване на разходите за торове, препарати и семена прилагайки технологията за обработки с променливи норми, като вложим точно необходимото количество тор или препарат или съобразим нормата на засяване с потенциала на земята. Също така и като приложим технология за включване и изключване на секциите при достигане на вече обработени площи.

• Увеличение на добива в следствие на правилно дозиране на торовете и препаратите, избягване на увреждането на реколтата в следствие на предозиране и презастъпване. Увеличение на добива в следствие на правилно избрана норма на засяване в зависимост от потенциала на почвата.

Мониторинг на Добива

По традиция „ОРИГИНАЛЪТ“ се явява и най-надежден. Не случайно първият продукт на Ag Leader – системата за мониторинг на добива е най-разпространената в света. Създайте и преглеждайте картите на добива и влажността по време на жътвата и анализирайте веднага информацията.

Научете Повече

SeedCommand™

SeedCommand™ е технология за управление на сеялки: контрол на нормата, включване/изключване на секциите и картиране на засетите семена. При всяка сеитбена кампания вие имате само един шанс да изкарате хубава реколта, нямате право на грешки. Уверете се, че Вашата сеялка работи оптимално и че всяко едно зрънце е засято на правилното място, за да получите висока реколта и съответно голяма печалба. С помощта на SeedCommand можете да получите цялата тази информация и да я анализирате…

Научете Повече

DirectCommand-управление-на-пръскачки-и-торачки

DirectCommand™

DirectCommand™ – Максимизирайте: всяка капка, всеки гранулат, всяко растение. DirectCommand™ е революция в областта на внасянето на торове, препарати и семена. Това е технология за управление и контрол на пръскачки и торачки. Уникалната функция AutoSwath™ елиминира препокритите площи, понижава себестойността и подпомага опазването на околната среда, като в същото време увеличава печалбата Ви…

Научете Повече

Софтуер

Софтуер

Софтуерът е гръбнакът в акуратното и ефективно земеделие. За да успее наистина да постигне симбиоза в прецизното фермерство, земеделецът има нужда от специализиран софтуер като Агро Офис. Акуратното земеделие в своята същност е един повтарящ се процес, който не би бил напълно осъществим без софтуер.

Научете Повече