Yara Агро Офис® Лайт

Ao Light Website Landing Page

Агро Офис® софтуерът за земеделие вече разполага с новата бюджетна версия „Лайт“ (Lite), предвидена специално за земеделци със стопанства по-малки от 1000дка, които искат да извършват някои от основните операции и проверки на своите имоти и полета без усилия през мобилното си устройство! Агро Офис®  Лайт можете да получите срещу минимална инвестиция от 10лв/месец* или 100лв/година! Защо да жертвате качество заради ниска цена след като можете да получите и двете!

*Условия на плащане на тримесечие или година.

Зареждайте актуално КВС в ZIP формат, предоставян безвъзмездно от ОСЗ по ЗСПЗЗ. Веднъж заредено в Агро Офис, можете да работите неограничено с него, дори и когато нямате обхват. Картата на възстановената собственост ще бъде винаги в джоба ви.

Какво можете да правите с Агро Офис Лайт?

Откривайте много лесно на полето имоти от кадастралната карта, за да ги обработвате в реални граници или да разработите необработваеми площи.

Въведете номер на имот и го визуализирайте лесно върху Bing сателитната снимка, за да предложите адекватно рентно плащане или цена за закупуване.

Зареждайте блокове в GPX и SHP формат, както и личните си очертания в ИСАК (BZS).

Намирайте бързо на полето границите на блокове, както и точки от парцели или обработваеми полета.

Очертавайте ръчно блокове чрез създаване на точки върху Bing сателитна снимка.

Редактирайте границите на блоковете и изрязвайте необработваемите площи от вътрешността им.

Организирайте стопанството си като групирате блоковете в неограничен брой слоеве и подслоеве в избрани от вас цветове.

Местете лесно блокове от една група в друга.

Разделяйте блоковете си на зони за почвени анализи. Сами определяйте точките за пробовземане или се доверете на нашата система. Открийте всяка точка на полето и вземете проба, дори и когато сте off line.

Как да се сдобиете с версия Лайт?

Можете да се регистрирате в софтуера през нашия уебсайт. (Моля, имайте предвид, че е необходимо потвърждаване на регистрацията, което става чрез автоматичен имейл, който ще получите от нас! Също така, е възможно някой път имейлът да попадне в папка "спам", така че, моля, проверете и там.).Веднъж регистрирани, можете да влезете в акаунта си не само през сайта, но и през приложението ни, което е достъпно за теглене (безплатно) от Google Play или Apple App Storе. Започнете работа още сега, а платете след като сами се убедите в ползите!

Искате ли да видите кратко демо видео на функциите на версия „Лайт“? Можете да го направите долу:

Следващото видео демонстрира бързо и ясно процесът за създаване на нова регистрация:

Yara N-Sensor

N-Sensor – решението за променливо торене с азот

Yara N-Sensor e азотен сензор за променливо торене, който измерва в реално време нуждата на растенията от азот и управлява в реално време нормата, с която с която торачката тори.

Yara N-Sensor осигурява приложението на правилното и оптимално количество тор във всяка една част от блока. През годините N-Sensor се е превърнал в еталон за прецизно земеделие.

Yara_N-Sensor

N-Sensor: „наблюдава“ културите от кабината на трактора

Променливото торене е една от главните цели на прецизното земеделие.  Необходими са много точни и ефективни инструменти, за да се определи точната и актуална нужда на растенията. Технологиите за дистанционно измерване (наблюдение) в реално време дават тази информация бързо, прецизно и рентабилно. Yara N-Sensor измерва усвояния азот на база на отразената светлина от повърхността на растенията (листата и стъблото) и по този начин осъществява променливо торене в реално време.

Ползи от използването на N-Sensor

 • Осигуряване на оптималното количество тор във всяка част от полето
 • Повишаване на потенциала на реколтата в цялото поле
 • Повишаване на ефективността при употребата на тор
 • Повишаване на добива
 • Редуциране на риска от полягане при житните култури
 • По-хомогенен добив и изравняване на качеството
 • Намаляване на времето и разходите за жътва
 • Намаляване на въздействието върху околната среда

 

Как работи Yara N-Sensor?

N-Sensor определя нуждата от азот като измерва отразената от растенията светлина покривайки площ около 50 кв. на всяко измерване. Измервания се правят всяка секунда. N-Sensor измерва отразяването на светлината при специфични диапазони, свързани със съдържанието на хлорофила и биомасата на културата. Той изчислява реално усвоения азот от културата. Оптималните норми на торене се изчисляват от специалните алгоритми в софтуер на N-Sensor на база на усвоения азот и се изпращат към контролера на торачката или пръскачката, която съответно променя внесеното количество във всеки един момент.

N-Sensor_VRA

Целият процес по определяне на нуждата от азот на растенията и внасянето на правилата норма тор се случва мигновено без забавяне.

„Агрономия в реално време“ – вече е възможно!

Разработка и развитие на N-Sensor

Разработването на Yara N-Sensoor започва средата на 90-те години в научно-изследователския център на Yara в Германия. Първият N-Sensor e пуснат в употреба 1999 г. за зърнено-житни култури.

N-Senosr_Classic

N-Sensor непрекъснато се развива и подобрява до днес, като се усъвършенстват алгоритмите за зърнено-житните култури, а освен това се добавят и нови култури като рапица, царевица и други. Само в периода между 1997 и 2010 са проведени над 250 полеви опита с цел развитие и подобряване на алгоритмите.

N-Sensor и N-Sensor ALS – две системи, една философия

През 2006 г. Yara пуска новия N-Sensor ALS (Active Light Source – активен източник на светлина), който работи по същия начин като класическия сензор – определя нуждата от азот на растенията на базата на отразената светлина. И двете системи използват едни и същи алгоритми базирани на полеви опити, и двете са свързани със дисплей в кабината на трактора, на който се записва GPS местоположение и измерената биомаса. Основната разлика между двете системи е, че ALS има собствен източник на светлина. Освен измерването на отразената дневна светлина N-Sensor ALS постоянно изпраща светлинен импулс използвайки ксенонови лампи.  Това прави ALS версията независима от околната светлина, като е годна за работа дори и през нощта.

N-Sensor

Постижения:

 • Yara N-Sensor ALS получи RASE златен медал през 2008
 • Увеличаване на добива от зърнено-житни култури с 3.5% без увеличаване на количествата тор
 • Увеличаване на добива от рапица с 3.9 % без увеличаване на количествата тор
 • Регистрирани са икономии на азот до 14%
 • Увеличената ефективност от употребата на азот намаля въглеродните емисии от 10-30%
 • Увеличаване на производителността при жътва с 12-20% чрез редуциране на полягането, по-малки загуби и по високи скорости на прибиране
 • Повишаване на консистенцията на протеиновите нива в зърнените култури средно с 0,2-0,5% над целта
 • 80% редуциране на полягането (в сравнение с културите, при които азотът е приложен при конвенционалните практики)

 

Yara N-Тester

Yara N-Tester – измерване на азота в листата

Yara N-Tester е ръчен уред за листно измерване на азота, който дава възможност за бързо и лесно установяване на точното състояние и нужда от азот по време на вегетация. Това дава възможност за бързи и точни препоръки – индивидуални за всяко поле или с други думи „фини настройки“ по време на сезона. Всичко това води до по-точни препоръки, по-висока рентабилност и минимизирано въздействие върху околната среда.

Yara_N_Tester

Попитайте вашето растение! 

Правилното време и точното количество азот за торене зависи от хранителния статус на растенията. N-Tester прави възможно определянето на нуждата от азот на растението директно на полето – лесно, сигурно и бързо. Нуждата от азотен тор на растенията никога не е константна (еднаква) и може да варира значително според сезона и според полето. Чрез разделяне на азотното торене на повече пъти (етапи) имаме възможност да оптимизираме азота според конкретните нужди на растенията във всяко поле и за всеки сезон (година).

Растителния анализ с N-Tester дава ценна информация за текущия хранителния баланс на растенията. При зърнено-житните култури от това измерване може да се изчисли оптималната нужда от азотно торене по време на вегетация.

N-Tester_izmervane

За кои култури може да бъде използван N-Tester?

Yara N-Tester е калибриран за зърнено-житни култури: зимна пшеница, зимен ечемик, както и за зимно тритикале и ръж. При тези култури той може да бъде използван за определяне на азотния баланс на растението, а от там се калкулира и специфичната за всяко поле препоръка за азотно торене.

Теоритично N-Tester може да бъде използван за измерване на хлорофилното съдържание в листата при всяко едно растение, а от там и полезен инструмент за управление на торенето. Но за максимален резултат трябва да бъде калибриран за съответната култура, което може да стане на местно ниво с помощта на полеви опити.

Yara_N-Tester_Pshenica

Използването на  N-Tester осигурява по-добра печалба

Проведени са серия от полеви опити, за да се оценят предимствата от употребата на N-Tester за фино прецизиране на азотното торене. Прилагането на  правилните нива азот при зърнено-житни култури може да донесе значително подобрение както на количеството на  добива, така и на качеството на продукцията.

Осигуряването на протеиново съдържание на зърното покриващо по-високи спецификации на търговците на продукция би могло да окаже значително влияние върху рентабилността. Опитите показват, че с използването на N-Tester протеиновото съдържание може да се увеличи значително.

Как работи Yara N-Tester?

N-Tester се базира на измерване на хлорофилното съдържание в листото, като това е право пропорционално свързано с азотния баланс на растението. Измерването се прави в средата на най-младото, напълно развито листо. Извършват се 30 „случайни“ измервания направени при движение в полето по шаблон „W”, които дават средна стойност на базата на която N-Tester изчислява каква е нуждата от азот за конкретното поле. Освен това тестерът дава и препоръка за тор, в случай, че нямаме лимитиращи фактори от към други хранителни вещества, като например Сяра.

new

Измерванията с N-Tester  се влияят силно от сорта на културата и стадия на развитие (фенологичната фаза). По тази причина измерванията с тестера трябва да бъдат калибрирани за да се отчетат тези вариации. Yara има разработени калибрации за зърнено-житни култури, за да се предоставят максимално прецизни препоръки.

Как можем да изпозлваме N-Tester ?

N-Tester може да бъде използван по два начина:

Инструмент за наблюдение на реколтата

N-Tester може да се използва като инструмент за наблюдение и анализиране на растенията, за да се определят относителните промени в стойностите на азота. За целта трябва да се извършват регулярни измервания по време на сезона – на всеки една или две седмици, като уредът ни дава 3 цифрено число (N-Tester единици).

На общо основание при зърнено-житните култури над 700 N-Tester единици показва, че културата има достатъчно азот, докато стойности под 650 подсказват за азотен дефицит. Между 650 и 700 единици се изисква преценка основана на скорошни приложения с азот, предшестващи органични торове, текущо време и условия на отглеждане. Важен показател също така е дали N-Tester единиците са се увеличили или спадали от предишното измерване, като спада говори за нужда от допълнително торене, а увеличението – обратното.

N-тестерът има способността да открива промените в съдържанието на азот в листата, преди да са забележими с невъоръжено око. Следователно, той може да бъде изключително полезен за определяне на времето за прилагане на азотно торене. При използването на този момент не е нужно да се избира – култура или сорт.

Инструмент за препоръки за торене с азот

N-Tester може да бъде използван при зимна пшеница и ечемик, за да осигури актуални препоръки за торене с азот за фази между 37 и 51. Това предоставя възможност за фино прецизиране на последното торене с цел качество на добива.

Preporaki_Yara_N-Tester

Megalab – почвени и листни анализи и препоръки

Почвени и листни анализи от Yara

Лабораторията на Yara в Поклингтон, Англия има над 40 години опит в извършването на различни анализи в земеделието – почва, растения, плодове, води и др.  Понастоящем в лабораторията се извършват над 2 милиона проби на година от над 50 държави в света. Все по-често организацията и капацитетът позволяват, да се извършват по договор анализи дори и за други лаборатории, на които им нужен по-голям капацитет.

Значително предимство на лабораторията на Yara e начинът по който данните от анализите се интерпретират в конкретни препоръки за торене. Интерпретацията е базирана на резултатите от полеви опити извършени през последните няколко десетилетия в различни държави, както и отличното познаване на нуждите от хранителни вещества на различните култури. Тези специфични за всяка култура алгоритми са вкарани в специална софтуерна система –  Megalab. Megalab представя аналитични данни от селскостопански проби (почви, листа, води и др.) като отчет с интерпретация, препоръки за хранене на растенията и агрономически съвет.

Yara_Megalab

 

Всичко това дава огромно предимство и отличава почвените и листни анализи на Yara

Защо да използваме почвени и листни анализи?

Набавянето и използването на точна информация под формата на аналитични данни е от ключов фактор за вземане на правилни решения в земеделието. От агрономическа гледна точка тази информация дава възможност за планиране на програма за торене, която е точна, навременна и не на последно място екологична. Освен това навременното идентифициране на потенциални проблеми в определени зони дава възможност да бъдат предприети правилни действия и да се предотвратят загуби или скъпо струващи третирания.

poch

Накратко, почвените и листни анализи предоставят критично важна информация, необходима, за да се гарантира, че всички решения свързани с торенето на културите са точни, ефикасни, рентабилни и адекватни.

Ползи и предимства от почвени проби и анализ

 • Широкоспектърен анализ на състоянието на хранителните вещества в почвата по 20 показателя – P, K, Mg, pH, L.R., Ca, S, Na, Mn, Cu, Fe, Zn, Mo, B, CEC (Катионен обмен), Органичен състав (% – пясък, % – глина, % – тиня), почвена структура
 • Съставяне на точна и адекватна програма за торене според културата
 • Предотвратяване на появата на хранителен дефицит
 • Получаване на препоръка за прилагане на нужния тор
 • Изясняване на причините за наличието по-слаби зони в полето, които се характеризират с по-ниско качество на реколтата

Kaca

Ползи и предимства от листни проби и анализ

 • Широкоспектърен анализ на 12 хранителни вещества – N, P, K, Mg, Ca, S, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo
 • Постигане на максимален добив, чрез усвояване на пълния потенциал на растенията
 • Навременно установяване на проблема, за да се предотврати негативния ефект от недостиг на хранителни вещества
 • Установяване на т.нар. „Скрит глад“, който може да бъде и без видими с просто око симптоми
 • Получаване на препоръка за прилагане на точния тор

Експресно обслужване

Основна цел на Megalab е да се осигури бърза, точна, рентабилна и разбираема аналитична услуга за земеделците. Зад всеки един етап от процеса стои екип от квалифицирани специалисти.

Тъй като в разгара на сезона съветите и препоръките трябва да бъдат навременни -лабораторията в Поклингтон разполага с необходимото оборудване и персонал за бързо обработване на пробите. При нормални условия процесът от получаването на пробата в лабораторията до връщането на резултатите по имейл е в рамките на три работни. Отделно от това транспортирането на пробата от полето (в България) до Лабораторията в Англия трае от 2 до 7 дни.

Високо ниво на качество

Високото ниво на качество е от основно значение за всичко, което се прави в Yara Analytical Services. Съществува стабилна вътрешна система за качество, за да се гарантира, че всички генерирани данни са надеждни и точни. Освен това, лабораторията притежава нива на акредитация BS-EN-ISO 9001: 2008 и ISO / IEC 17025: 2005.

Освен това, използването на най-добрите и най-новите аналитични уреди, управлявани от екип от опитни и квалифицирани служители, гарантира, че може да бъде удовлетворено почти всяко аналитично искане.

Megalab

За повече информация, можете да погледнете нашата брошура .

Мониторинг на добива

Ag Leader® МОНИТОРИНГ НА ДОБИВА. СТАНДАРТ НА ОТРАСЪЛА

 

По традиция „ОРИГИНАЛЪТ“ се явява и най-надежден. Не случайно първият продукт на Ag Leader® – системата за мониторинг на добива е най-разпространената в света. Създайте и преглеждайте картите на добива и влажността по време на жътвата и анализирайте веднага информацията. Разберете как състоянието на полето влияе на добива. Използвайте данните от всеки минал сезон, за да подобрите резултатите в настоящия. Оценете потенциала на вашите блокове.

Колебанията в добива на един блок

Функции и предимства на системата:

 • Информация за плодородността и потенциала на полето, сверявайки картите на добива и влажността в реално време
 • Наложете карти на сеитбата върху картите на добива в реално време, за да видите веднага колебанията в блока по хибриди и сортове
 • Екран с обобщени данните за добива показващ оперативна информация за: количеството ожънати декари, среден и общ добив за блок
 • Функция AutoSwath™ за жътвата, за прибиране с хедeр, пълен винаги на максимум, клонящ към 100%, оставайки по-малко ъгли и краища (ками)
 • Информацията за влажността по време на прибирането позволява планиране и управление направо в кабината.
 • Вземете решение за оптимални условия за съхранение на зърното, въз основа на данни за влажност на реколтата
 • Подобрете селекцията на хибриди/сортове посредством данните за добива на полето от няколко предходни години.

Как работи:

1

Зърното навлиза в елеватора на комбайна, където специални сензори определят съдържанието на влага в зърната.

 

 

 

 

2

 

На входа на бункера се монтира патентованият сензор за потока на добива, който изчислява много точно теглото на попадналите зърна в бункера с отклонение между 1 и 3%, а често спада и под 1 %.

 

 

 

3
Точните данни имат огромно значение за повишаване рентабилността и на управленските решения, които допринасят за увеличение на добива.

Картирането на добива функционира при дисплеи Ag Leader® InCommand 800™ или InCommand 1200

 

 

Резултат:

Повишавайки добива с 5% означава повишение на печалбата в размер на средно 9 лева/декар.

SeedCommand™

seedCommandSS

SeedCommand™ – ИЗВЛЕЧЕТЕ МАКСИМУМА ОТ ВСЯКО ЕДНО ЗАСЯТО ЗРЪНЦЕ

SeedCommand™ е технология за управление на сеялки: контрол на нормата, включване/изключване на секциите и картиране на засетите семена. При всяка сеитбена кампания вие имате само един шанс да изкарате хубава реколта, нямате право на грешки. Уверете се, че Вашата сеялка работи оптимално и че всяко едно зрънце е засято на правилното място, за да получите висока реколта и съответно голяма печалба. С помощта на SeedCommand™ можете да получите цялата тази информация и да я анализирате.

Предимства на SeedCommand™:

 • Елиминирайте препокриванията с AutoSwath™, за да понижите разхода на семена и да увеличите количеството на добива
 • Възможност за увеличаване на работното време за сеитба чрез работа през тъмната част на денонощието
 • Избягване на непокрити или препокрити площи – особено актуално при семена с различна форма и размери
 • Картиране на сортовете семена, норма на посева, дата на посева и други данни, записани по време на сеитбата
 • Максимизиране на добива с помощта на системата за сеитба с променливи норми
 • Равномерно и едновременно израстване, поникване и развиване на растението посредством използването на хидравлично управление дълбочината на посева (Hydraulic Down Force)
 • Автоматично включване и изключване на редове и секции с помощта на SureStop™ съединители за верижно задвижваните сеялки и SureVac™ електрически съединители за вакумни сеялки – съвместимост с John Deere
AgLeader_clutch
AgLeader съединител за контрол на всяка секция по отделно

Резултат от SeedCommand™: правилното засяване ще увеличи добива с до 40%

Section_control_result

 

Тоталният мониторинг на сеитбата елиминира необходимостта от втори дисплей за сеялката.

Картиране на сеитбата във всеки отделен ред
 • Производителност на сеялкатата
 • Качество на засяване в разстояния (%)
 • Разстояние между семената (см)
 • Проследяване сингулацията: пропуските или пускането на две семена едновременно по редове
 • Пропуски (%)
 • Дублиране (%)

Засяване на семената

 

Проследяване сингулацията: пропуските или пускането на две семена едновременно по редове

AdvancedSeedMonitoring_2

Норма на сеитбата

 

Сеитба с променливи норми на база на карта с предписания

Seeder_and_fertilizer_Mixing

Картиране и съхранение на данните

 

Записване и картиране на различните видове хибриди според тяхното местоположение

Hybrid_Variety

Сингулация

 

Преглед на вкараните семена и равно разстояние между редовете

Управление на натиска при сеитбата

 

 

 

 

 

 

 

 

DirectCommand™

DirectCommand™  – МАКСИМИЗИРАЙТЕ: ВСЯКА КАПКА. ВСЕКИ ГРАНУЛАТ. ВСЯКО РАСТЕНИЕ.

DirectCommand™  е революция в областта на внасянето на торове, препарати и семена. Това е технология за управление и контрол на пръскачки и торачки. Уникалната функция AutoSwath™ елиминира препокритите площи, понижава себестойността и подпомага опазването на околната среда, като в същото време увеличава печалбата Ви.

Вредното въздействие от отнасянето на струята при пръскане

Функции и предимства на DirectCommand™: 

 • AutoSwath™ – автоматично включва и изключва секции при излизане от блока, наличие на вече обработени участъци, или предварително въведени маркери и препятствия, което редуцира препокриването на вече третираните площи и оставянето на „дупки“ в блока. Контрол на нормите за внасяне на продукти, използвайки карти с предписания или ръчно зададени норми.
 • Възможност за променливо внасяне на един или няколко продукта едновременно.
 • Записване на извършените дейности по внасяне и информация за третираните участъци, внесеното количество и други.
 • Поддръжка на до три допълнителни сензора на налягане, изключвайки необходимостта от следене на датчици извън кабината.

Резултат: от 4 до 8% намаляване на разходите за торове, препарати и семена благодарение на AutoSwath, а инвестицията се възвръща след 2 години

Внасяне продукти с DirectCommand™: 

 • Управление на торачки и пръскачки
 • Едновременно внасяне до 5 продукта
 • Управление на торачки със затворен цикъл
 • Поддръжка на карти с предписания за променливо торене/пръскане
 • Лесно създаване и редактиране на смес от различни продукти. Точно записване на данните
 • Контрол на до три канала за внасяне на гранулиран тор, използвайки нашия Strip-Till апликатор
 • Едновременно контролиране на амонячен и азотен стабилизатор с помощта на модула за внасяне на течни торове и препарати.
 • Торите само там, където е необходимо, въз основа на картите с предписание за променливо торене
 • Съхраняване на данните за торене и пръскане
 • ISOBUS™ модул – прост и ефективен метод за комуникация между Ag Leader InCommand 800™ и InCommand 1200™ дисплеи и конзолите на пръскачки и торачки. Функции за контрол на нормата на торене и пръскане, променливи норми на третиране, контрол на секциите и запис на данните
 • Аларми за висока и ниска скорост на вентилатора за сигнализиране при потенциален проблем

НОВО – Функция за последователна активация на контейнерите. С помощта на функцията за последователна активация на контейнери ще можете да внесете един и същи продукт (отделни продукти или смеси) последователно от няколко контейнера. Когато в контейнера има малко количество тор или е празен, системата автоматично активира следващия контейнер.

Ag_Leader_torene_VRA
Торене с променлива норма на внасяне (VRA) с AgLeader

 

НОВО – смесване на продукти. Създайте списък с продукти, които обикновено използвате за конкретни цели през годината и ги запазете в дисплея (например преди поникване на царевица, след поникване на слънчоглед). За да настроите и проследявате определена смес от продукти, просто ги активирайте, като сложите или премахнете съответната флашка. Микс-калкулаторът изчислява количеството на съставките според зададената от потребителя партида и създава списък с количествата продукти, които трябва да се поставят в контейнера. Ако сместа привърши по средата на полето, системата изчислява количеството продукти, които са необходими за завършване на обработката на полето и генерира списък на съдържанието, което следва да бъде добавено в резервоара.

Управление на торчака с AgLeader

 

НОВО – ISOBUS™ модул за управление на течни продукти. Съвместимост с ISOBUS™ стандартите за Terminal и Task Control. Тази функционалност позволява използването на системата с други марки дисплеи, съвместими с ISOBUS™ стандартите. Лесен за ползване метод на калибриране на струята, налягането и сензорите за скоростта на колелата – това е изключително важно за точната работа на системата. Постоянно проследяване съотношението между струята на пръскане и налягането на системата. Това позволява да се улови проблемът в начален стадий и да се получи предупреждение в случай на неизправност на датчика или отклонение от калибрираните базови линии преди това. Настройки за автоматизирано разгъване на щангата и поддържане на налягането в готовност, за да се гарантира пръскане с точни норми без спадане на производителността след първоначалното зареждане на резервоара за препарат. Освен това секциите се включват и изключват в края на блока. Поддръжка до 24 секции на щангата с цел намаляване на презастъпването при пръскане.

Управление на пръскачка с AgLeader

Софтуер

Софтуерът е свързващото звено или „черешката на тортата“ в прецизното земеделие. За да прилага истинско прецизно земеделие фермерът има нужда от софтуер. Прецизното земеделие е един повтарящ се процес. Без софтуер не може да се завърши процесът прецизно земеделие.

Защо ни е необходим софтуера в прецизното земеделие:

 • Картиране – това е първата стъпка. Очертаването на блоковете и зареждането им в софтуера служи като основа за последващите стъпки. Освен това с помощта на софтуера могат да се създават АВ линии (шаблони за движение) предварително с цел възможно най-оптимално движение в блока с минимум завои и дължина на следата. По този начин се елиминира опасността механизатора да избере не оптималната посока на движение. Софтуерът дава възможност АВ линиите от една машина да бъдат използвани и за друга, а също така и очертанията на блоковете – без значение от марката на дисплея. Решението се казва Агро Офис® Карти – повече информация за софтуера можете да намерите тук
 • Визуализиране и анализиране на данните – втората стъпка е данните от обработките: сеитба, торене, пръскане жътва и други да бъдат прехвърлени и съхранени от дисплеите в софтуера. Така можете да видите качеството на извършените обработки (презастъпени и непокрити части), както и нормата и количеството на вложените материали. Решението се казва Агро Офис® Агроном – повече информация да намерите тук

Поддържани данни от обработките:

 • Сеитба – норма на засяване във всяка точка от блока ( InCommand 800 и InCommand 1200 )* + популация на семената (само при InCommand 1200 )*
 • Торене – норма на внасяне във всяка точка от блока ( InCommand 800 и InCommand 1200)*
 • Пръскане – норма на пръскане във всяка точка от блока ( InCommand 800 и InCommand 1200)*

* данните са достъпни ако дисплеят е свързан с инвентара посредством ISOBUS или допълнителен Ag Leder® контролер

 • жътва – карта на добива: количество и влажност във всяка точка от блока ( InCommand 800 и InCommand 1200)**

**данните са достъпни при инсталирано Ag Leader® оборудване за измерване на добива

 • Управление на данните – на тази стъпка всички данни заредени в софтуера се наслагват подобно на „сандвич“ – карта от сеитбата, карта при торене и пръскане, карта на добива и данни от почвени анализи. Софтуерът дава възможност на прецизния земеделец да анализира силните и слабите зони от блоковете и да изолира причините за това, като тази информация в последствие ще се използва за вземане на важни управленски решения. Решението е Агро Офис® Агроном.
 • Изготвяне на карти с предписания за променливо торене – това е последната стъпка, която ще ни даде по-високи добиви при по-ниски разходи следващия сезон. След като картите от: сеитбата, торенето, пръскането, жътвата(добива) и почвените анализи са насложени и са установени причините за различията нееднородността в различните зони идва момента да се създадат карти с променливи норми на влагане при: сеитбата, торенето и пръскането, а тези карти трябва само да бъдат прехвърлени в дисплея на Ag Leader® използвайки USB или Ag Finiti®. Решението е Агро Офис® Агроном.

 

 

OnTrac 3™ – универсално управление

OnTrac3™ – УНИВЕРСАЛНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

Универсалното електрическо управление OnTrac3™ на Ag Leader® е нова система – без съединител, без четки, изцяло механично задвижвано устройство, осигурява висок въртящ момент за по-голяма мощност и по-бърза реакция, както и тиха работа.

Веднага ще усетите намаляване на умората и увеличаване на точността при работа от ред в ред, след инсталиране на OnTrac3™ на всеки един трактор, комбайн, самоходна пръскачка или друга машина без свързване към хидравлична система.

OnTrac3_HighRes_Web

Предимства на OnTrac3™:

 • Бърз и лесен монтаж
 • Лесно прехвърляне от машина на машина
 • Автоматично калибриране за бърза и лесна настройка
 • Лесно включване и изключване от дисплея или опционално от допълнителни педали
 • Деветосна теренна компенсация за неравностите на релефа – позволява на машината да се движи по хълмисти местности, бразди, водни канали и други.
 • Вграден компас – не позволява на машината да се отклонява от линиите на движение
 • Работа без приплъзване
 • Управление чрез дисплеите на Ag Leader® InCommand 800™ и InCommand 1200™ и Compass™
 • LED диагностични индикатори
 • Специални монтажни и комплекти за повече от 700 различни машини

Ag Leader OnTrac3™ моторът със зъбни колела значително превъзхожда системите с ролка на волана, защото тази система елиминира приплъзване.

OnTrack_Wheel

Steer Command™ – хидравлика

 

 

SteerCommand™  е система за автоматично управление на земеделска техника директно чрез хидравличната система на машината. Управлението на хидравликата е най-точното решение за земеделците, които търсят максимална прецизност.

StC_Label3_web

Предимства на SteerCommand™ :

 • Висока прецизност
 • Воланът на машината не се върти, докато SteerCommand™ я управлява
 • Системата използва допълнителни сензори за ъгъла на завиване на колелата
 • Усъвършенствани шаблони за управление
 • Поддържа всички режими за навигация, в това число и SmartPath™
 • Автоматично калибриране посредством дисплеите на Ag Leader прави инсталацията лесна – дори и при пренасянето и от една машина на друга

Steer_Command_GPS6500

Системата за управление на хидравликата SteerCommand™ се съчетава най-добре с приемника GPS 6500 с RTK корекционен сигнал за най-високи резултати.