Агро Офис

Това е цялостна софтуерна система, която създадохме специално, за да облекчим работата на българския земеделец. Тя се състои от различни продукти, които могат да работят както поотделно, така и в единна система. Предимствата на Агро Офис® са, че е надежден, лесен и приятен за работа, съобразен изцяло със законодателството в България. Успехът ни се дължи на опита – в  разработването на софтуер от 1992 г., а от 2008 г. се посветихме на земеделието.