Направете първата крачка към дигиталното и прецизно земеделие и ефективно управление на стопанството.

Научете Повече

Какво могат да осигурят дигиталните решения на полето и фермата?

Фермерите се съгласиха, че

Неразделна част от живота на един фермер е да взема важни решения, налагащи различни компетенции, за да има екологично и доходоносно стопанство. Това изисква анализирането на всяка една ситуация. Всяка информация може да се окаже значима, затова ежедневно се събират и съхраняват огромни количества данни в от различен формат и вид. За съжаление, често данните, които са разпръснати на хартия, в някакъв цифров формат, поставени в папки или архиви, запазени в навигационни системи или машини, се оказват без особена стойност.

Инструментите за управление на фермата ще Ви помогнат

Яра Агро Офис® е разработен с цел да направи прецизното фермерство и самото управление на стопанството лесно. Софтуерният продукт моментално съхранява всяка информация за Вашите полета и култури, за да можете да направите обстоен анализ на своята реколта, торене, сеитба, почва и др. По този начин можете да идентифицирате причините за конкретни условия и да вземете навременни и информирани решения. Системата улавя данни от телеметрия и безжични системи за трансфер на данни, като осигурява информация за реколтата, изработена площ, препоръчана норма на торене, приложена норма на торене, разход на гориво, нивото на горивото в резервоара, локация на машините и др. Правото да изберете своя предпочитан бранд за земеделско оборудване е изцяло Ваше. Така, Агро Офис® е отворен към работа със всички производители – Ag Leader, John Deere, Trimble, Topcon, Claas Telematics и много други.

Избрани Видеа

Video Screenshot1

Агро Офис - Основни Стъпки за Регистрация в Софтуера

Тъй като искаме да Ви улесним, когато решите да направите своята регистрация и да тествате нашия софтуерен продукт, ние създадохме това видео с цел да демонстрираме по възможно най-директния начин стъпките, които е нужно да предприемете за регистрация на своя акаунт.

Sure Drive - Thumbnail

Аg Leader - Sure Drive - Система за Автоматично Управление на Сеялки

Сеенето с изключителна прецизност е напълно възможно благодарение на нашия партньор AG Leader и системата Sure Drive, която ще Ви позволи електрическо, автоматично управление на Вашите сеялки!

Video-Screenshot3

Yara N-Tester - Представяне

Чрез лесно преносимия, ръчен инструмент на Яра, наречен N-Tester, имате възможността да измерите наситеността с азот на растенията, на база нивото на хлорофил в листата им, докато сте на полето. Уредът ще покаже точната нужда от азот на културите, като визуализира съдържанието на елемента в проценти.


Knowledge Grows

Почвени и листни анализи от Яра

Как да управляваме Сярата в нашите култури?

Сярата често е била пренебрегвана в миналото, тъй като емисиите на серен диоксид (SO2) от промишлените производства са гарантирали достатъчно и постоянно подаване на Сяра, чрез дъждовете. През последните години, поради редица регулации свързани с околната среда, значително са намалели емисиите на Сяра. Тези изменения ограничават количествата сяра, които попадат в почвата чрез нейния естествен...
Почвени и листни анализи – Вземане на Правилни Решения за Вашите Бъдещи Култури

Почвени и листни анализи – Вземане на Правилни Решения за Вашите Бъдещи Култури

Листните и почвените анализи са от огромно значение при вземането на важни решения относно растежа и здравето на посевите. Те могат да спестят проблеми...
Минерално хранене на растенията – необходимост без която не можем

Минерално Хранене на Растенията – Необходимост, Без Която не Можем

Минералният тор е основен компонент при растежа и поддръжката на доброто състояние на хранителните култури. Вижте защо това е така....