Conditii de utilizare

CONDIȚII GENERALE

Pentru utilizarea produselor și serviciilor software și hardware ale Agro Office ®
“Yara Bulgaria” SRL, cu sediul social în: Bulgaria, orașul Varna, str.”Todor Penev” № 2, o societate înregistrată în Registrul Comercial al Republicii Bulgaria sub CUI: 204081311, Cod TVA: BG204081311 (denumită în continuare „Furnizor“) face parte din grupul Yara International ASA și are dreptul de a furniza „Aagro Birou“ ® produse software și hardware și servicii pentru clienții finali (denumiţi în continuare „Clienți“) în condițiile descrise în acest document ( denumite în continuare “Termeni şi condiţii”).

I.     SUBIECT

1.1. Aceste condiții generale sunt menite să reglementeze relațiile dintre „Yara Bulgaria“ SRL, cu sediuil social în: Bulgaria, orașul Varna, str.”Todor Penev” № 2, o societate înregistrată în Registrul Comercial al Republicii Bulgaria sub CUI: 204081311, Cod TVA: BG204081311, denumită în continuare FURNIZOR, și utilizatorii, denumiți în continuare CLIENȚI, ai serviciului pe care îl furnizează, denumit în continuare SERVICIILE.
1.2. Termenii și condițiile generale se aplică tuturor clienților societăţii “Yara Bulgaria” SRL.
1.3. Acest document reprezintă Termenii și condițiile în sensul punctelor precedente și reglementează modul, termenii și condițiile în care „Yara Bulgaria“ SRL oferă drepturi netransferabile și limitate pentru utilizarea produselor și serviciilor oferite de societate pentru o perioadă determinată de către client.
1.4.Produsele și serviciile, precum și specificațiile, numărul și durata acestora , furnizate Clientului în cazul speciific, sunt determinate de condițiile specifice din documentul (-ele) de vânzare emise de către Furnizor  Clientului. Prin plata integrală sau parțială a prețului produselor sau serviciilor, inclusiv şi a celor pe baza de abonament, Clientul este de acord cu acești Termeni și condiții.
2. În baza acestor condiții, Furnizorul se obligă să:
2.1. Furnizeze drepturi exclusive, netransferabile și limitate pentru utilizarea software-ului Agro Office pentru o anumită perioadă de timp; să implementeze software-ul Agro Biro și să ofere instruire privind utilizarea acestuia;
2.2. Furnizeze și instaleze hardware;
2.3. Asigure furnizarea de asistență tehnică, actualizare a software-ului  și / sau servicii de GPS urmărire;
2.4. Furnizeze servicii de garanție și post-garanție.
3.  Modificările acestor Termeni sunt obligatorii pentru Clienți dacă nu depun un dezacord scris cu privire la modificările care vor fi postate pe www.yara.bg. Termenul limită pentru pretinderea dezacordului de către Client este 10 zile de la notificarea la adresa de e-mail înregistrată în sistemul Agro Office

3.1. În cazul în care unii dintre clienții nu sunt de acord cu modificările aduse termenilor și condițiilor, atunci fiecare parte are dreptul de a înceta relația sa contractuală cu un preaviz de o lună.

II. TERMENE

4. Aceste Condiţii Generale produc efect de la data acceptării ofertei de către fiecare client și se aplică până când clientul utilizează produsele și serviciile oferite de Yara Bulgaria Ltd – care fac obiectul acestor termeni..

III. DEFINIȚII

5.1 „Agro birou“ ® produse software și hardware și servicii sunt:
5.1.1 Agro Office „® Software:
• Hărți Agro Ofis®
• Contracte Agro Ofis®;
• Agro Ofis® agronom;
• Agro Ofis® stoc;
• Alte software-ul publicat pe www.yara.bg.
5.1.2 Agro Office „® software și hardware:
• Agro Ofis® GPS – echipamente de control, raportare și identificarea echipamentelor, operatori și echipamente;
• Ag Leader – echipamente pentru agricultura de precizie;
• Alte publicate pe www.yara.bg
5.2. Client înseamnă fiecare client al „Yara Bulgaria“ SRL către căreia „Yara Bulgaria“ SRL oferă drepturi netransferabile și limitate de a utiliza produsele oferite de societate pentru o anumită perioadă.
5.3. Sub taxa introducere şi  instruire se înţelege introducerea produselor  societăţii „Yara Bulgaria“ SRL la clienţii şi oferirea instruire pentru lucrul cu produse. În taxa introducere şi  instruire este inlusă crearea  de utilizator, setările sistemului, structura inițială a nomenclatoarelor, asistență în crearea nomenclatoarelor specifice clienților și formarea inițială a utilizatorilor.
5.4. Sub „Serviciu pe bază de abonament“ în sensul  acestor Condiții generale se va înţelege:
• Bază de Card pe Google sau Bing
• Actualizare (versiunile mai noi ale software-ului);
• Asistenţă sistematică  la refacerea bazelor de date deteriorate au vătămate fără vina clientului;
• Acces pentru intretinere – este oferit de  clientul în scopul  analizei mai detaliate a problemei;
• Instruirea inițială şi posterioară;
• Consultarea la telefon și chat prin acces de la distanță cu echipa Team Viewer.

5.5. Instruirea  în sensul acestor condiţii generale este exprimată prin oferirea completă a funcționalității modulului software-ului achiziționat de către client și cum să fie efectuat lucrul cu acestă.
5.6. Modurile de Instruire sunt următoarele:
5.6.1. Formarea inițială, care include 5 ore de formare pentru fiecare modul software achiziționat, precum același lucru se poate face după cum urmează:
– Formare de la distanță , atucnci când un  consultant de la  „Yara Bulgaria“ SRL efectuează formarea prin conexiunea la  calculator de distanță.
–  Formarea în biroul clientului – clientul plăteşte cheltuielile de deplasare şi diurnă în conformitate cu Ordonanța privind călătoriilor de afaceri și, dacă este necesar, cazarea consultantului în localitatea unde a fost efectuată  instruirea.
– Instruire în biroul Yara Bulgaria SRL în mun.Varna.
5.6.2. Formare în cadrul „Serviciului pe bază de abonament”, care include 10 ore de consultanţă gratuită în cadrul unui abonament de un an prin conexiune de la distanță la calculator. Fiecare client are dreptul de a comanda  formare într-un birou al său , pentru   care plăteşte cheltuielile de deplasare şi diurnă în conformitate cu Ordonanța privind călătoriilor de afaceri și, dacă este necesar, cazarea consultantului în localitatea unde a fost efectuată  instruirea.
5.6.3. Formare la cerere preliminară, care  permite fiecărui client să comande formarea  dincolo  de cea inițială și dincolo de cadrul serviciului de abonament.  În cazul comenzii  de formare, clientul plăteşte taxa de formare pentru orele de instruire, precum formarea se poate face prin conexiunea la  calculator de la distanță sau vizitând biroul clientului, acesta din urmă plăteşte cheltuielile de deplasare şi diurnă în conformitate cu Ordonanța privind călătoriilor de afaceri și, dacă este necesar, cazarea consultantului în localitatea unde a fost efectuată  instruirea.

IV. CARACTERISTICILE ȘI DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

6. Serviciile furnizate de Furnizorul Clientului includ una sau mai multe dintre următoarele:
6.1. Instalarea dispozitivelor GPS:
6.1.1. Instalarea dispozitivului GPS cu cartela SIM a “Yara Bulgaria” SRL;
6.1.2. Instalarea unui dispozitiv GPS cu o cartelă SIM a unui client, atunci când este necesară asigurarea unei cartele active  SIM DATE , cartela fiind oferitaă din partea  clientului înainte de a începe instalarea;
6.1.3. Transferul  dispozitivuzlui GPS către serverul Furnizorului (reconfigurarea dispozitivului și schimbarea posibila a cartelei SIM).
6.2. Monitorizarea nivelului de combustibil:
6.2.1. Montarea unui calculator al consumului  de combustibil (sonda de combustibil);
6.2.2. Conectarea la contorul de combustibil de fabrică;
6.2.3. Tararea rezervorului (golirea rezervorului  și umplerea la intervale regulate), precum este necesară asigurarea terenului de lucru, combustibilului, unui  vas suplimentar de combustibiul  și alimentare cu

220V de către client;
6.2.4. Conectare la magistrala CAN BUS;
6.2.5. Instalarea modulului ALLCAN300.

6.3. Instalarea dispozitivelor suplimentare:
6.3.1. Cititor iButton pentru identificarea mecanizatorului  sau echipamentului;
6.3.2. Instalarea prizei de identificare a echipamentului din partea maşinei;
6.3.3. Instalarea  bucşei de identificare  a inventarului din partea ionvestitorului;
6.4. Instalarea tehnicii Ag Leader.
6.5. Alte servicii neînregistrate , dar acceptate de părți.
7. Furnizorul trebuie să furnizeze Serviciul în mod rezonabil în modul de utilizare  acceptat, și în conformitate cu termenii ofertei acceptate de Client.
8. În cazul unor abateri de utilizare,  în temeiul acestor Condiții gemerale, Furnizorul poate restricționa temporar sau înceta definitiv prestarea Serviciului, inclusiv îndepărtarea de la dispozitivele  tehnice nformațiile privind unui Client neloial.

V. SOLICITARE  DE DESERVIRE

9. Furnizorul va furniza Clientului o ofertă scrisă sau verbală care include:
9.1. Produsul (produs software AO, dispozitiv) cu descrierea versiunii / modelului;
9.2. Abonament (în unele cazuri nu se poate), versiune;
9.3. Prețul;
9.4. Termenul de livrare;
9.5. Termenul de valabilitate al ofertei;
10. În cazul în care Clientul acceptă oferta după expirarea termenului de valabilitate stabilit în aceasta, Furnizorul nu garantează parametrii specificați în oferta, precum poate apărea o modificare a prețului și a termenilor de livrare.
11. Oferta pentru furnizareaa dreptului de utilizare a software-ului Agro Office poate fi acordată unui client numai de către persoanele autorizate de Furnizor (agenții comerciali). Oferta poate fi în formă scrisă sau verbală și, simultan cu prezentarea acesteia, reprezentantul comercial va furniza Clientului informații despre acești Condiţii generale și site-ul pe care sunt disponibile. Furnizorul nu este răspunzător pentru ofertele făcute de persoane neautorizate.
12. Oferta este considerată acceptată de către Client prin confirmare verbală sau în scris, trimisă la următoara adresă de e-mail: office.bg@yara.com .
13. După  plata de către Client a serviciului furnizat de Furnizor, acesta din urmă emite o factură originală, care va fi trimisă Clientului la adresa de e-mail înregistrată de acestă.
14. Un contract explicit pentru serviciul “Serviciul pe bauă de abonament” se face la cererea clientului, iar aceste condiții generale fac parte integrantă din acesta. Prin acceptarea ofertei și / sau plata facturii în care este inclus “Serviciul pe bauă de abonament”, Clientul acceptă condiţiile de utilizarerea acestuia.
15.1. După plata de către Client a serviciului furnizat de Furnizor, se procedează în cadrul de 24 de ore de lucru, la activarea utilizatorului, exprimat în:
15.1.1. înregistrarea noului  utilizator
15.1.2. acordarea drepturilor pentru modulul (modulele) relevant (e);
15.1.3. modificarea versiunii modulului;
15.1.4. acordarea  dreptului la un modul nou a unui utilizator deja existent

15.1.5. programarea instruirii.
15.2. În cazul de echipament  plătit (AO GPS, AgLeader) se va organiza instalarea în conformitate cu programul actual și cu aranjamentele (montaj / reparații) organizate până în acel moment.
15.3. După actualizarea graficului ,  clientul va fi notificat , când se va efectua instalarea și instruirea, precum și ce ar trebui să fie furnizat de către acesta din urmă: calculatoare,  angajaţi responsabili (care urmează să fie instruiți) mașină în repaus, la care va fi efectuată instalarea,  alte echipamente sau condiții – rezervor de combustibil, sursă de alimentare, hală în condiții de vreme foarte calde sau reci.

VI. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

16.1. Clientul se obligă să furnizeze informațiile, resursele, echipamentele și infrastructura necesare pentru buna funcționare a produselor și serviciilor și funcționarea normală a Furnizorului;
16.2. Clientul se obligă să informeze Furnizorul cu privire la orice probleme întâmpinate în utilizarea produselor și serviciilor;
16.3. Clientul se obligă să respecte instrucțiunile de utilizare descrise în Ghidul utilizatorului relevant și instrucțiunile furnizate de angajații Furnizorului;
16.4. Clientul se obligă să plătească preţul produselor și / sau serviciilor, furnizate de Furnizor în conformitate cu condițiile specificate în documentul (documentele) de vânzare.
16.5. Clientul va informa imediat furnizorul în caz de schimbare a adresei IP, precum clientul înțelege că schimbarea adresei de IP este asociată cu pierderea informaţiilor de la de software și de funcționarea încorecta a sa, pentru care Furnizoru nu va purta nici o răspundere.
16.6. Clientul se obligă să nu permită altcuiva, decât Furnizorului sau unui Centru de servicii autorizat de către Furnizor,  să suporte întreţinerea oricărui Software și / sau Hardware – obiect al întreţinerii pe bază de abonament.
16.7. Clientul se obligă să întrețină și să opereze Software-ul în mod corect, în conformitate cu instrucțiunile primite de la Furnizor și să permită utilizarea acestuia numai de personal competent și autorizat.
16.8. Clientul este responsabil pentru toate produsele și serviciile furnizate de terți, indiferent dacă sunt sau nu recomandaţi de către Furnizor, dacă Furnizorul a asistat în evaluarea, selecția sau controlul acestora. Încapabilitatea acestor produse sau servicii de a satisface cerințele Clientului nu afectează obligațiile Clientului față de Furnizor descrise în aceste  Condiţii generale.
16.9. Atunci când desemnează noi angajați pentru a lucra cu software-ul, Clientul se obligă să contacteze Furnizorul pentru a programa o dată pentru instruirea lor.
16.10. La utilizarea inițială a oricăreia dintre serviciile oferite deFurnizor, Clientul este obligat să înregistreze adresa sa de e-mail în sistemul Furnizorului, prin care intră (se leagă) în sistemul acestuia din urmă. Prin înregistrarea de adresei de e-mail în sistemul Furnizorului, Clientul își dă acordul explicit de a primi toate comunicările privind relațiile contractuale dintre părți și serviciile oferite de către Furnizor.

VII. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

17.1. Furnizorul este obligat să acorde Clientului / ţilor contul de utilizator pentru a accesa software-ul Agro Office cu  funcționalităţile descrisă în www.yara.bg , de a acorda cinci ore de formare inițială pentru fiecare unitate achiziționată,  după plată și confirmarea unei date de către Client, i și să stocheze datele Clientului pe un server al Furnizorului pentru o perioadă de șase luni de la încetarea contractului. Obligația furnizorului de a oferi formare inițială de cinci ore pentru fiecare unitate achiziționat îşi pierde valabilitatea, în cazul în care clientul nu organizează afectuarea , în termen de  2 luni după achiziţionarea   modulului relevant.
17.2. După instalarea dispozitivului, furnizorul efectuează un test operațional, în prezența clientului sau a unui reprezentant autorizat de acestă. În timpul acestei încercări, Clientul trebuie să confirme că echipamentul funcționează corect și să verifice pentru defeţiuni, cum ar fi:
17.2.1. În cazul în care Clientul nu specifică în mod expres că, hardware-ul nu funcționează corect, sau nu-l verifică pentru defecțiuni sau nu detectează defecţiuni, hardware-ul este considerat aprobat și acceptat, cu excepția defectelor latente;
17.2.2. În cazul în care clienții descoperă orice defecte, care nu sunt cauzate de greșeli intenționate sau neglijență gravă a Clientului, Furnizorul trebuie să le elimine pe cheltuiala proprie, nu mai târziu de 10 zile după instalarea dispozitivului, sau să ofere hardware pentru înlocuire.
17.2.2.1. Furnizorul va asigura întreținerea tehnică, consultanță și instruire prin telefon, e-mail, program de acces de la distanță prin Internet, chat on-line sau pe loc în biroul Clientului de la 8: 30-18: 30, în zilele de lucru (Ora Europei de Est ) de la 1 martie la 31 octombrie și de la 8:30 la 18:00 pentru perioada 1 noiembrie – 1 martie, când consultanții lucrează cu timpul de lucru pe timpul iernii. Dacă asistența tehnică, consultările și instruirea sunt ținute la fața locului, costurile asociate vizitei sunt plătite de Client. Aceste costuri includ transportul, cazarea și diurna și sunt calculate în conformitate cu punctul 5.6.
17.2.3. Furnizorul se angajează să actualizeze software-ul cu noi funcționalități și să corecteze erorile dacă acestea apar. Actualizarea software-ului este inclusă în abonamentul anual sau lunar convenit.
17.2.4. Furnizorul oferă acces la software-ul Agro Office de pe serverul Furnizorului cu accesibilitate de cel puțin 99% din timp. Costul de întreținere a Agro Office pe serverului Furnizorului este inclus în abonamentul anual sau lunar respectiv;
17.2.5. Furnizorul furnizează servicii de urmărire GPS pentru mașinile sau echipamentele Clientului cu cartele SIM pentru datele furnizate de Furnizor sau de Client. Pentru urmărirea GPS, Clientul plătește abonamentul anual sau lunar convenit.
17.2.6. Furnizorul oferă servicii de la terți, cum ar fi imagini din satelit de la Google / Microsoft, integrarea cu echipamentele Ag Leader, John Deere, Trimble, Topcon, Raven, Mueller Elektronik, Tee Jet, Leica si altele, Inclusiv cu echipamente pentru operatorii de telefonie mobilă. Serviciile terților sunt furnizate în condițiile terței părți în cauză. Furnizorul nu este responsabil pentru disponibilitatea sau buna funcționare a serviciilor terților. Costul serviciilor terților este inclus în abonamentul  anual sau lunar crespectiv;
17.2.7. Consultarea și instruirea se pot face prin:

17.2.7.1. Furnizorul efectuează consultări de la distanță și instruiri prin intermediul unui program de acces  de la distanță Team Viewer,  la solicitarea Clientului prin telefon, chat sau e-mail.
17.2.7.2. Vizita la fața locului – în acest caz, cheltuielile de deplasare sunt în detrimentul clientului. Clientul este informat că va fi facturat pentru valoarea respectivă , conform listei de preţuri pentru deplasări al „Yara Bulgaria“ SRL, iar consultantul va călători numai în cazul în care factura este plătită înainte de data deplasării.
17.2.7.3. Instruirea la fața locului în biroul “Yara Bulgaria” SRL.
17.2.8. În caz de imposibilitate să fie precizată data și ora instruirii la primul apel, Furnizorul se angajează să rechemeze Clientul. În cazul în care în de 2 sau 3 apeluri nu se programează  formare,  din cauza imposibilităţii din partea Clientului, sarcina se închide, iar clientul este cel care trebui esă caute Furnizorul pentru programarea instruirii.

VIII. PREȚURI ȘI PLĂȚI

18. Preţurile pentru produsele si serviciile oferite de “Yara Bulgaria” SRL vor fi negociate individual cu fiecare Client in funcţie de serviciile si produsele alese de acesta.
19. Pentru serviciile prestate în timpul weekend-urilor, se plătește o taxă suplimentară de 50% peste tarifele convenite cu Client. Pentru serviciile prestate în zilele declarate ca sărbători oficiale, se plătește o taxă suplimentară de 75% peste prețurile convenite cu Client.
20. Toate preturile nu includ TVA.

IX. ÎNTREŢINERE DE GARANȚIE

21. Furnizorul oferă întreţinere de  garanție pentru hardware. Hardware – ul livrat trebuie să fie nou fabricat, complet funcțional și compatibil cu specificațiile tehnice descrise în www.yara.bg.  Garanția include reparația echipamentului defect și, dacă este necesar, instalarea echipamentului de înlocuire pe durata reparației – gratuit. Garanția acoperă numai modurile de utilizare descrise în Ghidul utilizatorului. Garanția nu acoperă defectele cauzate de utilizarea necorespunzătoare, abuz, deteriorare intenționată sau alte defecțiuni cauzate din vina Clientului.
22. Solicitările de întreținere de garanție trebuie trimise la office.bg@yara.com. Vizitele la fața locului pentru servicii de garanție sunt gratuite. Dacă în timpul vizitei la fața locului, va fi detectat un defect care nu este acoperită de garanție, costul vizitei va fi plătit de către Client în condițiile acestor Condiţii generale. Aceste costuri includ costuri de călătorie de 0,45 stotinki/ km în ambele direcții, 50 de leva pentru fiecare oră începută și costuri de cazare, dacă este necesar.
23. Furnizorul oferă, de asemenea, întreținerea post- garanție a hardware-ului la cererea Clientului, care se va face pe cheltuiala Clientului. Aceasta include repararea echipamentelor defecte și, dacă este necesar, instalarea de echipamente de înlocuire pentru perioada de reparații. Solicitări de servicii de post-garanție trebuie să fie trimise la office.bg@yara.com , costurile pentru vizitele de service post-garanție la faâa locului vor fi  plătite de Client. Aceste costuri includ cheltuielile de transport, cazare și diurnă,  descrise detaliat la punctul 22 din prezentele Condiții generale;
24. În furnizarea serviciilor de garanție și întreținerea post-garanție , Clientul este obligat să asigure condiții de muncă corespunzătoare în conformitate cu legislația bulgară a muncii şi, în în cazul în care astfel de condiţii nu sunt  asigurate,  Furnizorul are dreptul de a percepe Clientului o taxă pentru orele de lucru individuale, în condițiile dispoziției precedente.

X. GARANȚII ȘI LIMITĂRI AL RĂSPUNDERII

25. Furnizorul își va îndeplini îndatoririle în spiritul profesionalismului.
Responsabilitatea Furnizorului faţă de client, care rezultă din efectuarea sau nu a întreţinerii pe bază de abonament ,  va fi limitată până la recuperarea software-ului care face obiectul relației dintre părți,  în stare bună de funcționare.
26. Furnizorul nu își asumă angajamente sau garanții pentru produsele sau serviciile furnizate de terți.
27. Furnizorul nu este răspunzător pentru orice costuri sau daune suportate de către Client,  personal de la Clientul sau plătite de către Client a unei terțe părți, care pot apărea din cauza nefuncționării Software-ului sau ca urmare a unor daune echipamentelor sau software-ului din orice motiv. Furnizorul nu va fi raspunzator pentru daunele cauzate de incapacitatea Clientului de a-si indeplini obligaţiile. Furnizorul nu este responsabil pentru orice pierderi de fonduri sau instrumente comerciale, conținut, derivate din sau asociate cu orice parte a Software-ului.

XI. DATE PERSONALE

28. Furnizorul este un Operator de Date personale ,înregistrat conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal. Furnizorul se angajeză  să protejeze datele personale și de a nu distribui, vinde sau furniza unor terți datele personale ale clienților săi, cu  excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru desfășurarea activității Furnizorului sau sunt cerute de o autoritate competentă conform legii.
29. Prin completarea datelor personale Clientul recunoaște că, a furnizat datele sale personale în mod voluntar și că, îşi dă permisiunea explicită pentru colectarea, prelucrarea, stocarea și distribuirea acestor date, în conformitate cu legislația bulgară și atunci când este necesar pentru a asigura serviciilor oferite, pentru necesităţi  contabile, pentru efectuarea contactelor cu  Client și, pentru  a trimite notificări despre serviciile furnizate de Furnizor.
30. La completarea datelor, Clientul este obligat să furnizeze date complete și exacte privind identitatea sa și alte date necesare. În cazul în care Clientul a furnizat date false sau incomplete, Furnizorul nu va fi considerat responsabil pentru încălcările comise.
31. Clientul este responsabil pentru completarea datelor altora cu caracter personal. Într-un litigiu , care persoana este legată de aceste Condiţii generale, ca Client este considerată persoana care a plătit prețul pentru utilizarea serviciului.

  1. În cazul prelucrării datelor cu caracter personal pentru a efectua o anumită sarcină , Furnizorul le va prelucra numai în măsura, necesară pentru îndeplinirea obligațiilor Furnizorului, în conformitate cu aceste Condiţii generale.
    33. Furnizorul are dreptul de a trimite clienților comunicări comerciale nesolicitate pentru a pune întrebări, pentru a realiza anchete sau pentru a oferi publicitate și informații despre proprii  sau a altor furnizori , bunuri și servicii. Datele pot fi folosite pentru a trimite mesaje comerciale nesolicitate. Prin completarea datelor sale, Clientul îşi exprimă acordul ca furnizorul să colecteze şi alte date despre Client și utilizatori finali, cum ar fi adresa IP, ora vizitei, locul la care este accesibilă pagina Internet , numele şi versiune a browser-ului WEB, sistemul de operare, etc. parametrii furnizați de browserul WEB, prin care a fost efectuat  accesul pe pagina de Internet și orice alte informații. Datele colectate pot fi folosite de către Furnizor pentru cercetări statistice și de piață, pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților.

XII. DREPTURI DE AUTOR ȘI ALTE DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

34. Software-ul Agro Office și componentele sale, marca comercială Agro Office și logo-ul „YARA“ sunt proprietatea intelectuală a Furnizorului și grupului său.
35. Furnizorul păstrează dreptul de proprietate asupra software-ului „Agro Office“, inclusiv dreptul de a acorda dreptul de utilizare a software-ului a altor clienți.
36. Nici Clientul, nici orice  altă persoană pot modifica, demonta, deconstrui, decompila, adapta, accesa în mod neautorizat , a furniza, a copia sau în orice alt mod a reproduce sau a modifica produsele și /sau servicii le oferite de „Yara Bulgaria” SRL.
37. În cazul în care Clientul sau o persoană legată cu acestă încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Furnizorului sau ale Grupului acestuia, Clientul trebuie să plătească o amendă de cinci ori mai mare decât valoarea de achiziție a produsului respectiv. Acest lucru nu limitează Furnizorul să caute compensații suplimentare dacă a suferit pierderi mai mari.

XIII. CONFIDENȚIALITATE

38. Părțile convin să nu dezvăluie informații confidențiale.
39. Informațiile confidențiale sunt orice informații referitoare la organizaţia, activitatea comercială, informații financiare și contabile, clienți, furnizori, echipamente, personal, inventar, cod sursă, algoritmi, infrastructură, specificatii tehnice, arhitectură, baze de date, know-how, utilitate a  modelelor, drepturi asupra  topografiei semiconductoare şi drepturi asupra desenelor, diagramelor de proiectare, precum și alte informații referitoare la drepturile de proprietate intelectuală ale părților, cu excepția informațiilor pe care una dintre părți a specificat în mod expres ca fiind neconfidențiale,  fapte general cunoscute sau informații care au fost făcute publice de către o terță parte (de exemplu, prin publicitate, comunicate de presă, publicații tipărite sau publicate în web, etc.)
40. Fiecare parte este de acord să nu divulge informații confidențiale terților sub orice formă, și să garanteze  că distribuitorii săi, angajații, subcontractanții și colaboratorii sunt legaţi de aceleași obligații pentru o perioadă de trei ani după încetarea relației contractuale .
41. În caz de încălcare a  condiţiilor de confidențialitate , partea contraveniente datorează celeilalte părţi compensații pentru pierderile suferite, împreună cu o depăgubire în mărime de 10.000 euro.

XIV. DURATĂ ŞI ÎNCETARE

42. Abonamentul poate fi reziliat în următoarele condiții:
42.1. la data expirării Contractului, în conformitate cu planul de abonament selectat de Client;
42.2. în caz de încetare, lichidare sau falimentul uneia dintre părțile la contract;
42.3. de comun acord de către părți , exprimat în scris;
42.4. în cazul unei imposibilități obiective a uneia dintre părțile contractante de a-și îndeplini obligațiile;
43. În cazurile asistenței tehnice, actualizarea software-ului și urmăririi GPS, acești Condiţii Generale se aplică pe toată perioada de abonare.
44. În caz de reziliere, clauzele de garanție, proprietate intelectuală și confidențialitate rămân în vigoare.
45. În cazurile în care Clientul dorește să excludă temporar urmărirea GPS, acesta trebuie să notifice Furnizorul la e-mail-ul ofiice.bg@yara.bg  cu un preaviz de cel puțin 30 de zile. Pentru a dezactiva serviciul, Clientul plătește o taxă de 5 leva pentru fiecare cartelă SIM furnizată de Furnizor.
46. ​​În cazul în care clientul dorește să dezactiveze definitiv urmărirea prin GPS, acesta va notifica Furnizorul la e-mail-ul la office.bg@yara.com , cu un preaviz de 30 de zile, şi în acest moment să returneze Furnizorului pe cheltuiala proprie cartelă SIM  primită. După expirarea perioadei de 30 de zile și returnarea cartelei SIM, Clientul este scutit de plata oricărei taxe ulterioare.
47. Clientul are posibilitatea de a restabili serviciul de urmărire GPS din nou le e-mail-ul office.bg@yara.bg ,cu 10 zile lucrătoare înainte și după achitarea a 50 leva pentru reinstalarea fiecărei cartele SIM, și vizita pe loc, legată de aceasăa procedura.
48. Furnizorul poate rezilia accesul la serviciile furnizate de Client, respectiv licența rezultată de aceasta și dreptul de a utiliza software-ul Agro Office la orice moment, dacă Clientul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile prevăzute în Condițiile generale.
49. La încetarea abonamentului, din orice motiv, Clientul este obligat să înceteze orice utilizare a software-ului și să ștergă toate copiile acestuia. Furnizorul poate solicita Clientului confirmarea scrisă pentru respectarea obligațiilor de mai sus.

XV. PENALITĂŢI ŞI RESPONSABILITATE

50. În cazul în care una dintre părți, întârzie îndeplinirea oricăreia dintre prevederile acestor Condiţii generale  , partea  vinovată datorează o penalizare în valoare de 0,5% /  zero întreg și cinci la sută / din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere , dar nu mai mult de 20% (douăzeci la sută) în total. În cazul în care există o perioadă de timp stabilită pentru implementare, de către părți, penalitățile de întârziere sunt scadente după expirarea acestei perioade.
51. În cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește una dintre obligațiile sale, cealaltă parte este exonerată de obligațiile care îi revin pentru perioada de neîndiplinire a celeilalte părți.
52. Toate cazurile de utilizare, în  care software-ul și hardware-ul Agro Office sunt adecvate sunt descrise în Ghidul utilizatorului furnizat Clientului.
53. În măsura permisă de lege și cu excepția cazurilor expres prevăzute în acește Cpondiţii generale, Furnizorul va fi scutit de toate garanțiile și condițiile, exprese, implicite sau statutare, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile subînţelese de proprietate, non-încălcare, disponibilitate de vânzare, şi  pentru un anumit scop. Furnizorul nu garantează că produsele vor funcționa în siguranță sau fără întrerupere.
54. Furnizorul nu este răspunzător pentru orice daune directe, indirecte, incidentale sau ulterioare, inclusiv, dar fără a se limita la, pagube pentru pierderi de profit, reputaţie comercială, utilizare sau alte pierderi intangibile rezultate din: (i) utilizarea sau incapacitatea de utilizare a software-ului; (ii) incapacitatea de a utiliza software-ul pentru acces la conținut sau date; (iii) costul achiziționării bunurilor sau serviciilor substitutive; (iv) accesul sau modificarea neautorizată ala sau modificarea mesajelor sau datelor dvs.; sau (v) orice alte probleme legate de software.
55. Limitarea răspunderii nu se aplică în cazul unei neglijențe intenționate sau grave din partea Furnizorului.

XVI. DISPOZIȚII GENERALE

56. Niciuna dintre părți nu va fi trasă la răspundere pentru neîndeplinirea atribuțiilor datorate unor circumstanțe extraordinare; acțiuni militare sau tulburări civile; epidemii, acțiuni guvernamentale sau inacțiuni; cutremure; incendii; lipsa de mână de lucru, materiale, electricitate sau comunicații; sau din alte motive decât posibilităţile de un control rezonabil, cu excepția obligației Clientului de a plăti pentru serviciile prestate.
57. Furnizorul nu este responsabil pentru imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile în cazul în care acest lucru este cauzat de măsuri de securitate sau alte măsuri care împiedică accesul la software.
58. Toate notificările se fac în scris și vor fi făcute  în persoană sau prin poștă, inclusiv cele electronice, la adresele indicate  de corespondență.
59. Orice nulitate a oricărei prevederi a acestor Condiții Generale nu va invalida întregul contract.
60. Toate litigiile care decurg din aceste condiții generale sau legate de acestea, în cazul în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă între Furnizor și Client prin negociere vor fi trimise spre soluționare Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț şi Industrie Bulgară, potrivit Regulamentului său pentru cazurile bazate pe acorduri de arbitraj, aplicabile în legislația bulgară.
61. Pentru problemele contractuale nerezolvate,  legate de punerea în aplicare și interpretarea acestor Condiţii generale se aplică legile Republicii Bulgaria.